Werkt jullie Franchiseraad optimaal?

Werkt jullie Franchiseraad optimaal?

Franchiseraad opzetten

Een ieder werkzaam in de franchisewereld zal het onderschrijven: ‘Het belang van een goed functionerende Franchiseraad binnen een franchiseorganisatie is uitermate groot.’ Of het nu gaat om het implementeren van (nieuwe) procedures, het aanpassen van formuleonderdelen of het managen van franchiserelaties; de franchiseraad speelt hierin een cruciale rol. Mits deze op de juiste manier georganiseerd is!

Vanuit de persoonlijke ervaring van Marjolein Boshuizen als voorzitter van een Franchiseraad weet zij dat er een aantal zaken goed op orde moet zijn om een effectieve output te verkrijgen. Belangrijk, want vaak wordt er veel tijd en energie gestopt in deze vergaderingen. Dan is het dus ook wenselijk dat het voor zowel franchisegever als franchisenemer resultaat heeft.

Voorwaarden voor een effectieve franchiseraad

Allereerst zorgt bijvoorbeeld een Franchiseraad-reglement voor duidelijkheid over de te volgen procedures. Hierdoor weten de leden wat men van elkaar kan verwachten. 

Daarnaast is het belangrijk om een juiste afspiegeling van de achterban in de franchiseraad te hebben. Denk dan ook goed na over de manier waarop de leden in de franchiseraad terecht kunnen komen. Verkiezingen uitschrijven is een goede optie, als deze er maar voor zorgen dat de uitkomst in balans is met eventuele verschillende belangen binnen een franchiseorganisatie. 

Een accuraat agenda- en notulenbeheer lijkt vanzelfsprekend, maar uit de praktijk blijkt dat een overvolle agenda tijdrovend is, energie doet weglekken en niet effectief is. Een juiste vastlegging van hetgeen er besproken en besloten is, werkt. Het instellen van een aparte agendacommissie kan dan ook een goed alternatief zijn. 

Zo zijn er nog verschillende voorwaarden te bedenken die het constructief functioneren van dit belangrijke overlegorgaan ondersteunen.

Synergie tussen franchisegever en franchisenemer

Persoonlijk heeft Marjolein Boshuizen zich altijd ingespannen om een open communicatie te creëren binnen de franchiseraad. Een sfeer van onderling vertrouwen, waarin de leden zich veilig voelen om aan te kunnen geven waar behoeften en knelpunten liggen, waar idealen en out-of-the-box ideeën gedeeld mogen worden, waar de strijd aangegaan wordt en waar men elkaar weer vindt. Alleen op die manier kom je eerder tot de échte kern van de zaken waar het in de organisatie om draait. 

En oh, ja, de allerbelangrijkste wellicht; wederzijds inlevingsvermogen helpt enorm de synergie tussen franchisegever en franchisenemer te bewerkstelligen. En juist om die synergie gaat het toch voornamelijk binnen franchise?! 

Kortom, werkt jullie franchiseraad optimaal?