Werving- en selectieproces

Het werving- en selectieproces in lijn met de Wet Franchise

Recruitment
Marketing

Voor veel franchiseorganisaties is het structureel aantrekken en vinden van geschikte franchisenemers een flinke uitdaging. Het is een tijdrovend proces waarbij de snelheid en het succes valt en staat bij het juiste werving- en selectieproces.

De Wet Franchise is sinds 1 januari 2021 van kracht. Dit dwingt alle franchisegevers om het werving- en selectieproces met de Franchisewet in lijn te brengen. Bij een handeling die niet in lijn is met de Wet Franchise, bijvoorbeeld het niet juist inrichten van het werving- en selectieproces, kan er sprake zijn van dwaling, bedrog of acquisitiefraude. Naast de juridische gevolgen kunnen de praktische gevolgen net zo groot zijn: vernietiging van de overeenkomst met bijbehorende terugbetalingen en/of te betalen schadevergoedingen door de franchisegever.

Het is dus van groot belang om het huidige werving- en selectie proces in lijn te brengen met de Franchisewet.

De belangrijkste aanpassingen uit de Wet Franchise:

 • Sinds 1 januari 2021 zijn franchiseorganisaties bij nieuwe kandidaat-franchisenemers wettelijk verplicht alle relevante informatie te verstrekken, zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen of ze toe willen treden tot de formule. De beste manier om dit te regelen is middels een Precontractueel Informatie Document (PID). Minimaal vier weken voordat de franchiseovereenkomst getekend wordt, moet alle informatie aan de kandidaat-franchisenemer verstrekt worden. Overigens geldt de informatieplicht in de Wet Franchise wederzijds. De franchisegever kan dus ook de franchisenemer vragen bepaalde belangrijke informatie te overhandigen.

 • Er is een verplichting om tijdens het selectieproces een stand-still periode van vier weken in acht te nemen. Tijdens deze periode mogen er geen aanvullende voorwaarden gesteld worden of wijzigingen doorgevoerd worden die mogelijk negatief of bezwarend uitpakken voor de kandidaat-franchisenemer.

Wat betekent de Wet Franchise voor werving- en selectieprocessen?

Sinds de invoering van de Wet Franchise, komen er veel vragen naar boven over wat het juiste werving- en selectieproces is. We beantwoorden hieronder een aantal van deze vragen:

1. Wat is een juist werving- en selectieproces in lijn met de Franchisewet?

 1. Aspirant-franchisenemer meldt zich vanuit het wervingskanaal
 2. Telefonisch intakegesprek of informatiebijeenkomst
 3. Eerste selectiegesprek met verstrekking van geheimhoudingsverklaring
 4. Franchise Ondernemers Assessment als onderdeel van onderzoek naar geschiktheid franchisenemer
 5. Tweede selectiegesprek
 6. Stage/meeloop dag
 7. Verstrekking van het Precontractueel Informatie Document, inclusief franchiseovereenkomst.
 8. Stand-still periode van tenminste vier weken
 9. Verdere voorbereiding door franchisenemer
 10. Start nieuwe franchisenemer

2. Ik werk niet met een gestructureerd selectieproces. Waar moet ik beginnen om dit proces goed in te richten?

Begin bij de ontwikkeling van een aantal documenten om structuur aan te brengen. Denk hierbij als basis aan een franchisebrochure, een geheimhoudingsverklaring, Powerpoints voor het eerste en tweede selectiegesprek en een Precontractueel Informatie document ter verstrekking aan de franchisenemer. Bouw vervolgens een dossier op per aspirant-franchisenemer waarin alle communicatie en onderzoek naar de geschiktheid van de aspirant-franchisenemer wordt opgeslagen.

3. Wat moet er opgenomen worden in een franchisenemersdossier tijdens het werving- en selectieproces?

Bewijsvoering wordt met de Wet Franchise steeds belangrijker. In een franchisenemersdossier wordt alle informatie bijgehouden over de kandidaat-franchisenemer. Denk hierbij aan gespreksverslagen, cv, motivatie, uitslagen van assessments, verstrekte informatie, mailverkeer etc. Kortom, alles wat bijdraagt aan het onderzoek naar de geschiktheid van de aspirant-franchisenemer.

4. Welke activiteiten mag en moet ik ondernemen tijdens de stand-still periode van vier weken?

Blijf als franchisegever tijdens de stand-still periode aandacht besteden aan de aspirant-franchisenemer. Tijdens deze periode mag aspirant-franchisenemer eventueel een aantal stagedagen lopen bij de franchiseformule of kunnen er besprekingen zijn over het ontwerp van de franchiseovereenkomst. Let er echter wel op dat er tijdens de stand-still periode geen wijzigingen mogen worden doorgevoerd die nadelig zijn voor de franchisenemer. Doe je dit wel, dan gaat de stand-still periode van vier weken opnieuw in.

5. Welke activiteiten mag en moet de aspirant-franchisenemer ondernemen tijdens de stand-still periode van vier weken?

Tegenover de informatieplicht van de franchisegever staat ook een onderzoekplicht van de franchisenemer. Tijdens de stand-still periode heeft een franchisenemer een onderzoekplicht. Deze periode kan hij of zij bijvoorbeeld benutten om de ontvangen informatie te bestuderen, een ondernemingsplan te schrijven, een financieel plan te ontwikkelen, zich desgewenst door een deskundige te laten adviseren, en eventueel tot nadere vragen of nader overleg te komen over de inhoud en uitvoering van de beoogde franchiseovereenkomst.

Werving & selectieproces in lijn brengen met de Franchisewet

De vragen hierboven zijn nog maar een kleine greep van de vragen die de recruitment consultants ontvangen. Zij zijn dagelijks bezig met het effectief inrichten van werving- en selectieprocessen in lijn met de Franchisewet, voor zowel startende formules als het verzorgen van check-ups voor reeds bestaande formules. Zodra dit goed is ingericht selecteren zij zorgvuldig en kritisch franchisenemers voor franchiseorganisaties.

De uitdaging blijft om kandidaten te vinden die niet alleen geschikt zijn als franchisenemer, maar tegelijkertijd ook goed passen bij het DNA van de franchiseformule.

Daarnaast zijn de recruitment consultants gespecialiseerd in het aantrekken en selecteren van (aspirant) franchisenemers die een samenwerking willen aangaan voor de lange termijn. Hierdoor weten zij als geen ander dat bij franchising een succesvolle samenwerking tussen franchisenemer en franchisegever van groot belang is. Denk hierbij aan de klik tussen beide partijen, de competenties van de franchisenemer en zijn of haar passie voor de franchiseformule.

Meer informatie?

Wil je meer informatie of ondersteuning bij het beoordelen van jouw werving- en selectieproces? Neem contact met ons op via onderstaand formulier!