Verkoopbrochure

Het maken van een verkoopbrochure

Een franchise verkoopbrochure helpt u bij het vinden van een geschikte overnamekandidaat voor uw franchiseonderneming!

Na de waardebepaling van uw franchiseonderneming, is het belangrijk om een franchise verkoopbrochure te ontwikkelen. Deze verkoopbrochure helpt u bij het overtuigen van de juiste overnamekandidaat voor uw franchiseonderneming. De brochure voorziet de potentiële koper van alle essentiële informatie waarmee hij of zij het vertrouwen krijgt om de beslissing te maken. De verkoopbrochure zal dan onderdeel worden van het Precontractueel Informatie Document wat aspirant-franchisenemers volgens de franchisewet vooraf moeten ontvangen.

De franchise verkoopbrochure

In een franchise verkoopbrochure kunnen onder andere de volgende onderwerpen worden meegenomen:

 • Toelichting over de franchiseformule
 • Uw historie als ondernemer en de redenen om te verkopen
 • Verzorgingsgebied
 • Marktpositie
 • Overnameoptie(s)
 • Exploitatie
 • Indicatie perspectieven
 • Overname voorwaarden
 • Overnameprijs
 • Gewenste transactiedatum

De verkoopbrochure als onderdeel van het Precontractueel Informatie Document

In aanvulling op de verkoopbrochure dient er ook een Precontractueel Informatie Document te worden overhandigd. Deze moet gedeeld worden als de kandidaat-franchisenemer heeft aangegeven serieuze interesse te hebben om uw franchisevestiging over te nemen en zich aan te sluiten bij de franchiseformule. Dit document moet in samenwerking met de franchisegever worden opgesteld en moet aangepast worden aan uw specifieke vestiging. De overnamekandidaat heeft na ontvangst van het Precontractueel Informatie Document recht op een stand-still periode van vier weken waarin hij of zij de nodige plannen kan uitwerken en eventueel extern advies kan inwinnen. Hierdoor is het verstandig om op tijd te beginnen als u uw franchisevestiging wil verkopen. De ervaring leert dat dit proces vaak een langere tijd in beslag neemt dan in eerste instantie geschat. Mede vanwege de stand-still periode die erbij komt kijken als ook andere stappen die de overnamekandidaat moet nemen zoals het doorlopen van het selectieproces van de franchisegever en het verkrijgen van financiering.

Het Precontractueel Informatie Document bestaat uit:

 1. De franchiseovereenkomst om te ondertekenen, inclusief alle bijlagen.
 2. Alle vergoedingen en opslagen die de franchisenemer moet betalen, inclusief toelichting wat de franchisenemer hiervoor terugkrijgt.
 3. Overzicht van de investeringen die de kandidaat-franchisenemer moet gaan doen. Een verwijzing naar de bijgevoegde verkoopbrochure volstaat, omdat daar de overnameprijs is toegelicht. Indien de kandidaat-franchisenemer nog aanvullende investeringen moet doen, bijvoorbeeld een gedeeltelijke vervanging van de inventaris, dan dient dit ook te worden opgenomen.
 4. Aanvullende informatie over het franchiseoverleg en de frequentie daarvan. Hierdoor krijgt de franchisenemer een beter beeld van hoe het overleg verloopt. De frequentie zegt iets over de betrokkenheid en mate van inspraak in de franchiseformule.
 5. Contactgegevens van het vertegenwoordigende orgaan van de franchisenemers (indien aanwezig).
 6. De franchisegever moet informatie overhandigen over de financiële gezondheid van de centrale organisatie.
 7. Financiële informatie over uw franchisevestiging waar de kandidaat-franchisenemer actief zal worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de financiële cijfers van de afgelopen drie jaar, zoals jaarrekeningen. Indien er bijzonderheden in de financiën zijn, is het verstandig om ook een toelichting hierover op te nemen.
 8. Alle overige voor de kandidaat-franchisenemer potentieel relevante informatie.

Het opstellen van de verkoopbrochure en het Precontractueel Informatie Document moet zorgvuldig gebeuren, omdat het juridische documenten zijn die de Franchisewet volgen. Hierdoor adviseren we u om dit altijd op te laten stellen door een ervaren adviseur. Voor meer informatie over het opstellen van een verkoopbrochure kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via onderstaand formulier.