Interne communicatie

Interne communicatie binnen uw franchiseformule

Het succes van uw formule wordt voor een groot gedeelte bepaald door de interne communicatie en de samenwerking tussen u en de franchisenemers!

Interne communicatie binnen uw franchiseformule is een cruciaal component voor succes. Bij een klein bedrijf is de interne communicatie relatief eenvoudig. Het juist en efficiënt inrichten van de interne communicatie bij een franchiseformule brengt echter diverse uitdagingen met zich mee. De communicatie blijft intern, maar tussen verschillende bedrijven en mensen die geografisch verspreid zijn. De succesvolste franchisenemers zijn franchisenemers die leren van de franchisegever én van andere franchisenemers. Hiervoor is communicatie nodig!

Creëer effectieve interne communicatie

Organiseer uw communicatie online

E-mail is een veelgebruikt middel om te communiceren binnen franchiseformules. Een onmisbare en snelle manier van communiceren, maar niet altijd ideaal door de hoeveelheid e-mail die de meesten van ons dagelijks ontvangen. E-mail is relatief vluchtig en het is soms lastig om specifieke onderwerpen terug te vinden. Combineer e-mail daarom met andere Cloud platformen om informatie te delen met uw franchisenemers. Met dit soort software kunt u een enorme hoeveelheid kant-en-klare informatie verstrekken aan al uw franchisenemers. Wat een nog meer ideale oplossing is, is het online handboeken beheersysteem Scienta gecombineerd met uw online franchisehandboek. Zo houdt u alle communicatie en informatie op één plek centraal.

Stimuleer interactie

Stimuleer een open communicatie cultuur binnen uw franchiseformule. Uw franchisenemers moeten weten dat ze contact met u kunnen opnemen wanneer dat nodig is. Over het algemeen profiteert u het meest van het aanmoedigen van het formuleren van een bedrijfscultuur die is gebaseerd op positieve, altijd parate communicatie en ondersteuning. Zorg er dan ook voor dat iemand van uw franchisemanagement altijd binnen 24 uur reageert op een vraag van één van uw franchisenemers.

Waardeer de feedback van uw franchisenemers

Betrek uw franchisenemers bij grote en kleine uitdagingen. Vraag regelmatig om hun feedback en ideeën. Laat ze de ideeën en plannen waar ze aan hebben bijgedragen ook bespreken met andere franchisenemers. Zo vergroot je de onderlinge samenwerking en het draagvlak binnen de franchiseorganisatie.

Praktische tips om dit te bereiken:

 1. Luister altijd actief
 2. Toon interesse
 3. Wees eerlijk en transparant
 4. Houd een dossier bij

Implementatie van effectieve interne communicatie

Effectieve interne communicatie betekend dat de juiste informatie op een efficiënte wijze onderling gedeeld en besproken wordt. Dit gaat niet vanzelf. Het is daarom noodzakelijk om de onderlinge communicatie te optimaliseren en te zorgen dat uw interne communicatie op efficiënte wijze meegroeit met uw franchiseorganisatie. Kortom, de processen en systemen voor interne communicatie moeten regelmatig doorontwikkeld worden. Iets waar we u graag bij ondersteunen via 3 fasen!

Fase 1 Inventarisatie

 • Verkennen van de praktijk
 • Interviews met directieleden, communicatiemedewerkers, franchisenemers en personeel van franchisenemers
 • Inventarisatie effectiviteit en toekomstbestendigheid huidige systemen en processen
 • Uitkomsten analyseren en interne behoeften bespreken

Fase 2 Ontwikkelen nieuw intern communicatie proces

 • Op basis van gebruikersbehoeften processen ontwikkelen of aanpassen. Bijvoorbeeld voor één-op-één communicatie, groepscommunicatie of voor online communicatie vanuit de centrale organisatie naar de franchisenemers (one-to-many).
 • Analyse passende, toekomstbestendige systemen
 • Advies nieuw applicatielandschap ten behoeve van de communicatie

Fase 3 Realisatie

 • Procesborging
 • Realiseren van acceptatie bij medewerkers en franchisenemers
 • Succesvolle invoering en training
 • Verantwoordelijkheden borgen en rollen definiëren (bijvoorbeeld volgens het RASCI model)