Benchmarking

Steeds meer professionele franchiseorganisaties en formules beschikken over een goede ‘benchmarking’, oftewel bedrijfsvergelijking. Met deze benchmarking zijn franchisegevers in staat de exploitatie van de afzonderlijke franchisenemers te monitoren en deze informatie te ontsluiten. De mate waarin de cijfers beschikbaar komen en de wijze waarop ze worden verzameld en gepresenteerd verschilt per franchiseformule. Koelewijn & Partners kan u dit maatwerk leveren. Als de bedrijfsvergelijking goed wordt uitgevoerd leidt dit tot meer gemotiveerde ondernemers en betere prestaties.