Wat is Integrale Keten Marge

Wat is Integrale Keten Marge

Conditiestelsel

In onder andere het supermarktkanaal wordt gesproken over “Integrale Keten Marge”. Wat is dat en kunnen ook andere franchiseorganisaties hiervan gebruik maken? De franchisenemer (=winkelier) is vaak verplicht in te kopen bij de franchisegever of de aangewezen leveranciers. Die verdienen daarop een marge en als goed ondernemer: hoe meer, hoe beter. Ook de franchisenemer verdient een marge en wil ook: hoe meer, hoe beter. Er ontstaat zo een tegenstelling tussen de franchisegever (=leverancier) en de franchisenemer (=winkelier), die de groei van de omzet behoorlijk kan belemmeren. De franchisenemer heeft geleerd om te denken aan de marge in procenten. Dikwijls stuurt hij daar actief op: hij verkoopt het liefst een artikel met een hoge (procentuele) marge. 

Integrale Keten Marge: Van centen naar procenten

De franchisegever is gaan denken in marktaandeel, volume en marge in centen. En terecht, want met centen (euro’s) kun je de kosten betalen en niet met procenten. Wat ik in deze tijd steeds meer zie, is dat de franchisegever is gaan denken bij de winkelmarge als bedrag in geld terwijl de franchisenemer nog denkt in procenten. Die overgang van denken in procenten naar denken in centen is in de praktijk een grote stap, want de franchisenemer wordt er door zijn boekhouding nog steeds op gewezen, dat de marge (in procenten) onder druk staat. Zolang er nog gedacht wordt in de marge in procenten zie je de invloed daarvan op de concurrentiekracht van de formule. Want het beïnvloedt sterk de samenstelling van het assortiment en met name de kracht van de reclame acties. En dat heeft weer veel invloed op de omzet en daarmee is het cirkeltje rond. 

Bij Integrale Keten Marge geen tegenstelling tussen franchisegever en franchisenemer

Bij Integrale Keten Marge is de tegenstelling tussen leverancier en winkelier weg genomen, als het gaat om de verdeling van de verdiensten. Zij spreken af, dat de verdiensten worden verdeeld, bijvoorbeeld volgens een vaste, vooraf afgesproken verdeelsleutel. Het eenmalig vaststellen van die verdeelsleutel is natuurlijk een probleem op zich, maar als die verdeelsleutel eenmaal is gevonden, dan worden alle voordelen en nadelen in de “integrale keten” samen gedeeld. Het maakt dan voor de winkelier niet meer uit, wat de exacte inkoopprijs is en wat de marge in euro’s of procenten is op dat artikel, want daar gaat het niet meer om. Het gaat om de totale verdiensten op de goederenstroom met alle kortingen, leveranciersbijdragen, promoties, derving, betalingstermijnen enzovoorts. Kortom alles wordt heel transparant en controleerbaar in de marge gestopt en die wordt volgens de vaste verhouding verdeeld. 

Integrale Keten Marge zorgt voor gezamenlijk doel: Maximaliseren verdiensten

Franchisegever (=leverancier) en franchisenemer (=winkelier) hebben er beiden evenveel baat bij dat er zo veel mogelijk euro’s worden verdiend en te verdelen zijn. Door dit systeem van Integrale Keten Marge wordt alle aandacht gericht op verhoging van de omzet en verhoging van de verdiensten in euro’s, waarbij het niet uitmaakt, wat die marge in procenten op een product in de winkel is. De euro kan zijn verdiend door slim in te kopen, een speciale actie met veel volume, het genereren van extra bezoekers in de winkel en ga zo maar door. De commercie, de handel komt weer centraal te staan.