Franchisewet

Franchisewet update

Zijn uw franchisecontract, het franchisehandboek en het werving & selectieproces al aangepast op de Franchisewet?

De Franchisewet legt nadruk op vier onderdelen die volgens de overheid cruciaal zijn voor evenwichtige franchisesamenwerkingen:

  1. De precontractuele uitwisseling van informatie.
  2. De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst.
  3. Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.
  4. De beëindiging van de franchisesamenwerking.

Benieuwd naar wat deze onderdelen van de Franchisewet precies inhouden? Lees dan onze uitgebreide toelichting, in niet juridische taal, in dit artikel.

Implicaties Franchisewet

De Franchisewet heeft voor enkele componenten een overgangsperiode van 2 jaar. Dit zijn de bepalingen over het concurrentiebeding, het instemmingsrecht en de waardebepaling. Alle andere regelgeving van de Franchisewet zal per direct van kracht zijn als de Franchisewet is gepubliceerd in het staatsblad. Dit heeft grote implicaties voor uw franchiseovereenkomst, franchisehandboek en het werving & selectieproces.

De meeste franchiseovereenkomsten lopen echter langer dan de overgangsperiode van 2 jaar. Gebruik daarom uw tijd om uw franchisecontracten, en werkprocedures  nu al in lijn te brengen met de Franchisewet. Wanneer een franchiseovereenkomst met een franchisenemer vernieuwd of nieuw afgesloten gaat worden, dan kan er direct een overeenkomst getekend worden die de gehele looptijd passend blijft. Daarbij is het ook een uiterst geschikt moment om de gehele franchiseovereenkomst op inhoud en juistheid te toetsen. Koelewijn & Partners voert deze update efficiënt en overzichtelijk voor u uit!

Wat kunt u van een Franchiseovereenkomst update verwachten?

Onze Franchiseovereenkomst update zorgt ervoor dat u weet wat er allemaal moet gebeuren om uw franchiseorganisatie ‘Franchisewet-proof’ te maken. Bij het doornemen van de franchiseovereenkomst signaleren we dan ook direct of deze nog steeds actueel is in lijn met uw franchiseorganisatie.

Wat krijgt u van ons?

  • Na ontvangst van uw huidige franchiseovereenkomst nemen we deze door in het licht van de Franchisewet, juistheid, en actualiteit.
  • U krijgt uw aangepaste franchiseovereenkomst van ons retour, conform de Franchisewet.
  • Telefonisch, via een afspraak of een video conference call lichten we de aanpassingen toe.

Overige check-up bevindingen doorvoeren

Nadat we uw franchiseovereenkomst hebben aangepast aan de Franchisewet, brengen we u op de hoogte welke actiepunten er verder nog zijn om te voldoen aan de Franchisewet. Indien gewenst kunnen we deze actiepunten ook voor u doorvoeren. Denk hierbij aan de volgende aspecten:

  • Als er overige aandachtspunten in de franchiseovereenkomst zijn, zullen we die melden, signaleren en naar behoefte aanpassen op basis van nacalculatie.
  • Het PID sjabloon voor uw franchiseformule in orde maken. Hierbij zullen wij alle relevante informatie bij u opvragen en een basis Precontractueel Informatie Document voor uw franchiseorganisatie opstellen. 
  • De wijzigingen die doorgevoerd worden in de franchiseovereenkomst hebben ook implicaties voor uw franchisehandboek. Daarom kunnen we voor u een consistentiecheck tussen uw franchisehandboek en franchiseovereenkomst uitvoeren. In aanvulling hierop zullen wij ook uw franchisehandboek in zijn algemeenheid beoordelen.