Verandermanagement

Franchiseformules doen te weinig aan verandermanagement

Franchiseformule versterken
Franchise performance scan

Tegenwoordig is het van groot belang om snel te schakelen, innovatief te blijven en de concurrentie voor te blijven. Hierdoor is vandaag de dag verandermanagement steeds belangrijker.  "De enige constante factor is verandering", zeggen managers van grote organisaties. Echter lijkt het erop dat franchisend Nederland hier moeite mee heeft. Franchisegevers en franchisenemers klagen nogal eens over een gebrek aan verandering binnen hun formule. En als er iets verandert, lijkt het alsof de verandering een kwestie is van overkomen. Zelden is de verandering een gevolg van gerichte aansturing. Waarom is verandermanagement in franchiseland noodzakelijk en waarom doen we er - als we eerlijk zijn - nog te weinig mee?

Waarom is verandermanagement in franchising noodzakelijk?

Allereerst merken franchiseorganisaties dat de ‘time to market’ voor het introduceren van nieuwe producten en/of diensten steeds korter wordt. Daarnaast volgt franchising de trend van toenemende schaalvergroting en volgen de fusies en overnames, vaak directe veroorzakers van veranderprogramma's, elkaar in snel tempo op. Verder zien we dat veel Nederlandse franchiseorganisaties volwassen zijn geworden. Formules verouderen ook en het (franchise)management staat voor belangrijke strategische keuzes. 

Dit alles kan invloed hebben op het vertrouwen van de franchisenemer. Volgens Croonen & Brand (2016) zijn er een aantal dimensies die relevant zijn wanneer een franchisenemer een franchisegever beoordeeld op betrouwbaarheid en waarin verandermanagement door franchisegever toegepast kan worden. Deze dimensies zijn de positionering van de formule in de markt, operationeel management en franchiserelatie management.

De positionering van de formule in de markt

Franchisegevers onderkennen het belang van verandering vaak te laat. Bewaking van de formule en de oorspronkelijke succesfactoren is vaak belangrijker dan vernieuwing. De oorspronkelijk succesvolle formule zet vreemd genoeg een rem op noodzakelijke verandering. De wet van de remmende voorsprong! Daarbij is het zo dat franchisenemers zich vaak aansluiten bij een formule vanwege een bepaalde bekendheid/positionering in de markt. Indien dit beeld wordt aangetast, dient franchisegever hier (met dringend advies eerder) op te acteren door middel van verandermanagement.

Franchisenemers hebben angst voor centrale sturing

Voor succesvol verandermanagement is centrale sturing door de franchisegever noodzakelijk. Veel franchisenemers zien deze centrale sturing vaak als verplicht opgelegde veranderingen die het zelfstandig ondernemerschap aantasten. Dat is jammer. Franchisegevers moeten franchisenemers daarom meer bij veranderingen betrekken. Ze moeten de juiste (meet)instrumenten inzetten en meer rekening houden met de verschillen tussen de franchisenemers. Communicatie is daarin één van de belangrijkste aspecten om dit geheel in goede banen te leiden. Vertrouwen is een must en dit kan alleen gecreëerd worden door een goede duidelijke communicatie in de organisatie. Laat franchisenemers weten dat het belang van hen bij u voorop staat. 

Zie hieronder een overzicht van de dimensies, die invloed kunnen hebben op het vertrouwensgevoel van de franchisenemer jegens franchisegever en formule (Croonen & Brand, 2016):

Positionering van de formule in de markt, met als elementen:

 • Assortiment
 • Promotie
 • Vestigingsuitstraling
 • Lokale aanpassing

Operationeel management, met als elementen:

 • Inkoop
 • Logistiek
 • ICT-systemen
 • Vestigingsplaatskeuze en verkoopvoorspellingen
 • Kwaliteitszorg
 • Naleving van de regelgeving
 • Overall ondersteuning

Franchiserelatiemanagement, met elementen als:

 • Werving en selectie
 • Training
 • Fee en fee berekening
 • Persoonlijke aandacht
 • Prestatiemeting en bijsturing
 • Communicatie
 • Franchisenemer participatie
 • Conflictmanagement
 • Contractuele bepalingen

Al deze factoren en het algemene beeld van franchisenemer hebben invloed op het vertrouwen dat hij/zij heeft in zijn/haar franchisegever en formule. Daarom is het van essentieel belang dat de ontwikkeling van deze factoren niet stil komt te liggen. Ons advies: neem uw organisatie serieus. Luister naar elkaar en kies voor vooruitgang. Verandermanagement is een belangrijke succesfactor. Voor nu én voor de toekomst.

abc