Training

Training om het rendement van uw franchise te optimaliseren

Optimaliseer het rendement van uw franchise!

Er zijn drie manieren om het rendement van een onderneming te vergroten. Het aantal klanten, de omzet per klant en kostenbesparingen. De theorie is eenvoudig. Dit in de praktijk brengen is vaak een stuk lastiger.

Als franchisegever zijn franchisenemers uw belangrijkste klant. Wanneer zij een beter rendement realiseren leidt dit in de meeste gevallen tot meer franchisefee inkomsten. Daarmee leidt dit vervolgens tot een beter rendement voor u als franchisegever. Middels onze training bieden we u en uw franchisenemers praktische handvatten om het rendement inzichtelijk te maken en te verbeteren.

Training voor rendementsverbetering bij franchisenemers

Franchisenemers sluiten zich vaak bij een franchiseformule aan vanuit hun passie voor een product of dienst. Door die passie zijn ze uitstekend in het creëren van tevreden klanten. De dagelijkse bedrijfsvoering hebben ze vaak prima onder de knie. Ideale ondernemers voor u als franchisegever, want ze staan volledig achter het concept.

Door die passie zijn franchisenemers zich er vaak minder van bewust hoe ze er financieel er voor staan. Ze werken zo hard in de zaak, dat ze onvoldoende aan de zaak werken. Vaak hebben ze bijvoorbeeld geen idee wat het voor hun eigen inkomsten betekend als er extra omzet wordt gecreëerd. Bijvoorbeeld door slechts 1 klant extra per dag te helpen of door consistent een bepaald aanvullend product of aanvullende dienst aan de klant aan te bieden. Zonde, want met (vaak) eenvoudige handelingen kan het rendement van een vestiging aanzienlijk verbeterd worden.

Training voor rendementsverbetering bij de franchisegever

Veel franchiseorganisaties focussen met name op strategische groei in plaats van organische groei. Maar wat bedoelen we hier precies mee? Met strategische groei ligt de focus op het aansluiten van nieuwe franchisenemers om het witte vlekkenplan in te vullen. Met organische groei ligt de focus op het verbeteren van het rendement van de huidige franchisenemers, zodat zij meer omzet gaan draaien, efficiëntie behalen in de kosten en wellicht een tweede vestiging kunnen en willen gaan openen. Door een té zware focus op strategische groei blijven er vaak kansen voor organische groei onbenut. Dit terwijl organische groei leidt tot extra inkomsten voor franchisegever én franchisenemers. Positief neveneffect is dat dit ook direct leidt tot een betere relatie tussen franchisenemers onderling en met de franchisegever. Kortom, ook organische groei verdient zeker uw aandacht! Lees meer over multi-unit franchisenemers in dit artikel.

Weet u als franchisegever waar u heen wilt met uw organisatie? En weten alle franchisenemers dat ook? Wat zijn bijvoorbeeld uw missie, visie, kernwaarden en doelstellingen van uw organisatie? Is dit vertaald in concrete acties waarvan het effect wordt gemeten aan de hand van concrete KPI’s? Staan al uw franchisenemers ook achter uw plannen en visie? Dit is slechts een greep uit de factoren die van invloed zijn op het succes van uw franchiseorganisatie.

Succes is een moment. Je kunt het verliezen of verder vergroten. De ontwikkeling van een franchiseformule moet altijd doorgaan. Nieuwe kansen moeten gegrepen worden. Door als franchisegever met uw franchisenemers actief te werken aan verbetering van het rendement, realiseert u dit.

Training in samenwerking met ex-McDonald's franchisenemers

Als er één organisatie is die het optimaliseren van rendement tot kunst verheven heeft, dan is het wel McDonald's. Daarom bieden we deze training in samenwerking met twee ex-franchisenemers van McDonald's aan. Samen hebben ze in totaal drie McDonald's vestigingen gerund. Op basis van best-practices van McDonald's en andere franchiseorganisaties is deze training ontwikkeld voor franchisegever én franchisenemers.

De focus van deze training is niet alleen het financiële aspect van de onderneming, maar de onderneming in zijn geheel. Betere financiële resultaten zijn namelijk natuurlijk resultaat wanneer de dagelijkse bedrijfsvoering verbeterd. Daarom beginnen we bij franchisegever en franchisenemers met het inzichtelijk maken van de actuele situatie. Daarmee gaat men nadenken over de huidige gang van zaken. Hierdoor worden de diverse acties die men zelf kan ondernemen om tot een beter resultaat te komen concreet gemaakt. Vervolgens gaan we met franchisegever en franchisenemers kijken wat voor hen de gewenste situatie is. Vanuit het inzicht dat gecreëerd wordt zijn de te ondernemen acties voor de franchisenemers en/of franchisegever dan snel duidelijk.

Zoals één van onze klanten het verwoord:

“Wij beleven binnen onze formule veel plezier aan de inzet van deze training. Het allereerste voordeel is het ontstaan van beter inzicht en bewustwording bij de franchisenemers m.b.t. het financieel dashboard. Wij hebben de Training nu direct geïntegreerd in de opleiding van onze startende franchisenemers. Mijn verwachting is dat dit tot betere resultaten zal gaan leiden door meer focus op resultaatgericht ondernemen.”

Diverse formules zetten deze training momenteel succesvol in. Omzettoenames van 10% tot zelfs 150% zijn hierbij geen uitzondering. Heeft dit uw interesse gewekt? We gaan graag met u in gesprek om ook het rendement van uw formule verder te vergroten!