Recruitment

Selectie

"Het rekruteren van nieuwe franchisenemers loopt als een rode draad door iedere goede franchiseorganisatie"

Een efficiënt en effectief werving- en selectieproces is voor zowel u als franchisegever als voor uw kandidaat-franchisenemers zeer belangrijk. Onze recruitment consultants weten hier alles van!

Onze succesvolle werkwijze bestaat uit vier fasen:

Voorbereiding van de selectie

De eerste stap van de voorbereiding, bestaat onder meer uit:

  • Check-up van alle officiële franchisedocumenten zoals bijvoorbeeld het franchisecontract en handboek(en).
  • Vaststellen van het ondernemersprofiel.
  • Het opstellen van de franchise folder, de online bedrijfsprofielen en de gespreksdocumentatie voor de selectie-interviews.

Werving van franchisenemers

Zie hiervoor onze dienst Werving.

De franchisenemer selectie

Voorselectie

Iedere kandidaat wordt binnen één werkdag (24 uur) benaderd en tijdens een uitvoerige telefonische intake beoordeeld aan de hand van zijn/haar CV en eventuele overige gegevens. Als er sprake is van voldoende aanknopingspunten wordt de kandidaat uitgenodigd voor het eerste selectie-interview bij ons op kantoor.

Selectie interviews

  • Uitvoeren van selectie-interviews
  • Onderhouden van tussentijdse contacten met de kandidaten
  • Zorgvuldig bijhouden van alle contactnotities en het documenteren van de geschiktheid van kandidaten
  • Op regelmatige basis het bespreken van status updates met u als opdrachtgever

Plaatsing van franchisenemers

Na de succesvolle selectie onderhouden wij contact met u en de aspirant-franchisenemer over de voortgang. Wellicht wenst u een additioneel gezamenlijk gesprek of organiseert u een meeloop dag voor de kandidaat. Koelewijn & Partners bewaakt de procedure, beantwoord vragen van de kandidaat en stuurt gedurende deze fase aan op ondertekening van de voorovereenkomst, arbeidsovereenkomst of definitieve franchiseovereenkomst.

Het resultaat is een succesvolle start van de samenwerking met uw nieuwe franchisenemer(s)!