Waardebepaling

Waardebepaling van uw franchiseonderneming

Een goede waardebepaling is essentieel om uw franchiseonderneming voor de beste prijs te verkopen.

Ondernemen is hard werken. In de loop der jaren heeft u uw bedrijf elke dag een stukje verder opgebouwd. Hoewel u er niet dagelijks bij stilstaat, komt er een moment dat u afstand gaat doen van uw bedrijf. Wat de reden ook is, de verkoop van uw onderneming is op een gegeven moment een logische stap om de opgebouwde waarde te verzilveren. Tegelijkertijd is het een ingrijpende gebeurtenis. Bij verkoop krijgt u te maken met fiscaal-juridische aspecten en uw (financiële) toekomst. Stappen die met een goede voorbereiding beter te nemen zijn. Koelewijn & Partners helpt u graag, want we weten uit ervaring: ieder bedrijf, proces en ondernemer is uniek.

De waardebepaling van uw franchiseonderneming

Het vakgebied “waardebepaling van ondernemingen” is aan het veranderen. Waar voorheen veel gebruik gemaakt werd van de Discounted Cashflow (DCF) methode (op basis van prognoses en eeuwig durende groei) wordt tegenwoordig veelal de multiple methode (multiple * EBITDA) gebruikt, eventueel samen met de waarde van de goederen en inventaris van uw franchisevestiging. Ook veel “zachte factoren” worden tegenwoordig nadrukkelijker meegenomen. Deze beweging wordt mede ingegeven door het feit dat de economie steeds meer kort cyclisch is en doordat in het verleden behaald resultaat steeds minder voorspellend is voor de toekomst. Door snel veranderende marktomstandigheden kan men niet meer ver in de toekomst kijken. Overnamekandidaten zijn daarom ook niet meer bereid om fors voor eventuele toekomstige verwachtingen te betalen.

Er zijn veel factoren van invloed op de waarde van een onderneming, waaronder:

  • Levensfase van de onderneming
  • Plaats van vestiging
  • Afhankelijkheid van de ondernemer voor het succes
  • Historische prestaties
  • Toekomstverwachting in de branche
  • Rentestanden
  • Economische trends

Wel of geen goodwill als franchisenemer?

Als onderdeel van de waardebepaling is ook goodwill een belangrijk component. In de meeste franchiseovereenkomsten is hierover weinig geregeld. De markt bepaald veelal welke goodwill van toepassing is. De Franchisewet zegt hier ook het één en ander over. De Wet Franchise betreft echter alleen de situatie dat de franchisegever, voor zichzelf of met het oog op overdracht aan een nieuwe franchisenemer, de franchiseonderneming overneemt. Neemt een nieuwe franchisenemer de zaak van de vertrekkende franchisenemer rechtstreeks over, dan is de goodwill simpelweg onderdeel van de onderhandelde overnameprijs.

Bij de verkoop van de franchiseonderneming aan de franchisegever, is het belangrijk om te weten in hoeverre de goodwill toegerekend moet worden aan (het succes van) de franchiseformule in het algemeen. Bij een soft franchise formule zal doorgaans een groter deel van de goodwill toe te rekenen zijn aan u als franchisenemer. Bij hard franchise zal de goodwill mogelijk voor een belangrijk deel toe te rekenen zijn aan de franchiseformule en dus aan de franchisegever.

Bij de bepaling van de goodwill voor de franchisenemer wordt er naar verscheidene factoren gekeken. Allereerst (uiteraard) het financiële resultaat wat u realiseert als ook de aantallen klanten of transacties (afnemers van goederen of diensten) gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst en de ontwikkeling daarin. Een ander aandachtspunt bij de manier van vaststellen van de goodwill is de periode waarover de koper zijn investering moet kunnen terugverdienen.

Zoals u kunt lezen is het waarderen van uw franchiseonderneming niet eenvoudig. Hiervoor moeten verscheidene elementen bekeken worden. Koelewijn en Partners heeft hier meer dan 30 jaar ervaring in. Bij de waardebepaling van uw franchiseonderneming ontvangt u van ons een onderbouwd advies waarmee u de beste prijs voor uw franchiseonderneming kunt krijgen.