Master in franchise

Master in franchise

Door middel van onze masterclasses maken we inzichtelijk op welke onderdelen van de bedrijfsvoering er verbeteringen mogelijk zijn en helpen we u een “Master in franchise” te zijn.

Elke zichzelf respecterende franchiseorganisatie wil een “Master in franchise” zijn. Ook als er verschillende situaties van toepassing zijn. De ene franchiseorganisatie bestaat slechts 1 à 3 jaar ondervindt groeipijn. Anderen zijn al langer bezig, hebben al aanzienlijk meer franchisenemers en merken dat de flexibele wendbaarheid van de organisatie afneemt. 

Durft u als franchisegever te garanderen dat alle onderdelen van de bedrijfsvoering duidelijk zijn beschreven? Zijn ook al deze processen en procedures volledig actueel en zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht, waardoor het optimale resultaat wordt behaald? Is het antwoord hierop geen volmondig ‘ja’, dan helpen wij u graag verder. Door middel van onze masterclasses maken we inzichtelijk op welke onderdelen van de bedrijfsvoering er verbeteringen mogelijk zijn en helpen we u een “Master in franchise” te zijn. 

Wat houden de masterclasses van Master in franchise in?

Strategie

Het succes van een franchiseorganisatie staat of valt met een duidelijke missie, visie en heldere kernwaarden. Om dit te borgen zijn concrete doelstellingen en KPI’s onmisbaar. Deze geven sturing aan het fundament voor een succesvolle toekomst. In deze masterclass gaan we deze gezamenlijk (door)ontwikkelen.

Organisatiestructuur

Een nog succesvollere franchiseorganisatie, waarin de samenwerking tussen afdelingen en medewerkers optimaal is? Dit kan met inzicht in de cultuur en structuur. Tijdens deze masterclass ligt de focus op de verdeling van taken, bevoegdheden, competenties en verantwoordelijkheden van betrokkenen. Zit iedereen nog steeds op de juiste plek nu de franchiseorganisatie is doorgegroeid?

Marketing

Hoe kunnen de twee krachten, landelijke en lokale marketing, het beste met elkaar verbonden worden? Door planning, communicatie en samenwerking! In deze masterclass gaan we het succes meten van de huidige marketing gerelateerde taakverdeling. Ook wordt gezamenlijk de meest succesvolle verdelingen tussen franchisegever en franchisenemer opgesteld.

E-commerce

Een goede e-commerce mix kan zowel de franchiseformule, als de franchisenemer, sterker maken. Het volledige principe van franchising is immers gebaseerd op het onderling verdelen van werkzaamheden, kosten en opbrengsten tussen franchisegever en franchisenemers. Echter is het implementeren van een juiste en efficiënte e-commerce strategie complex. Hier hebben wij veel ervaring mee en tijdens onze masterclass delen we onze kennis hierover.

ICT

ICT en procedures zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Welke procedures en systemen zijn er binnen de franchiseorganisatie? Zijn deze allemaal schaalbaar en juist ingericht voor de franchiseorganisatie? Tijdens de masterclass ICT gaan we alle systemen in kaart brengen en de mogelijke knelpunten onderzoeken.

Juridische zaken

De fundering van een succesvolle franchiseorganisatie is gebaseerd op goede en kwalitatieve juridische documenten. Zijn deze aanwezig en up to date? We helpen u graag bij het (door)ontwikkelen van de geheimhoudingsverklaring, het Precontractueel Informatie Document, de franchiseovereenkomst, verwerkersovereenkomst, onderhuurovereenkomst, etc. Maar denk ook aan een Reglement voor uw Franchiseraad en/of Franchisevereniging.

Business Intelligence

Het kunnen beschikken over de juiste informatie is cruciaal voor franchiseorganisaties om gericht en op de juiste zaken te kunnen sturen. Hoe wordt de kwaliteit en het succes van de franchiseorganisatie binnen de franchiseformule op dit moment gemeten? We helpen u binnen deze masterclass om dit goed in te richten, maar ook op een juiste manier te kunnen vergelijken en te implementeren binnen de franchiseorganisatie.

Financiën

Is het huidige financiële model rendabel genoeg of zijn er andere interessante financiële modellen mogelijk? Wellicht zijn er opties om het huidige rendement van de franchiseonderneming te verbeteren. Een andere mogelijkheid is het rendement van franchisegever verhogen via groei in aantal vestigingen. Diverse opties zullen besproken worden tijdens de masterclass.

Groei & Expansie

Als men denkt aan groeien binnen een franchiseorganisatie, wordt er al snel gedacht aan het werven van nieuwe franchisenemers. Dit hoeft niet altijd de beste (of enige) optie te zijn. Binnen deze masterclass lichten we de verschillende groeistrategieën en de problematiek rondom locatiekeuze en werkgebieden binnen franchise toe.

Recruitment

Er zijn vele online en offline marketingstrategieën om franchisenemers te werven. Elke franchiseorganisatie is anders en vereist een op maat gemaakte werving strategie. Zodra de leads binnenkomen is een snel en effectief selectieproces essentieel. Is uw werving- & selectieproces op orde om binnen de concurrerende franchisebranche te slagen? Tijdens onze masterclasses 'matchen” wij uw selectieproces en de verschillende opties en hun consequenties.

Franchisenemersbegeleiding

Na het vinden van franchisenemers, is het van uitermate belang om franchisenemers te behouden en te inspireren. Dit kan gerealiseerd worden door het bieden van de juiste trainingen en bezoeken vanuit het franchisemanagement. Ook is de juiste tone of voice en frequentie van communicatie essentieel. Tijdens onze masterclasses optimaliseren we gezamenlijk dit proces.

Franchiseoverleg

Zijn de huidige overlegstructuur en vormen van overlegorganen passend binnen uw franchiseorganisatie? Of is uw franchiseorganisatie zodanig gegroeid dat een franchiseraad of franchisevereniging opgericht zal moeten worden? We delen graag onze kennis hierover in de masterclass franchiseoverleg.

Internationale expansie

Ambitie om uw franchiseorganisatie uit te rollen buiten Nederland? Wellicht via het olievlek principe of vanwege andere strategische keuze? Via direct-franchise of via een master constructie? Tijdens onze masterclass komen we erachter wat het beste bij uw franchiseorganisatie past.

Wilt u “Master in franchise” zijn?

We helpen u graag om een "master in franchise" te worden. Benieuwd geworden? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier om de mogelijkheden te bespreken.