Mediation in franchise

Mediation in franchise als conflictoplossing

Schakel Koelewijn & Partners in, zodat je de franchisesamenwerking niet hoeft te beëindigen en de stap naar de rechter niet hoeft te nemen!

Franchising brengt veel ondernemers veel goeds. Maar soms zijn de belangen van de franchisegever tegengesteld aan die van de franchisenemer(s). Soms gaat samenwerken ook gepaard met verschillen van mening en/of inzicht. Doordat wij zowel franchisegevers als franchisenemers ondersteunen, zijn wij bij uitstek in staat om de rol van bemiddelaar in te vullen. Je voorkomt dure trajecten met advocaten en komt sneller ter zake.

Wat is mediation in franchise?

Mediation is het oplossen van conflicten buiten de rechter om met behulp van een onafhankelijke partij die bemiddelt. Bij een rechtszaak is vaak maar één partij tevreden met de uitkomst. Bij mediation draait het om een resultaat waar beide partijen gelukkig van worden. Bij een conflict zijn franchisegever en/of franchisenemer(s) soms niet meer in staat om samen tot een passende oplossing te komen. Beiden blijven bij hun eigen standpunt en kunnen de situatie niet meer objectief beoordelen. Een bemiddelaar is neutraal, onafhankelijk en kiest geen zijde. Alleen op deze manier is het mogelijk om tot een oplossing te komen. Kiezen voor mediation in franchise kost je minder geld, tijd en energie dan een juridisch traject en voorkomt dat de franchiserelatie onnodig verslechterd.

Doordat wij ook franchiseorganisaties oprichten en door ontwikkelen, kennen wij de belangen van franchisegevers en weten wij waar franchisenemers tegen aan lopen. In onze rol van bemiddelaar gebruiken wij onze kennis en ervaring om tot een goede oplossing te komen. Benieuwd waarom wij deze rol moeten vervullen in jouw situatie? Lees hieronder hoe wij eerder mediation in franchise hebben toegepast.

Mediation in franchise bij één van onze klanten

Situatie

In de opstartfase van de franchiseorganisatie is de franchiseformule zeer succesvol gebleken. Tegelijk is duidelijk geworden dat een professionaliseringsslag in de ondersteuning van de franchisenemers noodzakelijk was. Door betere ondersteuning en afspraken kon de franchiseformule als geheel succesvoller worden. De franchisenemers kwamen er niet meer uit met de franchisegever en hebben ons ingeschakeld.

Uitdaging

Een eerder ingeschakeld advocatenkantoor heeft eenzijdig vanuit het franchisenemersbelang naar de vernieuwing van de afspraken gekeken. Ze deden dit met té weinig gevoel voor de specifieke franchisecultuur en té weinig oog voor het creëren van een win-win situatie voor de franchisenemers én de franchisegever. Gevolg was dat de franchisenemers verdeeld raakten, de relatie met de franchisegever verslechterde en het vernieuwingsproces stagneerde.

Aanpak

Doordat we konden illustreren hoe andere franchiseformules met vergelijkbare uitdagingen omgingen, werd het mogelijk voor franchisegever en franchisenemer om gezamenlijk tot nieuwe openingen en oplossingen te komen. Het gezamenlijke doel werd opnieuw vastgesteld. Vanuit onze rol hebben we geholpen de eerder gemaakte overeenkomsten en afspraken vooral vanuit een operationele, maar ook vanuit een juridische invalshoek te benaderen. Omdat wij voor zowel franchisegevers als franchisenemers werken, en zelf de werkprocessen en de organisatie van formules ontwikkelen, waren (en zijn) wij een geaccepteerde gesprekspartner voor beide partijen. Zo begeleiden we het proces en brengen we op onpartijdige manier vakinhoudelijke kennis in wanneer dit bij kan dragen tot het creëren van een oplossing.

Resultaat

  • Realisatie van een verbeterde franchiseovereenkomst
  • Acceptatie door de vereniging van franchisenemers én franchisegever met unaniem positief advies door franchiseraad
  • Invoering verbeterd contract en verbeterde processen
  • Ruimte voor herstel van vertrouwen binnen de franchiseorganisatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden van bemiddeling in franchise? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.