Masterclass franchisemanagement

Masterclass franchisemanagement: de optimale samenwerking

Heeft u de training, opleiding en franchisemanagement voor uw franchisenemers op orde?

Franchisenemers sluiten zich aan bij een franchiseformule die zich heeft bewezen en succesvol is. Hiervoor betalen zij een franchisevergoeding en hier verwachten ze ook iets voor terug. Belangrijk onderdeel van het succes van een franchiseorganisatie is de training, opleiding en de invulling van het franchisemanagement.

Hard of soft franchise?

De consequentie van het kiezen van de juiste balans tussen soft en hard franchise is het meer of minder grip hebben op de franchiseketen. Bij soft franchising blijft de samenwerking vaak beperkt tot het exploiteren van een gezamenlijke naam, logo en het uitvoeren van beperkte marketingactiviteiten.

Hard franchising is vaak de beste mogelijkheid om schaalvoordeel te realiseren door zaken centraal en uniform te regelen. De afspraken zijn hard, dat wil zeggen duidelijk omschreven en gedetailleerd. Daarnaast heb je via hard franchising veel meer tools en informatie om de franchisenemers te begeleiden en coachen.

Training & opleiding

Het is enorm belangrijk om alle franchisenemers een goede training en opleiding aan te bieden aan de start van de samenwerking. De juiste training verhoogt namelijk de kwaliteit en de klantgerichtheid, twee belangrijke voorwaarden voor succes en continuïteit. De trainingen en opleidingen zijn vaak verdeeld in een programma bestaande uit de volgende fasen:

  • Voor de start
  • Gedurende de startfase
  • Na de startfase (continue training en opleiding)

Voor & gedurende de startfase is het aan te raden om verschillende opdrachten en trainingen aan te bieden. Maak een generiek trainingsprogramma en pas dit vervolgens per franchisenemer. Per franchisenemer zal de kwaliteiten en behoeften verschillen. Vaak is de exacte lengte er mede van afhankelijk hoe snel de franchisenemer één en ander leert. Een training on the job kan hier ook onderdeel van zijn.

Na de startfase blijft het belangrijk om kwalitatieve goede trainingen en opleidingen aan te bieden. Dit is namelijk één van de motivaties om je als franchisenemer aan te sluiten bij een franchiseorganisatie, de knowhow die onderling gedeeld wordt.

Franchisemanagement

Het is zéér belangrijk om regelmatig op bezoek te gaan bij de franchisenemers. Op deze manier is het mogelijk om de franchisenemers op een constructieve manier te coachen. Om dat coachen goed te kunnen doen, is het van belang om een dossier per franchisenemer bij te houden. Denk hierbij aan informatie over het selectietraject, bezoekrapportages, financiële gegevens, marketingactiviteiten en overige bijzonderheden. Het franchisemanagement bestaat in de beginfase van een franchiseorganisatie vaak alleen uit de franchisegever. Naar mate de organisatie groeit, kunnen er verschillende rollen worden toegevoegd.

Franchise coach

In het algemeen is de Franchise coach degene die het meest de franchisenemers bezoekt en ondersteuning biedt (gemiddeld minimaal 4 keer per jaar, bij tegenvallende resultaten dan wel crisissituaties uiteraard frequenter). De Franchise coach is de spin in het web en moet beide belangen, van zowel franchisegever en franchisenemer, goed kunnen en willen inzien en in balans houden met elkaar! Alle (hulp)vragen, extra verzoeken, ook vanuit andere disciplines zoals bijvoorbeeld marketing of Visual merchandise, komen bij deze persoon binnen ter verdere verwerking aan verschillende afdelingen. Op die manier is diegene altijd op de hoogte van wat er speelt. Naast het bieden van begeleiding heeft de franchise coach ook een controlerende functie. Wordt de formule uitgevoerd zoals is bedoeld?

De Franchise coach functioneert kort gezegd vanuit twee doelstellingen t.b.v. de franchisenemer:

  1. Omzetstijging
  2. Kostendaling

Kortom; Rendementsverbetering!

Franchisemanager

Niet elke franchiseorganisatie heeft beide functionarissen. Echter, zodra de omvang van de organisatie toeneemt en het aantal franchise locaties stijgt is het gebruikelijk een Franchisemanager aan te stellen die verantwoordelijk is voor de Franchise coach(es). Gemiddeld begeleidt een Franchise coach zo’n 15 – 25 franchisenemers (bij full time dienstverband).

Visual Merchandiser

Bezoekt gemiddeld 4 keer per jaar de locaties, of indien noodzakelijk met hogere frequentie. Begeleidend en controlerend van aard. Overtuigend op basis van benchmark gegevens indien franchisenemer bepaalde Visual merchandise wijzigingen niet accepteert.

Franchisegever

Als er geen dringende kwesties lopen zoals contractverlenging of crisissituaties is het vanuit betrokkenheid verstandig minimaal 1 keer per jaar bij de franchisenemers langs te gaan. Ongeacht de situatie, ongeacht het aantal (te bezoeken) franchisenemers.

Masterclass franchisemanagement, word Master in franchise!

Na het vinden van franchisenemers, is het van uitermate belang om franchisenemers te behouden en te inspireren. Dit kan gerealiseerd worden door het bieden van de juiste trainingen en bezoeken vanuit het franchisemanagement. Ook is de juiste tone of voice en frequentie van communicatie essentieel. Tijdens onze masterclasses optimaliseren we gezamenlijk dit proces.