Koelewijn & Partners begeleidt franchisenemers en franchisegever harmonieus de toekomst in!

Koelewijn & Partners begeleidt franchisenemers en franchisegever harmonieus de toekomst in!

Franchiseraad opzetten
Franchiseoverleg begeleiden

Vlak voor de zomer is het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren gepresenteerd aan alle Gelderblom franchisenemers. Dit vond plaats na een grondige voorbereiding en in nauw overleg met de Franchiseraad van Gelderblom. Met een zeer hoge opkomst werden de twee regiobijeenkomsten goed bezocht.

Echte full service franchiseorganisatie

Marjolein Boshuizen, voorzitter van de Franchiseraad en senior consultant bij Koelewijn & Partners: “De Gelderblom franchise formule zit bijzonder goed in elkaar, een échte full service franchiseorganisatie met een uitgebreid dienstenpakket. Daarnaast is er een enorme betrokkenheid op allerlei vlakken; zowel op centraal niveau als vanuit de franchisenemers en onderling tussen partijen. We hebben ruim een jaar intensief als Franchiseraad samen met de leden, de achterban en de franchisegever de franchiseformule grondig onder de loep genomen, conclusies getrokken en daarna een meerjarenplan opgesteld in combinatie met een financiële toetsing om sterk, stevig en solide de toekomst van het slagersambacht in te gaan.”

Gelderblom gaat professioneel de toekomst in

De groothandel in hoogwaardige vleesproducten De Waal is sinds 2019 eigenaar en franchisegever van de slagers formule Gelderblom. Commercieel directeur Auke de Waal vertelt; “We hebben wederom een mijlpaal bereikt door met elkaar als één organisatie deze stap voorwaarts te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat op deze manier de formule professioneel de toekomst in gaat, met nieuwe ontwikkelingen en een heldere visie. Daarin is het uitgangspunt steeds dat de franchisenemer centraal staat en optimaal moet kunnen presteren en renderen.”

Trots & dankbaar

Ook Jos Gelderblom, franchise directeur, is meer dan tevreden over het proces en de uitkomst van het beleidsplan. “Ik ben trots op alle franchisenemers binnen de organisatie, die elke dag vol energie hun schouders er onder zetten om het beste uit zichzelf, hun medewerkers en de formule te halen om de klant kwaliteit te leveren in gastvrije omgeving. Uiteraard zijn er uitdagingen, maar ik voel bovenal een enorme dankbaarheid dat we dit in een harmonieuze sfeer als Franchiseraad naar de rest van de organisatie goed hebben kunnen communiceren en met elkaar één gezamenlijk doel nastreven!”

Marjolein Boshuizen; “Dat is waar franchising over gaat; goed ondernemerschap op lokaal niveau, ontzorging vanuit de centrale organisatie en in gezamenlijkheid dezelfde doelstellingen onderstrepen en uitvoeren! Gelderblom geeft daarmee het juiste voorbeeld!”.

abc