Writing

Het Franchise Ondernemers Assessment

Coaching
Recruitment

De nieuwe Franchisewet is sinds 1 januari 2021 van kracht. Dit dwingt alle franchisegevers om het werving- & selectieproces met de Franchisewet in lijn hebben.

Het belang van goed gedegen onderzoek conform Wet Franchise

De Wet Franchise vereist dat goed gedegen onderzoek, naar de geschiktheid van (kandidaat) franchisenemers, een wezenlijk onderdeel wordt in de selectieprocedure van franchiseformules. Het is belangrijk om het belang van dit onderzoek, als franchisegever, niet te onderschatten. Een visie en plan hebben wordt noodzakelijk met betrekking tot het beoordelen van (kandidaat) franchisenemers. Tevens moeten de uitkomsten hiervan als bewijsstukken verzameld worden in franchisenemersdossiers.

Informatie moet tijdig verstrekt worden

Vanaf 1 januari 2021 zijn franchiseorganisaties bij kandidaat-franchisenemers wettelijk verplicht alle relevante informatie te verstrekken. Zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen om zich wel of niet aan te sluiten bij een franchiseformule. De beste manier om dit te regelen is middels een Precontractueel Informatie Document. Minimaal vier weken voordat de franchiseovereenkomst getekend wordt, moet alle informatie aan de kandidaat franchisenemer verstrekt worden. Overigens geldt de informatieplicht in de Wet Franchise wederzijds. De franchisegever kan dus ook de franchisenemer vragen bepaalde belangrijke informatie te overhandigen.

Ontwikkeling franchisenemersdossiers

Mede hierdoor is het belangrijker dan ooit om kritisch naar alle documenten en achtergrondchecks te kijken, welke nu gebruikt worden in de selectieprocedure. Welke informatie heb je als franchisegever schriftelijk nodig en wil je ontvangen van de kandidaat- franchisenemers? Een belangrijke tip kan zijn om franchisenemersdossiers te ontwikkelen, waarin alle informatie wordt bijgehouden over de kandidaten. Bewijsvoering wordt met de Wet Franchise steeds belangrijker.

Inbrengen Franchise Ondernemers Assessment

Welke meerwaarde kan een Franchise Ondernemers Assessment bieden om, vroegtijdig in het selectieproces, gedegen onderzoek te doen naar de geschiktheid van franchisenemers? Welke selectieonderdelen moeten er dan zoal in een Assessment verwerkt zijn, om definitief en vol vertrouwen te bepalen of er een langdurige samenwerking aangegaan wordt?

Franchise Ondernemers Assessment

Door het vroegtijdig, in de selectieprocedure, inzetten van een Franchise Ondernemers Assessment krijgt een franchiseorganisatie verdiepend inzicht in de competenties en vaardigheden van (kandidaat) franchisenemers. Het Assessment is een inspirerende ontdekkingsreis voor (kandidaat) franchisenemers. Het brengt op een praktijkgerichte wijze de kwaliteiten, ontwikkelpunten, drijfveren en gedragsstijlen in kaart. De uitkomsten kunnen gemakkelijk gedocumenteerd worden en dienen meteen als bewijsstuk in lijn met de eisen vanuit de Wet Franchise.

De uitkomsten van het Assessment

Het Assessment geeft uiteindelijk een totaalbeeld bij selectie- en begeleidingsbeslissingen van franchiseorganisaties. De uitkomsten kunnen meegenomen worden in de beslissing om ervoor te gaan en biedt inzicht hoe er, na de start, optimaal gecoacht kan worden richting succes. Door het zelfinzicht wat iemand krijgt via het Assessment kan een (toekomstige) franchisenemer alles uit zichzelf halen. Daarnaast kan er met de uitkomsten, door franchisenemer en het franchisemanagement, concreet gewerkt worden aan verbeterpunten. Zo helpt het Franchise Ondernemers Assessment om te zorgen dat er tijdens en na de start geen onnodige kostbare fouten worden gemaakt. Zo wordt ook voorkomen dat er onverhoopt belangrijke competenties onbesproken zijn gebleven tijdens de selectieprocedure.

Belangrijke informatie over het Franchise Ondernemers Assessment

 • De onderwerpen en methodes die behandeld worden zijn specifiek gericht op franchise en het effectief selecteren van (kandidaat) franchisenemers.
 • Het Assessment is gebaseerd op het Franchise Competentie Praktijkmodel van Koelewijn & Partners, waarbij de nadruk gelegd wordt op die competenties die voor de franchisegever en het ondernemerssucces relevant zijn. 
 • Door de diversiteit aan Assessment onderdelen heeft het een grote voorspellende waarde.
 • Er kan door de franchisegever zelf bepaald worden welke plaats het Assessment krijgt, binnen het huidige ingerichte recruitment proces.
 • Een (kandidaat) franchisenemer ontvangt bij afronding een persoonlijk Assessmentrapport, met bijbehorend ontwikkelplan.
 • Het biedt een kernachtig overzicht van de sterke en zwakkere punten van de (kandidaat) franchisenemer, zodat er optimaal gecoacht kan worden richting succes.

Het Assessmentrapport

Een Franchise Ondernemers Assessmentrapport kan beschouwd worden als een totaalbeeld van de (kandidaat) franchisenemer; kwaliteiten, ontwikkelpunten, potentie, afgezet tegen de ondernemerswens. Het persoonlijke rapport bestaat uit onderstaande onderdelen:

 • Weergeven kwaliteiten, vaardigheden, drijfveren en gedragsstijlen.
 • Ontwikkelingsgebieden, zowel sterke als aandachtsgebieden. Hoe kan, per competentie, de ontwikkeling in gang gezet worden? Welke steun heeft de franchisenemer nodig?
 • Persoonlijkheidsbeschrijving.
 • Beschrijving franchise ondernemerscompetenties, met bijbehorende toelichtingen.
 • Duidelijke input voor persoonlijke ontwikkeling.

Onderdelen Franchise Ondernemersassessment:

 • Intakegesprek ter kennismaking.
 • Persoonlijkheidstesten (online).
 • Capaciteitentesten (online).
 • Videopitch opgenomen door (kandidaat) franchisenemer.
 • Feedback en aanbevelingen vanuit collega (ondernemer), leidinggevende en een klant.
 • Gestructureerd franchise diepte interview met assessmentoefeningen.
 • Praktijksimulatie; “Franchisenemer in de praktijk”.
 • Persoonlijk Assessmentrapport met bijbehorend ontwikkelplan.

Uitdaging geschiktheid bepalen (kandidaat) franchisenemers

De uitdaging blijft om kandidaten te selecteren die niet alleen geschikt zijn als franchisenemer, maar tegelijkertijd ook goed passen bij het DNA van de franchiseformule. Een succesvolle langdurige samenwerking tussen franchisenemer en franchisegever is van groot belang. Denk hierbij aan de klik tussen beide partijen, de competenties van de franchisenemer en zijn of haar passie voor de franchiseformule. Bijkomend nu ook de eisen vanuit de Wet Franchise, met betrekking tot het bepalen van de geschiktheid van (kandidaat) franchisenemers. Het vroegtijdig inbrengen van een Franchise Ondernemers Assessment als bepalend onderdeel in de selectieprocedure kan een totaalbeeld geven, conform de Wet Franchise. Daarnaast geeft het extra vertrouwen om de langdurige samenwerking met elkaar aan te gaan.

Zet de eerste stap voor het inbrengen van gedegen onderzoek naar de geschiktheid van (kandidaat) franchisenemers

Volledig conform de Wet Franchise werken vereist het uitvoeren van gedegen onderzoek naar de geschiktheid van (kandidaat) franchisenemers , als wezenlijk onderdeel in de selectieprocedure. Om je hierbij te helpen bieden we een Franchise Ondernemers Assessment, waarbij we mogelijke selectieonderdelen onder de aandacht brengen. Interesse? Vul onderstaand formulier in en dan bespreken we wat de mogelijkheden zijn om het Franchise Ondernemers Assessment toe te voegen aan de selectieprocedure.