Visie op franchising

Visie op franchising

Succesvol franchisen vraagt om een brede oriëntatie, een duidelijke focus en een gedegen aanpak.

Als franchising goed is opgezet en ingericht biedt deze commerciële samenwerkingsvorm alle partijen economisch voordeel.

Koelewijn & Partners ziet als belangrijke factoren voor succes:

  • Een goed franchiseconcept neerzetten en de samenhang bewaken tussen alle aspecten van de bedrijfsvoering.
  • Strak inrichten en organiseren met ruimte voor lokaal ondernemerschap. Aandacht voor communicatie en informatie.
  • De juiste mensen voor de juiste posities aantrekken en ze op niveau brengen.
  • Zorgen voor goede zichtbaarheid in de markt.
  • Continu prestaties neerzetten: aandacht voor meten, weten, doen en verbeteren.