Masterclass cultuur en structuur in franchise

Masterclass cultuur en structuur in franchise

Het creëren van een positieve franchisecultuur en -structuur

In een franchiseorganisatie is samenwerking belangrijk om diverse redenen. Denk aan de uitstraling naar de buitenwereld toe, maar ook het gezamenlijke (financiële) resultaat. Hoe een samenwerking wordt vormgegeven, wordt grotendeels bepaald door de cultuur en structuur binnen een franchiseorganisatie. Daarnaast is het van belang dat franchisenemers zich verbonden voelen met de cultuur en structuur van de franchiseorganisatie. Dit is namelijk de enige manier waarop dit ook op juiste wijze wordt uitgedragen naar medewerkers, klanten en leveranciers. Om de structuur & cultuur te kunnen communiceren en om draagvlak te creëren door de gehele franchiseorganisatie, is het belangrijk dat dit up-to-date is en past bij de franchiseorganisatie. Door middel van onze Masterclass cultuur en structuur in franchise helpen we je graag bij het (door-)ontwikkelen van een passende en positieve franchisecultuur.

Cultuur en structuur in franchise

Franchisecultuur

Franchisecultuur kan worden gedefinieerd als gedeelde overtuigingen binnen een organisatie. In de beste organisatieculturen leiden deze overtuigingen ertoe dat franchisenemers en werknemers van de centrale organisatie zich gedragen op een manier die de hele franchiseorganisatie ten goede komt.

In veel opzichten zijn franchiseorganisaties zelfs nog meer afhankelijk van een positieve cultuur dan andere bedrijfsmodellen. Franchise is cultuur. Dezelfde houding, hetzelfde gedrag en dezelfde tools zorgen voor een consistente en onderscheidende uitstraling naar de buitenwereld. Elke locatie kan enige flexibiliteit hebben in de manier waarop het service levert, maar het mag niet zo ver afwijken dat het de onderliggende cultuur van de franchiseorganisatie ondermijnt. De enige manier om met succes consistent gedrag in de hele franchiseorganisatie te bereiken, is door een krachtige cultuur te hebben die elke franchisenemer motiveert om zich op de voorgeschreven manier te gedragen. Franchisenemers moeten dit doen omdat ze dat zelf willen en het zien als het beste voor de gehele organisatie en voor zichzelf.

Of het nu zorgvuldig wordt ondersteund of dat men zich er niet van bewust is, elke organisatie heeft een cultuur. In tegenstelling tot financiële prestaties, die regelmatig worden gemeten en beoordeeld en als een sleutel tot succes worden beschouwd, wordt cultuur zelden gemeten en effectief bekeken. Vandaar dat het onder de loep nemen van de cultuur kan lonen voor diverse aspecten in de bedrijfsvoering.

Franchisestructuur

Vaak wordt de franchisecultuur gezien als een “gevoelig” onderwerp, dat moeilijk te begrijpen is en door de afdeling HR beheerd wordt. Maar in feite heeft cultuur direct impact op de productiviteit en winst van de franchiseorganisatie. Cultuur wordt gedefinieerd als 'de identiteit en persoonlijkheid van een franchiseorganisatie’. Cultuur is dus veel meer dan alleen een plezierige werkomgeving, het is ook een vorm van leiderschap die structuur, hiërarchie en gedeelde waarden omvat.

Structuur zorgt ervoor dat de cultuur binnen de franchiseorganisatie beheerst kan worden. De structuur van een organisatie betreft de verdeling en groepering van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in een afgestemde ordening van uitvoerende activiteiten en functies. Naar mate een franchiseorganisatie groeit, komt er behoefte naar het bestendigen van de cultuur en het uitbreiden van verschillende functies binnen de organisatie.

Sta daarom stil bij de groei van jouw franchiseorganisatie en vraag je bijvoorbeeld het volgende af:

  • Zitten alle personen nog op de juiste plek?
  • Is er behoefte aan een (extra) franchisemanager?
  • Wat is het organogram van jouw organisatie?
  • In hoeverre draagt de huidige structuur bij aan het halen van de doelstellingen?
  • Zijn alle benodigde competenties in huis om succesvol te zijn?

Masterclass cultuur en structuur in franchise, word master in franchise!

Een nog succesvollere franchiseorganisatie, waarin de samenwerking tussen afdelingen en medewerkers optimaal is? Dit kan met inzicht door de Masterclass cultuur en structuur in franchise. Tijdens onze masterclass ligt de focus op de verdeling van taken, bevoegdheden, competenties en verantwoordelijkheden van betrokkenen binnen de centrale organisatie. Uiteindelijk zullen we antwoord gaan geven op de vraag: “Zit iedereen nog steeds op de juiste plek nu de franchiseorganisatie is doorgegroeid?”.