Masterclass selectie van franchisenemers

Masterclass selectie van franchisenemers

Heb je jouw proces voor de selectie van franchisenemers op orde?

Het rekruteren van nieuwe franchisenemers loopt als een rode draad door iedere franchiseorganisatie. Een efficiënt en effectief werving- en selectieproces is voor zowel franchisegever als voor kandidaat-franchisenemers zeer belangrijk. Gedurende onze masterclass selectie franchisenemers geven we jouw de handvaten om het selectieproces zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten.

Het selectietraject

Franchise is een samenwerkingsvorm waarbij in vertrouwen samenwerken erg belangrijk is. Ook omdat uniformiteit en kwaliteit essentieel zijn voor het succes van de franchiseorganisatie. Vandaar dat om geschikte en succesvolle franchisenemers te selecteren, iedere franchisenemer zorgvuldig en kritisch geanalyseerd moet worden.

Bij de selectie van franchisenemers komt meer kijken dan enkel het inzetten van online marketing en het voeren van selectiegesprekken. Het is daarmee dus ook niet vergelijkbaar met het werven van personeel. Het is een vak apart, mede omdat franchisegever en franchisenemer een lange termijn relatie aangaan. Al het hiervoor benoemde is des te meer reden om deze werkzaamheden in samenwerking met een expert uit te voeren. Het selectietraject bestaat uit diverse activiteiten, welke onderstaand kort worden toegelicht.

Leadopvolging

Zodra een aspirant-franchisenemer informatie heeft opgevraagd over de franchiseformule noemen we dit een lead. Het is van uitermate belang om deze leads snel en adequaat op te volgen, idealiter binnen 24 uur. De doelstelling is om in een kort en efficiënt telefonisch gesprek een globale screening te doorlopen van harde eisen en te bepalen of deze kandidaat binnen het profiel past om een volgende stap te zetten.

Kennismakingsgesprek(-ken)  

Als is gebleken dat de aspirant-franchisenemer tijdens het telefoongesprek voldoet aan de harde eisen en het profiel, is het vervolg om de aspirant-franchisenemer uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het eerste gesprek komen de volgende onderwerpen aanbod:

  • Persoonlijke kennismaking met kandidaat
  • Uitleg over de formule
  • Algemene uitleg franchise
  • Kandidaat interesseren en enthousiasmeren
  • Screening op competentieprofiel
  • Financiële haalbaarheid kandidaat bepalen
  • Wederzijdse vragen beantwoorden

Na afronding van het eerste gesprek is het aan te raden een gespreksverslag te schrijven, dit zodat alle informatie goed bewaard blijft en het deelbaar is met collega’s. Laat bij interesse dit meteen blijken aan de aspirant-franchisenemer en plan een tweede kennismakingsgesprek. Een derde of vierde kennismakingsgesprek of stagedagen bij de organisatie zijn ook een mogelijkheid als onderdeel van het selectieproces.

Headhunten

LinkedIn is tegenwoordig een bron die steeds belangrijker wordt bij de selectie van franchisenemers. Headhunten is daar een onderdeel van. Aspirant-franchisenemers waarderen het als ze direct en persoonlijk benaderd worden voor soortgelijke mogelijkheden. Headhunten is niet voor elke franchiseformule een geschikte aanpak, dit omdat online marketing wellicht een snellere slag is. Maar bent je op zoek naar een specifiek franchisenemersprofiel, dan kan headhunten de oplossing zijn. De aanpak van het selectietraject is voor iedere formule en voor ieder franchisenemersprofiel uniek. Daarom is een plan van aanpak aan te raden.

Het Franchise Ondernemers Assessment

Het Franchise Ondernemers Assessment is een assessment dat de kwaliteiten, ontwikkelpunten, drijfveren en gedragsstijlen van een aspirant-franchisenemers in kaart brengt. Dit wordt in kaart gebracht via een diversiteit aan praktijkgerichte selectiemethodes. Het biedt ondersteuning en geeft uiteindelijk richting bij selectie- en begeleidingsbeslissingen. De resultaten kunnen meegenomen worden in de (eind)beslissing en biedt inzicht in de benodigde coaching voor de aspirant-franchisenemer op bepaalde vlakken. Door te kiezen voor een franchiseondernemers assessment wordt het recruitment proces efficiënter en beter, ook sluit de inhoud van het assessment aan op de nieuw aangenomen Franchisewet.

Relatiebeheer met aspirant-franchisenemers

Zodra er met een aspirant-franchisenemer het eerste en tweede gesprek is gevoerd, is het van belang om contact te onderhouden. Zorg ervoor dat alle vragen worden beantwoord, voordat het Precontractueel Informatie Document kan worden ondertekend. Alhoewel de standstill-periode van 4 weken ingaat, zodra het Precontractueel Informatie Document is verstrekt, is het uiteraard toegestaan om belangstelling te tonen. Interesse blijven tonen zorgt ervoor dat de kandidaat geënthousiasmeerd blijft, zolang er maar geen druk wordt opgelegd.

Masterclass selectie van franchisenemers, word master in franchise!

Zoals je heb kunnen lezen zijn er diverse stappen en keuzes die gemaakt moeten worden bij het inrichten van een effectief en efficiënt selectieproces van franchisenemers. Wij helpen gedurende onze masterclass graag met het maken van de juiste keuze en bespreken jouw huidige recruitment proces en aanpak van de selectie van franchisenemers. Tot slot kunnen we jou ook coachen en trainen in het op de juiste manier selecteren van franchisenemers.