Nieuws franchise

Actie: beschadiging franchisegever

Mediation
Vernieuwen franchisesamenwerking
Interne communicatie

Franchising is in de regel een faire deal tussen franchisegever en franchisenemer. Toch is er een nieuwe ontwikkeling zichtbaar: steeds vaker zoeken gefrustreerde of wanhopige franchisenemers de publiciteit. Daarmee schenden ze de geheimhouding die is afgesproken in de franchiseovereenkomst. Recent zochten individuele franchisenemers van enkele bekende organisaties de publiciteit in dagbladen. In een andere situatie was zelfs moeilijk te achterhalen wie er achter de negatieve publiciteit op een anonieme website zat. Maar duidelijk is wel dat het de franchiseorganisaties schade berokkent. Mogelijke gevolgen zijn: imagoschade, veel onnodige tijdsbesteding om alles aan de media uit te leggen, maar ook om de overige franchisenemers gerust te stellen. En dan heb ik het nog niet over de extra investeringen die verricht moeten worden om verder te kunnen groeien.

Ik heb op deze plaats geen oordeel over de inhoud van de kritiek. Specifieke situaties lenen zich niet voor ‘vluchtige veroordelingen’ via de media. Vaak ligt de zaak veel genuanceerder dan in welk medium dan ook aan de orde kan komen. En in ieder geval is hoor en wederhoor noodzakelijk. In de beschaafde wereld, waar we Nederland toch onder mogen scharen, hebben we hier bovendien een rechtelijke macht voor.

De trend sluit aan bij de verharding van de maatschappij. Menige strafzaak wordt inmiddels door de publiciteit beïnvloed, zo niet beslist. Destructieve acties van individuele, wanhopige franchisenemers kunnen nooit helemaal voorkomen worden. Maar van alle betrokkenen mogen we wel zorgvuldig gedrag verwachten. Zo hebben bijvoorbeeld advocaten een bijzondere verantwoordelijkheid om franchisenemers aan te sporen tot zorgvuldigheid. Als geen ander weten zij dat het alleen aan de bevoegde rechter voorbehouden is om te oordelen. Wanhoopsacties van hun cliënten dienen zij dan ook te voorkomen. Ook de media moeten zorgvuldig omgaan met het publiceren van ‘troubles’. De verleiding is wellicht groot, maar de schade voor franchisegevers en overige franchisenemers van de formule is dat vaak ook. Wie thuis is in franchising weet dat de waarheid vaak veel genuanceerder is dan uit een publicatie blijkt.

De beste waarborg ter voorkoming van negatieve publiciteit is uiteraard te zorgen voor tevreden franchisenemers. Gelukkig zorgen veel franchisegevers daar ook voor. Ondertussen is wel duidelijk dat franchisegevers moeten leren leven met het risico van negatieve publiciteit. Het is vergelijkbaar met de ‘recall’ in de levensmiddelen sector. Het loont de moeite om daar eens bij stil te staan zodat u weet welke actie u onderneemt als een dergelijke situatie u mocht overkomen.

abc