Franchise Business Plan

Het Franchise Business Plan

Heb je een onderscheidend en succesvol concept? Leg dan met het Franchise Business Plan een solide fundament voor franchising!

De franchiseorganisatie ontwikkelen

Het starten van een evenwichtige, professionele en bovenal succesvolle franchiseorganisatie begint met een stevig fundament: het Franchise Business Plan. Hiervoor hebben we de FranScan® methodiek ontwikkeld; een uitgebreide inventarisatie van jouw organisatie en plannen om van jouw concept een succesvolle franchiseorganisatie te maken. Aan de hand van deze bewezen methodiek nemen we de tijd om jouw concept uitvoerig te bespreken en ontwikkelen we jouw concept door tot een franchiseformule. Onderwerpen die we in deze sessies onder andere bespreken zijn:

 • De positionering van jouw concept in de markt
 • Bescherming van jouw intellectueel eigendom
 • Taakverdeling tussen franchisenemer en franchisegever
 • Assortiment, inkoop & logistiek
 • Groeistrategie
 • Werving & selectie van franchisenemers
 • Operationele zaken
 • Marketing
 • Automatisering
 • Personeelsmanagement
 • Overlegstructuur
 • Administratie
 • Juridische aspecten
 • Input voor het bepalen van het conditiestelsel en verdienmodel

Het resultaat is een goede en gestructureerde basis voor jouw franchiseorganisatie samengevat in het Franchise Business Plan. Tevens is dit het fundament voor de ontwikkeling van het vergoedingenstelsel door middel van het Franchise Exploitatie Model.

Vermijd valkuilen bij het starten van een franchiseorganisatie met het Franchise Business Plan

Zonder goede voorbereiding een duurzaam succesvolle franchiseorganisatie beginnen is vrijwel onmogelijk. Om je te helpen de belangrijkste valkuilen bij het opstarten van een franchiseorganisatie te vermijden, bijvoorbeeld onderschatting van de implicaties van bepaalde keuzes of de benodigde (aanvullende) kennis, kunde en vaardigheden, heeft Koelewijn & Partners de FranScan® Methodiek ontwikkeld.

Aan de hand van de FranScan® methodiek inventariseren we jouw concept uitgebreid, zodat alle formule-elementen aan de orde komen. Het resulterende Franchise Business Plan richt zich namelijk op alle aspecten van de bedrijfsvoering. Zo brengen we gezamenlijk in kaart of jouw organisatie klaar is voor de stap naar franchise en waar de voornaamste aandachtspunten liggen.

We kijken naar de historie van jouw organisatie, analyseren de actuele situatie en brengen de gewenste situatie op de korte en langere termijn in kaart. Ook behandelen we diverse randvoorwaarden. Veel van de onderwerpen zijn strategisch en beleidsmatig, maar onze focus ligt ook op de operationele, juridische en financiële impact. Zo ontwikkelen we gaandeweg voor jouw concept het Franchise Business Plan.

Koelewijn & Partners helpt jou in deze fase om vragen te beantwoorden als: Wat is ‘hard’ af te spreken en wat is facultatief? Wat zijn in jouw samenwerking met franchisenemers goede, werkbare afspraken? Hoe gaat op termijn jouw eigen organisatie eruitzien? Wat wordt het vergoedingensysteem? Welke eisen kun je stellen aan de franchisenemer? Wat komt er verder (ook juridisch) bij kijken?

De juiste balans in soft en hard franchise

De FranScan® geeft inzicht in hoe hard of soft jouw franchiseorganisatie kunt inrichten. De consequentie van het kiezen van een de juiste balans op dit spectrum is het meer of minder grip hebben op de toekomstige franchiseketen. Bij soft franchising blijft de samenwerking vaak beperkt tot het exploiteren van een gezamenlijke naam, logo en het uitvoeren van beperkte marketingactiviteiten. Hard-franchising is vaak de beste mogelijkheid om schaalvoordeel te realiseren door zaken centraal en uniform te regelen. De afspraken zijn hard, dat wil zeggen duidelijk omschreven en gedetailleerd. Maar of hard franchise op alle facetten van de samenwerking voor jou werkelijk dé beste oplossing is, is mede afhankelijk van de ontwikkelingsfase van de branche waarin je opereert, jouw eigen ambities als franchisegever, de verwachte snelheid van de ontwikkelingen en de toetredingsdrempels voor potentiële franchisenemers.

Het Franchise Business Plan, een solide fundering voor het starten van jouw franchiseformule

Alle behandelde onderwerpen hangen samen en zorgen er zo voor dat er een stevige fundering onder jouw franchiseorganisatie komt. De categorieën kunnen dan ook niet los worden gezien. Pas als alles inzichtelijk is, er bewuste keuzes zijn gemaakt en de uitwerking hiervan geborgd is in het Franchise Business Plan, het franchisehandboek en het franchisecontract, kan jouw formule langdurig succesvol opereren. Uiteindelijk helpt de FranScan® een compleet overzicht te creëren van alle zaken waar je tijdens het opzetten en de groei van jouw franchiseformule aan moet denken! Een handige leidraad voor jouw toekomstige organisatie. Tevens vind je in de FranScan® per onderwerp een duidelijke toelichting of dit in het franchisehandboek, het Franchise Exploitatie Model en/of het franchisecontract verwerkt moet worden. Zodoende kan het opstellen van die documenten in de volgende fase efficiënt plaatsvinden.

Vervolg: Het conditiestelsel en verdienmodel vaststellen

De vervolgstap na het Franchise Business Plan is het in kaart brengen van de financiële consequenties voor jouw organisatie; het opstellen van de franchise exploitatiebegroting. Deze financiële projecties ontwikkelen wij voor zowel jou als franchisegever als jouw franchisenemers.