Masterclass strategie in franchise

Masterclass strategie in franchise

Met onze masterclass strategie zorg je ervoor dat jouw waarde blijft toevoegen voor jouw franchisenemers

De (franchise-)wereld innoveert continue. Technologie verbetert, de prioriteiten van klanten veranderen en er zijn zeer onverwachte gebeurtenissen, zoals de COVID-19-crisis. Dit alles zet de bedrijfsvoering en het klantgedrag op hun kop. In een wereld die snel verandert, is het van cruciaal belang dat je jouw missie, visie en kernwaarden up-to-date houdt. Dit kan betekenen dat je opnieuw moet kijken naar jouw milieu-impact, jouw omni-channel strategie of jouw huidige klantbenadering. Door middel van onze masterclass strategie helpen we je graag bij het (door-)ontwikkelen van jouw visie, missie, kernwaarden, strategie, doelen en kritische succes- & prestatie-indicatoren.

Visie, missie en kernwaarden

Wat is een visie?

Een visie formuleert waar je als franchiseorganisatie voor wilt gaan. Wat is de toekomstdroom van de organisatie en welke bijdrage lever je aan de maatschappij? Voorbeelden hiervan zijn:

  • Google: To provide access to the world’s information in one click
  • Dove: Een wereld creëren waarin schoonheid een bron van vertrouwen is in plaats van angst
  • Tesla: To accelerate the world’s transition to sustainable energy

Wat is het succesvolle toekomstbeeld van een organisatie, beschreven in een korte zin? Lees de visie van een bedrijf en je weet waar de organisatie de komende jaren naar toe streeft. De visie focust zich op de wereld eromheen, niet op de organisatie zelf.

Wat is een missie?

Een missie geeft het 'wie', 'wat' en 'waarom' van uw bedrijf aan. Oftewel, In een missie wordt het bestaansrecht van een organisatie beschreven vanuit de kernwaarden en identiteit. Om jouw franchiseorganisatie onderscheidend te laten zijn van concurrentie (ook geen franchiseorganisaties), moet je ervoor zorgen dat jouw missie niet te algemeen of voor de hand liggend is. De missie moet beschrijven wat jouw bedrijf echt uniek maakt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Google: To organize the world’s information and make it universally accessible and useful
  • Dove: Dove zet zich acties in om het zelfvertrouwen van alle vrouwen, en vooral jonge meisjes positief te beïnvloeden en hen te inspireren om het beste uit hun leven te halen
  • Tesla: To create the most compelling car company of the 21st century by driving the world’s transition to electric vehicles

Wat zijn kernwaarden?

Kernwaarden kunnen worden gezien als het DNA of de kernovertuigingen van jouw franchise. Kernwaarde begeleiden de besluitvorming, informeren klanten waar jouw franchiseorganisatie voor staat en zijn belangrijk voor werving van franchisenemers. Iedereen die bij het bedrijf betrokken is, moet de waarden volledig begrijpen.

Omdat jouw kernwaarden uniek zijn voor de franchiseorganisatie, zijn de kernwaarden de brandstof voor hoe je en jouw franchisenemers de franchiseorganisatie moeten runnen.

Strategie, doelen en kritische succes- & prestatie-indicatoren

Wat is strategie?

Hoewel er vaak wordt gesproken over het vastleggen van de strategie, is er zelden een alomvattend antwoord op de vraag "Wat is strategie?". Dit komt omdat verschillende mensen op verschillende manieren over strategie denken. Eén van de meest voorkomende definities is dat strategie een methode is voor het plannen en aansturen van de bedrijfsvoering op lange termijn om een einddoel te bereiken. In het bedrijfsleven worden deze doelen voornamelijk gedreven door groei en inkomsten. Om een strategie te ontwikkelen, moet je eerst op de hoogte zijn van jouw eigen sterkte en zwakte binnen de franchiseorganisatie, maar ook de kansen en bedreigingen in de markt signaleren. Dit wordt vaak uitgevoerd met een SWOT-plan.

Wat zijn bedrijfsdoelen?

Een bedrijfsdoel is een eindpunt, prestatie of doel dat een organisatie op korte of lange termijn wil bereiken. Bedrijfsdoelen kunnen veel verschillende vormen aannemen en ambitieus of motiverend zijn. Denk aan het verbeteren van de klantenservice. Ze kunnen ook zeer specifieke doelstellingen hebben, zoals het bereiken van een bepaald omzetdoel, netto-inkomen, winstmarge, winstdoel of een andere financiële mijlpaal.

Bedrijfsdoelen zijn belangrijk om tal van redenen die van invloed kunnen zijn op de activiteiten en het succes van een organisatie. Bedrijfsdoelen helpen de voortgang te meten, bepalen de richting van een bedrijf, stellen verantwoordelijkheid vast en verbeteren de besluitvorming.

Wat zijn kritische succes- & prestatie-indicatoren?

Kritische Succes Factoren (KSF)

Een kritieke succesfactor is een factor die noodzakelijk is om een bepaalde doelstelling te behalen en die bepalend is voor de continuïteit van een organisatie. Vervolgens wordt de KSF meetbaar gemaakt met behulp van een KPI en beoordeeld aan de hand van het streefcijfer of de norm. Een KSF kan bovendien met meerdere KPI’s worden gemeten.

Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI)

Een kritieke prestatie-indicator is een onderwerp of variabel waarmee (een deel van) de KSF gemeten kan worden. Daarnaast is het belangrijk dat de KPI aansluit op de organisatiedoelstellingen en SMART geformuleerd is.

Kritieke Risico Indicatoren (KRI)

Kritieke risico indicatoren zijn “early warning”-signalen. Het doel is binnen een organisatie relevante risico’s signaleren om te voorkomen dat deze zich manifesteren en leiden tot verliezen. Op basis van deze signalen kan de organisatie besluiten additionele maatregelen te treffen om te voorkomen dat het risico zich daadwerkelijk voordoet.

Masterclass Strategie, word Master in Franchise!

Het ultieme doel van elke franchiseorganisatie is om Master in Franchise te zijn. Zoals hierboven beschreven, staat of valt het succes van een franchiseorganisatie met een duidelijke missie, visie en heldere kernwaarden. Om dit te borgen zijn concrete doelstellingen en KPI’s onmisbaar. Deze geven sturing aan het fundament voor een succesvolle toekomst. In onze masterclass strategie gaan we gezamenlijk met de franchisegever en alle andere betrokkenen aan de slag. De masterclass strategie bestaat uit 2 delen. Ieder deel is een vier uur durende sessie bij ons op kantoor in Hilversum. Resultaat van deze masterclass is dat de strategie klaar staat voor de komende vijf jaar waar alle medewerkers en franchisenemers zich in kunnen vinden.