Franchise starten

Wij helpen jou bij het starten van jouw franchise

Wij helpen jou met de ontwikkeling van jouw franchiseorganisatie met een franchise business plan, franchise verdienmodel, handboek en alle juridische documenten

Wat is franchise?

Franchise bestaat al sinds 1950 en is nog steeds succesvol. Franchising is namelijk het dupliceren van succes. Maar wat is franchise nou eigenlijk? Het wetsvoorstel van de Franchisewet heeft de volgende definitie vastgelegd voor een franchiseformule:

"Een operationele, commerciële en organisatorische formule voor de productie of verkoop van goederen dan wel het verrichten van diensten, die bepalend is voor een uniforme identiteit en uitstraling van de franchiseondernemingen binnen de keten waar deze formule wordt toegepast, en die in ieder geval omvat:

  • een handelsmerk, model of handelsnaam, huisstijl of tekening

  • knowhow, zijnde een geheel van niet door een intellectueel eigendomsrecht beschermde praktische informatie, voortvloeiend uit de ervaring van de franchisegever en uit de door hem uitgevoerde onderzoeken, welke informatie geheim, wezenlijk en geïdentificeerd is"

Waarom een franchise starten?

Een franchise starten brengt vele voordelen met zich mee. Voor u als franchisegever en uw aanstaande franchisenemers. We hebben er een aantal hieronder opgesomd:

  1. Zelfstandig ondernemerschap. Franchisenemers zijn als zelfstandig ondernemer volledig verantwoordelijk voor het succes van hun eigen onderneming. Hierdoor is de persoonlijke inzet en motivatie van een franchisenemer vaak van een hoger niveau dan dat van een vestigingsmanager.

  2. Ieder doet waar die goed in is. Door de taakverdeling is duidelijk wat er van beide partijen verwacht wordt. De franchisegever houdt zich met name bezig met de doorontwikkeling van de formule en de ondersteuning aan de franchisenemers. De franchisenemer is de "local hero" die inspeelt op de lokale wensen van de consument.

  3. Beter verdienmodel. Een franchisenemer sluit zich aan bij een franchiseformule, omdat hij of zij kan meevaren op de naamsbekendheid van de formule. Er wordt landelijke marketing bedreven en de franchisenemer doet aan lokale marketing. Een win-win combinatie. Hierdoor kan een franchisenemer een hogere omzet creëren, dan dat die het als zelfstandige zou doen. Tevens kan de franchisenemer profiteren van inkoopvoordeel, wat hij of zij als zelfstandige waarschijnlijk niet voor elkaar krijgt. Zo zijn er nog wel meer voordelen te benoemen.

  4. Het beheer van personeel. Groei realiseren via eigen vestigingen, brengt meer personeel met zich mee. Het managen van personeel op afstand is echter een lastige taak. Bij een franchiseformule valt het personeel onder de franchisenemer. Bij ziekte, verlof of andere bijzonderheden kan de franchisenemer meteen zelf actie ondernemen.

Naast deze vier franchise voordelen, zijn er nog tal van andere voordelen te benoemen. Heeft u echter alsnog twijfels of een franchise starten wel de juiste keuze is? Overweeg dan onze Franchise Discovery.

Een franchise starten

Je hebt op dit moment een succesvolle onderneming met één of meerdere locaties. Je bent ervan overtuigd dat franchising de oplossing is om succesvol te groeien. De keuze om een franchise te starten ligt voor de hand. Jouw organisatie heeft de potentie om uit te breiden en meer klanten in het land te bedienen. Het kan ook zijn dat je deze groei eerst via eigen locaties heeft bewerkstelligt maar nu erachter komt dat het personeelsbestand en de centrale organisatie te groot wordt. De flexibiliteit uit de organisatie vervalt hiermee.

We helpen startende franchiseorganisaties met een goede voorbereiding. Dit houdt in dat wij kijken of hard franchise, soft franchise of misschien wel het licentiemodel geschikt is voor jouworganisatie. We helpen jou met de planvorming, financiële doorrekening, het franchisehandboek, het juridisch franchise pakket en coaching in de startfase.

Franchise Discovery

Wil jij groeien met jouw bedrijf, maar je weet niet hoe? In een Franchise Discovery sessie analyseren wij in één dagdeel samen met jou de 'franchisability' van jouw concept en verkennen wij wat er allemaal voor jou bij komt kijken.

Franchise Discovery
Franchise Discovery

Franchise Business Plan

Heeft jouw concept zich bewezen als onderscheidend en succesvol? Dan kan het fundament voor franchising worden gelegd door een Franchise Business Plan te ontwikkelen met onze Franscan© methodiek.

Franchise Business Plan
Franchise Business Plan

Franchise verdienmodel

Het is belangrijk om door te rekenen hoe de exploitatie van jouw franchisenemers, maar ook van jou als franchisegever, eruit gaat zien. Hiervoor hebben wij het Franchise Exploitatie Model ontwikkeld©.

Franchise verdienmodel bepalen
Franchise verdienmodel bepalen

Franchisehandboek ontwikkelen

In het franchisehandboek worden de juridische franchise samenwerkingsafspraken vastgelegd, maar ook de operationele bedrijfsvoering. Dit franchisehandboek kunnen we (deels) voor jou ontwikkelen.

Franchisehandboek Ontwikkelen
Franchisehandboek Ontwikkelen

Franchise contract(en) opstellen

De Franchisewet legt jou op om één en ander goed vast te leggen in een aantal juridische documenten. Denk hierbij aan een geheimhoudingsverklaring, Precontractueel Informatie Document, verwerkersovereenkomst en franchiseovereenkomst.

Franchise Contract
Franchise Contract