Franchisenemer worden? Controleer uw franchise contract

Franchisenemer worden? Controleer uw franchise contract

Wilt u er zeker van zijn dat u een goed en eerlijk franchise contract ondertekent? Laat deze dan controleren door Koelewijn & Partners!

Een franchise contract is een zeer belangrijk document. Het ondertekenen van een franchise contract betekent een langdurig commitment tussen de franchisegever en franchisenemer. Het bepaalt niet alleen hoe de samenwerking zal verlopen, maar heeft ook na beëindiging van de samenwerking grote invloed. Zo staat er vaak een concurrentie- of relatiebeding in, wordt beschreven hoe de goodwill bij verkoop verdeeld wordt en wordt het eigendom van klanten(data) bepaald. Daarnaast staat het franchise contract vaak vol met juridisch taalgebruik. Hierdoor is het voor een niet-jurist vaak niet helemaal duidelijk is wat er bedoeld wordt. Reden te meer om een contract alleen te ondertekenen als het goed in elkaar zit!

U wilt franchisenemer worden, doe dan eerst een contract check!

Als u franchisenemer wilt worden is de ondertekening van een franchise contract een belangrijke levenskeuze. Voor ten minste de duur van het contract, en vaak langer, bent u bijna dagelijks met uw franchiseonderneming bezig. Een franchise contract is een statig document wat tussentijds niet eenzijdig aangepast kan worden. U gaat niet een arbeidsovereenkomst aan met veel wettelijke beschermingen die u met weinig consequenties kan opzeggen, maar u wordt zelfstandig ondernemer. Reden te meer om te controleren of het contract evenwichtig in elkaar zit.

Er zijn veel vragen die wij als onderdeel van een contract-check analyseren. Bijvoorbeeld:

  • Zijn de rechten en plichten duidelijk vastgelegd?
  • Zijn de rechten en plichten tussen franchisegever en franchisenemer in balans?
  • Kunt u ook na beëindiging van de franchise-samenwerking uw vak nog goed uitoefenen of wordt u door het concurrentiebeding en/of relatiebeding (te) zeer beperkt?
  • Zijn uw belangen net zo goed verdedigd als die van de franchisegever?
  • Voldoet het franchise contract aan de Franchisewet?

Wat kunt u van een contract-check verwachten?

  • Uw contract wordt uiterst vertrouwelijk behandeld.
  • Na verstrekking van de opdracht en het contract krijgt u binnen een week terugkoppeling.
  • U krijgt puntsgewijs een lijst met aandachtspunten ter aanpassing of onderhandeling.
  • Telefonisch of via een conference call lichten we de aandachtspunten persoonlijk toe en beantwoorden we al uw vragen.
  • De kosten voor de franchise contract-check bedragen € 695,- exclusief btw voor een normaal Nederlandstalig franchise contract.

We geven u snel uitsluitsel zodat het aangaan van de franchisesamenwerking niet opgehouden hoeft te worden. Indien gewenst kunnen wij hierna ondersteuning bieden bij het maken van aanpassingen in het contract of de onderhandelingen tussen de franchisegever en u als franchisenemer. Het is namelijk zeer belangrijk dat als u franchisenemer gaat worden dat u een keuze kunt maken op basis van de juiste informatie.