Stomerij Collectief

Stomerij Collectief

Franchise Business Plan
Franchise Exploitatie Model
Franchisehandboek
Franchisecontracten
Recruitment

Doelstelling

Stomerij Collectief brengt een traditionele branche naar de 21e eeuw. Door een innovatief online platform waar particulieren, stomerijdiensten kunnen bestellen met ophalen en bezorging aan huis, gecombineerd met collectieve afspraken voor het reinigen van het textiel. Stomerij Collectief is een concept wat zijn kracht ontleent aan schaalvoordelen. Daarom lag de stap naar franchise voor Marco van Barneveld voor de hand, aangezien op deze wijze snel opschalen met beperkte eigen investeringen mogelijk is.

Uitdagingen

Marco van Barneveld heeft reeds ervaring als ondernemer en franchisenemer. Het franchisegeverschap is echter een nieuwe stap voor hem. Hij besloot Koelewijn & Partners daarom in te schakelen voor ondersteuning bij het opzetten van de franchiseorganisatie en de werving & selectieactiviteiten om daarna daadwerkelijk de groei te realiseren.

Over Stomerij Collectief

De missie van Stomerij Collectief is om als logistiek tussenpersoon een meerwaarde te creëren binnen de stomerijbranche door vakkennis te bieden aan de deur of bij de klant. De vakkennis helpt Stomerij Collectief zich te onderscheiden van de concurrentie.

De organisatie is ontstaan door de ontwikkeling van het unieke algoritme om de collectiviteitskorting online te kunnen berekenen. Op deze manier wordt de logistiek geoptimaliseerd waar zowel de consument and de franchisenemer van profiteert. Dit past binnen de visie van Stomerij Collectief: Samenwerking zorgt voor wederzijds voordeel. Daarom werken franchisenemers binnen de formule samen aan voordeel voor consument en bedrijf.

Onze aanpak

Opzetten franchiseorganisatie

Voor het gedegen en efficiënt opzetten van een succesvolle franchiseorganisatie heeft Koelewijn & Partners Marco van Barneveld geholpen bij het doorlopen van een aantal stappen. De allereerste stap was om keuzes te maken hoe de rechten, plichten en verantwoordelijkheden binnen de diverse aspecten van de bedrijfsvoering ingericht zouden worden tussen de franchisegever en de franchisenemers. Dit is vormgegeven volgens de FranScan® methodiek. Dit betekent dat goed is nagedacht over welke zaken gecentraliseerd worden en welke vrijheid de franchisenemer heeft in de diverse vlakken van zijn bedrijfsvoering waaronder zijn marketing en administratie.

Daarna is het belangrijk om inzichtelijk te maken of deze genomen beslissingen financieel aantrekkelijk zijn voor  zowel franchisenemer en franchisegever. Daarom hebben we een Franchise Exploitatie Model gebouwd waarin dit inzichtelijk gemaakt wordt en op basis waarvan er tevens een passend vergoedingenstelsel is vastgelegd. Zo hebben we 2 modellen doorberekend en inzichtelijk gemaakt: één voor de puur logistieke tussenpersoon en één voor franchisenemers met een bestaande stomerij. 

Tot slot zijn bovenstaande zaken uitgewerkt én geborgd in een handboek en franchiseovereenkomst. Dankzij onze ervaring in het maken van handboeken en Marco van Barneveld’s ervaring met kwaliteitsmanagement en Lean Six Sigma is dit voorspoedig tot stand gekomen, waardoor gestart kon worden met de daadwerkelijke uitrol.

Werven & Selecteren franchisenemers

Om ook deze uitrol voorspoedig te laten verlopen zijn de recruiters van Koelewijn & Partners, samen met de marketeers van Franchise+, aan de slag gegaan met een plan om mensen te interesseren voor het ondernemerschap bij Stomerij Collectief. Franchise+ heeft hiertoe de regie genomen over de diverse media die ingezet worden, waaronder de formulepresentatie op franchiseplus.nl en Facebook campagnes.

De mensen die hierdoor aangegeven geïnteresseerd te zijn, worden vervolgens binnen een werkdag opgevolgd door onze recruiters. In eerste instantie wordt er telefonisch, per e-mail of per WhatsApp contact gelegd en meer uitleg gegeven over de Stomerij Collectief franchiseformule. Gelijktijdig kijken de recruiters of de persoon voldoet aan de eisen die binnen de franchiseformule aan een franchisenemer gesteld worden. Is dat het geval, dan wordt de kandidaat uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek om uiteindelijk, als alle seinen op groen staan, de kandidaat bij Marco van Barneveld te introduceren om de daadwerkelijke franchise samenwerking tot stand te brengen.

Stomerij Collectief aan het woord

“De consultants van Koelewijn & Partners denken met me mee en helpen mij concreet verder. Ze hebben mij geholpen de franchiseformule vorm te geven en helpen mij de daadwerkelijke groei te realiseren. Zonder Koelewijn &  Partners had ik nooit in één maand 73 mensen kunnen interesseren en vervolgens effectief kunnen opvolgen.”

- Marco van Barneveld, eigenaar Stomerij Collectief

Het resultaat

Met tientallen aspirant-franchisenemers die zich iedere maand melden is het duidelijk dat de Stomerij Collectief franchiseformule de potentie heeft om uit te groeien tot een organisatie met landelijke dekking. Vanuit het full-service concept van Koelewijn & Partners wordt er hard gewerkt om deze potentie te realiseren.

abc