'Nodig ik deze aspirant-franchisenemer wel of niet uit voor een gesprek?'

'Nodig ik deze aspirant-franchisenemer wel of niet uit voor een gesprek?'

Recruitment

Voorselectie

De fase ‘voorselectie’ is bij uitstek de belangrijkste fase als we het hebben over kostenefficiënt werken. We spreken ook wel over ‘het kaf van het koren scheiden’. In de twee voorgaande delen van dit vierluik, zijn de voorbereiding en de werving van het recruitmentproces toegelicht. Zodra de eerste aanmeldingen voor jouw franchiseformule binnen stromen, begint voor jou de voorselectie. De voorselectie kun je doen aan de hand van vier mogelijkheden. Veelal betreft het een combinatie van onderstaande mogelijkheden:

  1. Zelfselectie
  2. CV en aanmeldformulier
  3. Referenties en aanbevelingen
  4. Telefonische intake

Zelfselectie

Zoals het woord ‘zelfselectie’ al doet vermoeden, selecteert de kandidaat-franchisenemer in eerste instantie zichzelf. Dit gebeurt aan de hand van een scherpe presentie van de franchisemogelijkheden. De eerste kennismaking van de betreffende persoon met jouw formule is veelal online, middels printmedia of door contact met één van jouw franchisenemers. 
De betreffende persoon spiegelt jouw franchiseformule naar zijn/haar eigen perspectief. ‘Past de formule bij mij?’ zal diegene zich afvragen. Met de juiste wervende teksten, kengetallen en overige uitingen zal het enthousiasme toenemen. Als de persoon zichzelf niet in het franchisenemer profiel vindt passen, zal hij/zij zich ook niet aanmelden. 

Let op: ga secuur te werk in jouw keuzes voor teksten, kengetallen en overige uitingen. Verkeerde keuzes kunnen leiden tot minder aanmeldingen of zelf imago schade.

CV en aanmeldformulier

Als franchisegever wil je weten met wie je te maken hebt. Daarvoor vraag je het CV op en laat je de kandidaat-franchisenemer een aanmeldformulier invullen. Het CV en het aanmeldformulier worden door jou beoordeeld. Je let voornamelijk op de werkervaring, opleiding, vaardigheden, hobby’s en algemene interesses. In het aanmeldformulier wordt gevraagd naar specifieke en persoonlijke omstandigheden van de kandidaat-franchisenemer. Indien er een motivatiebrief wordt meegestuurd, let je ook op de schrijfwijze, eventuele spelfouten, of de kandidaat-franchisenemer zaken beschrijft zoals persoonlijke ambities en zijn/haar meerwaarde voor uw franchiseformule.

Referenties en aanbevelingen

Als een kandidaat-franchisenemer referenties aandraagt, kun je ervoor kiezen deze na te trekken. Uit onderzoek blijkt echter dat referenties over het algemeen weinig betrouwbaar zijn. Om de validiteit hiervan te verhogen, dien je meerdere referenties te checken. Doe dit dan ook aan de hand van een vaste vragenlijst en leg de resultaten naast elkaar om te beoordelen of deze overeenkomen. Dit geldt ook voor aanbevelingen van potentiële franchiseondernemers. Aanbevelingen krijg je vaak via jouw personeel of bestaande franchisenemers. Omdat jouw personeel en franchisenemers vaak niet de beste recruiters zijn, moet je je afvragen hoe je om gaat met dergelijke aanmeldingen. 

Tip: Koelewijn & Partners adviseer je altijd te verwijzen naar de standaard recruitment procedure (met andere woorden: aanmelden via de standaard procedure).

Telefonische intake

Past de kandidaat-franchisenemer in het profiel dat u zoekt? Dan doet u er goed aan om een telefonische intake af te nemen. Tijdens dit telefonisch contact kunt u de persoon interviewen en beoordelen op de harde eisen van het profiel. Voldoet de kandidaat-franchisenemer aan bepaalde normen zoals specifieke kennis, ervaringen, woont hij/zij in het verzorgingsgebied waar wordt gestart en is er voldoende kapitaal beschikbaar om te starten? Als er onvoldoende aanknopingspunten zijn met het profiel dat u zoekt, doet u er verstandig aan de kandidaat-franchisenemer (nog) niet uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. Dit kost u immers veel tijd en levert (waarschijnlijk) niets op. U scheidt het kaf van het koren.

Let op: Tijdens de telefonische intake spreekt u de kandidaat-franchisenemer voor het eerst. Logischerwijs krijgt u dan direct een ‘onderbuik-gevoel’ of de persoon bij uw formule past of niet. Hoewel dit vaak een goede graadmeter is gebleken, doet u er verstandig aan om zich hierdoor niet te laten leiden. Beoordeel de kandidaat-franchisenemer in deze fase voornamelijk op de meetbare eisen. 

Tip: Koelewijn & Partners vindt het belangrijk dat de kandidaat-franchisenemer minimaal één vestiging heeft bezocht (mits daar sprake van is binnen uw franchiseformule) voordat er een gesprek plaatsvindt. Vraag de kandidaat dit te doen. Het is opmerkelijk hoeveel mensen interesse tonen zonder ooit kennis te hebben gemaakt met de franchiseformule in de praktijk.

Uitnodigen of afwijzen?

De kandidaat van vandaag is de franchisenemer van morgen. Daarom is het belangrijk dat iedereen die zich aanmeldt, ook een goede afhandeling verdient. Vind je dat een kandidaat-franchisenemer niet voldoende past binnen jouw franchiseformule, stuur hem dan een nette e-mail of bel diegene en licht jouw oordeel toe. De kandidaat-franchisenemer past nu wellicht nog niet in het profiel maar kan zich verder ontwikkelen en later alsnog instromen als franchisenemer. Daarnaast zal een slechte ervaring van een kandidaat-franchisenemer ook schade toebrengen aan jouw imago als franchisegever. Het omgekeerde is ook waar. Als je jouw kandidaten netjes behandelt, zal dat een positieve uitwerking hebben. 

Nodig je de kandidaat-franchisenemer uit, bevestig dat dan per e-mail en begin direct met het opbouwen van het dossier.