Franchisevereniging

Laat uw franchisevereniging ondersteunen

Op zoek naar een onafhankelijk adviseur of voorzitter van uw franchisevereniging?

Koelewijn & Partners heeft jarenlange ervaring in het bijstaan van franchiseverenigingen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het voorzitterschap van uw franchisevereniging of als onafhankelijk adviseur die kennis en ondersteuning biedt bij een specifiek onderwerp wat binnen de franchiseformule speelt.

Voorzitterschap van de franchisevereniging

Als voorzitter zitten we de bestuursvergadering(en) en jaarvergadering voor van de franchisevereniging. Ook kunnen we de vastlegging verzorgen van deze bijeenkomsten. Onze werkzaamheden zullen, in overleg, als volgt zijn:

 • Voorbereiden van de vergaderingen
 • Telefonische voorbespreking, indien nodig
 • Verzenden van uitnodigingen
 • Leiden van de vergaderingen
 • Notuleren van de vergaderingen
 • Uitwerken van de notulen
 • Verzenden notulen aan de leden
 • Bewaken van besluiten
 • Contact onderhouden met de leden en het bestuur van de vereniging

Onze functie is voornamelijk gericht op de procesondersteuning en de verslaglegging van de bijeenkomsten.

Onafhankelijk adviseur van de franchisevereniging

Ook is het mogelijk om Koelewijn & Partners in te schakelen als onafhankelijk adviseur voor de franchisevereniging. Het kan om verschillende redenen nuttig zijn om een onafhankelijk adviseur in te schakelen. Bijvoorbeeld indien:

 • Er verschillen zijn van inzicht binnen (leden van) de franchisevereniging.
 • Bepaalde problemen binnen de franchiseformule maar niet opgelost worden.
 • De relatie tussen franchisenemers en franchisegever verbeterd moet worden.
 • De franchisesamenwerking vernieuwd moet worden, waarbij er tegengestelde belangen zijn tussen franchisegever en franchisenemers.

De franchisevereniging kan dan een beroep doen op onze jarenlange kennis en ervaring in de franchisebranche. In deze rol kunnen we bijvoorbeeld bemiddelen tussen de franchisenemersvereniging en franchisegever. Indien gewenst kunnen wij als adviseur ook in gesprek gaan met de franchisegever in naam van de franchisevereniging.