Social media: hoeveel controle geef je jouw franchisenemers?

Social media: hoeveel controle geef je jouw franchisenemers?

Marketing
Interne communicatie

Moet je als franchisegever de social media-activiteiten van jouw franchisenemers nauwlettend in de gaten houden? Wat is de juiste hoeveelheid monitoring en toezicht? Moeten franchisenemers, die actief zijn in verschillende werkgebieden, inspraak hebben op het beleid van de lokale promotie? Hoeveel dan? Om gezamenlijk succesvol te zijn, moeten de betrokken partijen richtlijnen voor het gebruik van social media ontwikkelen die de juiste balans vinden tussen geschiktheid, relevantie en effectiviteit.

Inmiddels kennen en begrijpen de meeste franchisegevers de kracht, het bereik en de waarde van social media. Werken met social mediaplatforms is buitengewoon krachtig en efficiënt. Maar als er iets misgaat, kan de schade en impact op het merk en de franchiseformule groot zijn.

In overeenstemming met de normen van de franchiseformule mogen franchisegevers verwachten dat franchisenemers de vastgestelde richtlijnen voor het gebruik van social media volgen. Als onderdeel van hun training moeten franchisenemers opgeleid worden om de marketingkanalen die franchisegever gebruikt op de juiste manier in te zetten. Denk hierbij aan de keuze van het juiste marketingkanaal, de content en de frequentie die gebruikt wordt om merkautoriteit en -bewustzijn te vergroten. 

Tegelijkertijd moeten franchisegevers bedenken dat alléén landelijke marketing niet altijd ideaal is voor franchisenemers op lokaal niveau. Hoewel franchisenemers de kracht en het bereik van social media nodig hebben, hebben ze vaak ook de vrijheid nodig om inhoud op maat te maken die effectief is in hun eigen werkgebied. Uiteraard binnen de grenzen, maar welke grenzen en wie stelt ze? Hoe kunnen de twee krachten, landelijke en lokale marketing, het beste met elkaar verbonden worden? Door planning, communicatie en samenwerking!

De (social media) marketingkalender

Een (social media) marketingkalender is voor beide partijen noodzakelijk om de marketinguitingen van het merk te handhaven en tegelijkertijd voldoende ruimte te laten voor lokale franchisenemers. De franchisegever moet de gemeenschappelijke doelen, KPI's en strategieën voor de inzet van social media schetsen. Franchisenemers moeten doelen stellen die specifiek zijn voor hun locatie, terwijl ze inzicht geven en aanbevelingen doen over wat er in hun eigen werkgebied werkt. Beide partijen moeten nauw samenwerken om social media-inhoud op te bouwen voor zowel de landelijke als de lokale promotie. Op tijd hierover met elkaar communiceren is dan ook verstandig; social media-inhoud die ruim van tevoren goedgekeurd is door franchisegever, zorgt ervoor dat er geen misstap begaan wordt. Hierdoor zijn de verwachtingen van beide partijen gemanaged en blijft de kwaliteit hoog.

Social media monitoren

Om het succes van een campagnestrategie voor beide partijen vast te houden, kan het aan te raden zijn dat franchisegever een marketingmedewerker aanstelt. Deze houdt toezicht op de normen van het merk als het gaat om inhoud, berichtgeving en strategie. Ook staat deze medewerker de franchisenemers te woord om hen te helpen bij hun behoeften, zorgen en verzoeken op lokaal niveau. Om een ​​volledig beeld te krijgen van wat er online over het merk gezegd wordt, is het bovendien belangrijk om "sociaal luisteren" op te nemen in jouw social mediastrategie. 

Wat staat er op het spel?

Voor franchisegevers en franchisenemers kan het ontbreken van een duidelijk gedefinieerd gebruik van social media riskant zijn. Zorg er dus voor dat zowel (medewerkers van) franchisegever en franchisenemers zich bewust zijn van de risico's. Scherpe of misplaatste social media-inhoud kan leiden tot een onmiddellijke terugtrekking van steun, negatieve publiciteit en een sterke daling van de inkomsten. Hoewel dit risico duidelijk is, vinden deze incidenten toch bijna dagelijks plaats. Voor sommigen kan het een dag impact hebben, voor andere franchiseorganisaties kan het weken of zelfs nog langer "ontploffen" op social media.

Conclusie

Het succes van een social media strategie voor een franchiseorganisatie vereist een marketingkalender die voor beide partijen werkt. De verwachtingen dienen te worden gemanaged en de landelijke en lokale promotie moeten elkaar versterken. Ook is het van belang om toezicht te houden over de social media activiteiten. Franchisegever is degene met de meeste controle vanwege het beheer van het merk en de reputatie die zij in handen hebben. Franchisenemers moeten dit versterken door aanbevelingen te doen voor de lokale promotie. Communicatie hierover is wederom de sleutel tot succes!