Franchisewet

Franchisewet update

Zijn jouw franchisecontract, het franchisehandboek en het werving & selectieproces al aangepast op de Franchisewet?

De Franchisewet legt nadruk op vier onderdelen die volgens de overheid cruciaal zijn voor evenwichtige franchisesamenwerkingen:

  1. De precontractuele uitwisseling van informatie.
  2. De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst.
  3. Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.
  4. De beëindiging van de franchisesamenwerking.

Benieuwd naar wat deze onderdelen van de Franchisewet precies inhouden? Lees dan onze uitgebreide toelichting, in niet juridische taal, in dit artikel.

Implicaties Franchisewet

De Franchisewet heeft voor enkele componenten een overgangsperiode van 2 jaar. Dit zijn de bepalingen over het concurrentiebeding, het instemmingsrecht en de waardebepaling. Alle andere regelgeving van de Franchisewet zal per direct van kracht zijn als de Franchisewet is gepubliceerd in het staatsblad. Dit heeft grote implicaties voor jouw franchiseovereenkomst, franchisehandboek en het werving & selectieproces.

De meeste franchiseovereenkomsten lopen echter langer dan de overgangsperiode van 2 jaar. Gebruik daarom jouw tijd om jouw franchisecontracten, en werkprocedures nu al in lijn te brengen met de Franchisewet. Wanneer een franchiseovereenkomst met een franchisenemer vernieuwd of nieuw afgesloten gaat worden, dan kan er direct een overeenkomst getekend worden die de gehele looptijd passend blijft. Daarbij is het ook een uiterst geschikt moment om de gehele franchiseovereenkomst op inhoud en juistheid te toetsen. Koelewijn & Partners voert deze update efficiënt en overzichtelijk voor jou uit!

Wat kun je van een Franchiseovereenkomst update verwachten?

Onze Franchiseovereenkomst update zorgt ervoor dat je weet wat er allemaal moet gebeuren om jouw franchiseorganisatie ‘Franchisewet-proof’ te maken. Bij het doornemen van de franchiseovereenkomst signaleren we dan ook direct of deze nog steeds actueel is in lijn met jouw franchiseorganisatie.

Wat krijg je van ons?

  • Na ontvangst van jouw huidige franchiseovereenkomst nemen we deze door in het licht van de Franchisewet, juistheid, en actualiteit.
  • Je krijgt jouw aangepaste franchiseovereenkomst van ons retour, conform de Franchisewet.
  • Telefonisch, via een afspraak of een video conference call lichten we de aanpassingen toe.

Overige check-up bevindingen doorvoeren

Nadat we jouw franchiseovereenkomst hebben aangepast aan de Franchisewet, brengen we je op de hoogte welke actiepunten er verder nog zijn om te voldoen aan de Franchisewet. Indien gewenst kunnen we deze actiepunten ook voor jou doorvoeren. Denk hierbij aan de volgende aspecten:

  • Als er overige aandachtspunten in de franchiseovereenkomst zijn, zullen we die melden, signaleren en naar behoefte aanpassen op basis van nacalculatie.
  • Het PID sjabloon voor jouw franchiseformule in orde maken. Hierbij zullen wij alle relevante informatie bij je opvragen en een basis Precontractueel Informatie Document voor jouw franchiseorganisatie opstellen. 
  • De wijzigingen die doorgevoerd worden in de franchiseovereenkomst hebben ook implicaties voor jouw franchisehandboek. Daarom kunnen we voor jou een consistentiecheck tussen jouw franchisehandboek en franchiseovereenkomst uitvoeren. In aanvulling hierop zullen wij ook jouw franchisehandboek in zijn algemeenheid beoordelen.