Shared Ambition

Shared Ambition

Franchiseraad opzetten
Franchiseoverleg begeleiden

Doelstelling

Het tot stand brengen van een gestructureerd overleg tussen Shared Ambition ​ als franchisegever en de aangesloten franchisenemers. Met de komst van een franchiseraad krijgt de franchisegever een klankbord en een spreekbuis en krijgen de franchisenemers een vaste ‘uitlaatklep’ voor hun wensen en ideeën. Mits goed georganiseerd draagt dit bij aan het succes van deze succesvolle franchiseorganisatie.

Uitdaging

Uitdaging was om een  volgende stap te zetten in de professionalisering van de interne communicatie door het oprichten van een franchiseraad en het mobiliseren van franchisenemers om de verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Over Shared Ambition

Shared Ambition is gespecialiseerd in arbeids-gerelateerde psychologische gezondheid. De psychologen adviseren en ondersteunen organisaties die willen sturen op thema’s als gezondheidsmanagement en vitaliteit. En die psychisch verzuim structureel willen terugdringen. Shared Ambition helpt medewerkers om hun mentale balans te behouden of terug te vinden.

De franchiseorganisatie ontstond in 2001 vanuit een motivatie-onderzoek met als vraag: ‘Wat beweegt mensen in hun werk’? Met als antwoord dat mensen erbij willen horen, willen bijdragen en zich ontwikkelen. Via een bewustzijnsproces maakt Shared Ambition voor de medewerkers inzichtelijk wat de mogelijkheden en kwaliteiten van hen zijn. Door voortdurend te ontwikkelen met behulp van onder andere de ‘Shared Academy’ streven zij ernaar om verder te professionaliseren en ook nieuwe klanten te binden.

Onze aanpak

Op het moment van opstarten van de franchiseraad, zijn er circa 50 franchisenemers aangesloten. Om de interne communicatie en overleg verder te professionaliseren, wordt gekozen voor het instellen van een franchiseraad. Koelewijn & Partners wordt gevraagd Shared Ambition hiermee te begeleiden.

Bij het opstarten van de franchiseraad zijn er verschillende stappen die doorlopen zijn:

Allereerst verdiepten wij ons in de materie van Shared Ambition, zodat wij de juiste vorm, inhoud en structuur voor een franchiseraad konden adviseren.

Tijdens een franchisenemersbijeenkomst werd vervolgens het draagvlak gecreëerd voor instelling van de franchiseraad en werd een voorbereidingscommissie samengesteld  van 5 franchisenemers en de franchisegever. Een concept-franchiseraad reglement stelden wij op als input voor deze commissie. Na een tweetal afspraken werd het franchiseraad reglement goedgekeurd door de voorbereidingscommissie, klaar om te verzenden naar alle franchisenemers ter goedkeuring. Afgesproken was dat het franchiseraad reglement goedgekeurd zou zijn bij het bereiken van een tweederde meerderheid van de door de franchisenemers uitgebrachte stemmen. Een digitale enquête werd uitgezet door ons. Uiteindelijk bleek bijna 100% vóór het franchiseraad reglement te zijn, waarna de verkiezing van de franchisenemers leden voor de franchiseraad in gang werd gezet.

Na het ontvangen van 7 kandidaten voor het deelnemen aan de franchiseraad, werd tijdens de volgende franchisenemersbijeenkomst de uiteindelijke verkiezing gehouden. De 7 aangemelde franchisenemers kregen de gelegenheid om een pitch te houden, waarna de 5 franchisenemers met de meeste stemmen werden verkozen in een succesvolle en inspirerende bijeenkomst!

Shared Ambition aan het woord

"We hebben de zorgvuldige aanpak van Koelewijn & Partners erg gewaardeerd. Het gehele proces verliep vrijwel vlekkeloos. Het franchiseraad reglement kwam op een prettige manier tot stand en werd vrijwel unaniem aangenomen. Dit heeft bijgedragen aan een grote interesse in deelname aan de franchiseraad-verkiezingen. Wij kijken met plezier terug op dit gehele proces." 

- Rein Zuidema, Managing Director Shared Ambition

Het resultaat

De franchiseraad is binnen de beoogde termijn met veel enthousiasme geïnstalleerd met leden die er veel zin in hebben om aan de slag te gaan!

<script type="text/javascript" src="//marketing.franchiseplus.nl/form/generate.js?id=2"></script>