Franchisewet

Franchisewet check-up

Bent u op de hoogte welke aanpassingen vereist zijn in het franchisecontract, het franchisehandboek en het werving & selectieproces vanwege de Franchisewet?

De Franchisewet legt nadruk op vier onderdelen die volgens de overheid cruciaal zijn voor evenwichtige franchisesamenwerkingen:

 1. De precontractuele uitwisseling van informatie.
 2. De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst.
 3. Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.
 4. De beëindiging van de franchisesamenwerking.

Benieuwd naar wat deze onderdelen van de Franchisewet precies inhouden? Lees dan onze uitgebreide toelichting, in niet juridische taal, in dit artikel.

Implicaties Franchisewet

De Franchisewet heeft voor enkele componenten een overgangsperiode van 2 jaar. Dit zijn de bepalingen over het concurrentiebeding, het instemmingsrecht en de waardebepaling. Alle andere regelgeving van de Franchisewet zal per direct van kracht zijn als de Franchisewet is gepubliceerd in het staatsblad. Dit heeft grote implicaties voor uw franchiseovereenkomst, franchisehandboek en het werving & selectieproces.

De meeste franchiseovereenkomsten lopen echter langer dan de overgangsperiode van 2 jaar. Gebruik daarom uw tijd om uw franchisecontracten, en werkprocedures  nu al in lijn te brengen met de Franchisewet. Wanneer een franchiseovereenkomst met een franchisenemer vernieuwd of nieuw afgesloten gaat worden, dan kan er direct een overeenkomst getekend worden die de gehele looptijd passend blijft. Daarbij is het ook een uiterst geschikt moment om de gehele franchiseovereenkomst op inhoud en juistheid te toetsen.

Wat kunt u van een Franchisewet check-up verwachten?

Onze Franchisewet check-up zorgt ervoor dat u weet wat er allemaal moet gebeuren om uw franchiseorganisatie ‘Franchisewet proof’ te maken. Bij het doornemen van de franchiseovereenkomst, kijken we ook naar of deze nog steeds actueel is in lijn met uw franchiseorganisatie.

Wat krijgt u van ons?

 • Na ontvangst van het contract zullen wij de  franchiseovereenkomst doornemen in het licht van de Franchisewet, juistheid, en actualiteit.
 • U krijgt uw franchiseovereenkomst van ons retour met aandachtspunten ter aanpassing of onderhandeling. 
 • Telefonisch, via een afspraak of een conference call lichten we deze aandachtspunten persoonlijk toe.
 • De kosten van de Franchisewet check-up bedraagt € 595,- exclusief btw voor een normaal Nederlandstalig franchiseovereenkomst.

Volgens de Franchisewet bent u verplicht om alle relevante informatie met uw kandidaat-franchisenemers te delen. Dit kan het beste gerealiseerd worden door hiervoor een Precontractueel Informatie Document (PID) op te stellen. Daarom krijgt u, in aanvulling op bovenstaande, van ons óók een sjabloon om het PID voor uw kandidaat-franchisenemers op te stellen.

Check-up bevindingen doorvoeren

Na onze Franchisewet check-up weet u welke actiepunten er zijn om te voldoen aan de Franchisewet. Indien gewenst kunnen we deze actiepunten ook voor u doorvoeren. Denk hierbij aan aan de volgende aspecten:

 • De actiepunten in de franchiseovereenkomst doorvoeren en aanpassen. Wij leveren hiermee een concept-franchiseovereenkomst op ter bespreking, welke daarna definitief wordt opgeleverd.
 • Het PID sjabloon voor uw franchiseformule in orde maken. Hierbij zullen wij alle relevante informatie bij u opvragen en een basis Precontractueel Informatie Document voor uw franchiseorganisatie opstellen.
 • De wijzigingen die doorgevoerd worden in de franchiseovereenkomst hebben ook implicaties voor uw franchisehandboek. Daarom kunnen we voor u een consistentiecheck tussen uw franchisehandboek en franchiseovereenkomst uitvoeren. In aanvulling hierop zullen wij ook uw franchisehandboek in zijn algemeenheid beoordelen.