Franchisemanager

Op zoek naar een franchisemanager?

Op zoek naar een franchisemanager? Wij helpen u bij het (opnieuw) inrichten van uw franchiseorganisatie!

U heeft een succesvolle, groeiende franchiseorganisatie. U merkt ook dat het goed managen van uw bestaande en nieuwe franchisenemers best veel werk met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

 • Het organiseren van de officiële contactmomenten met uw franchisenemers
 • De verslaglegging van de bezoeken en opvolging van actiepunten daaruit
 • Het beantwoorden van dagelijkse vragen van franchisenemers
 • Het bijhouden van de individuele dossiers van franchisenemers inclusief verslagen, afloopdata contracten, et cetera
 • De training, begeleiding en ondersteuning van nieuwe franchisenemers bij de start
 • Etc.

Daarnaast houdt de dagelijkse gang van zaken van de franchiseformule u behoorlijk bezig. Wanneer u dit als franchisegever zelf moet doen, of met een klein team, is het een uitdaging dit consistent goed uit te voeren en tegelijkertijd door te blijven groeien. Eén van de opties is dan een franchisemanager aan te nemen. Deze manager zal getraind moeten worden om alle ins & outs van de formule te leren kennen met alle effort, kosten en uitdagingen die hierbij komen kijken. Een tweede optie is om een deel van het franchisemanagement uit handen te geven aan een (interim-)franchisemanager. Een derde optie is dat iemand werkzaam binnen uw centrale organisatie wordt getraind als franchisemanager.

De franchisemanager

Er zijn vele benamingen voor de franchisemanager, zoals franchise coach, franchiseconsultant, formulemanager etc. Bij een kleine formule wordt vaak in eerste instantie de samenwerking aangegaan met een franchisemanager. Zodra de franchisemanager 15 à 20 franchisenemers begeleidt, wordt er vaak een tweede franchisemanager aangenomen. Zodra de organisatie een dusdanige groei realiseert en een derde franchisemanager nodig is, worden de franchisemanager franchisecoaches en stuurt een franchisemanager deze coaches aan. Maar wat is eigenlijk het functieprofiel van een franchisemanager?

Functieprofiel van een franchisemanager

Plaats in de organisatie

 1. In hiërarchische zin rechtstreeks onder de directie
 2. Kan werkinstructies ontvangen van overige directieleden.
 3. Is lid van het (te vormen) Management Team (MT)

Doelstelling van de functie

 1. Het optimaal laten renderen van de individuele ondernemers en het franchisenetwerk in zijn totaliteit
 2. Draagt bij tot een optimale samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer
 3. Het geven van advies aan, begeleiden en coachen van de individuele ondernemers

Takenpakket

 1. De (dagelijkse) begeleiding en coaching van individuele ondernemers
 2. Het beoordelen van individuele ondernemers aan de hand van gestelde targets
 3. Het doen van werving en selectie van individuele ondernemers
 4. Het uitvoeren van coördinerende werkzaamheden
 5. Het identificeren van de ontwikkelbehoefte per individuele ondernemer
 6. De opleiding, o.a. door middel van 'training on the job' van individuele ondernemers
 7. De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van het franchisenemersbestand
 8. Evaluatie van de business performance en winstgevendheid van de individuele ondernemers
 9. Het samen met individuele ondernemers op te stellen jaarplan inclusief omzetdoelstellingen en verwachte groei
 10. Periodieke evaluatie van de prestaties en definiëren van duidelijke doelstellingen en acties om de prestaties en winstgevendheid te verhogen van de individuele ondernemers.
 11. Het geven van cursussen, trainingen en workshops
 12. Participeren in interne en externe projecten
 13. Het beheren van een adequaat documentatie- en/of franchisehandboeksysteem
 14. Voeren van administratie van de eigen werkzaamheden, waaronder planning en verantwoording
 15. Bijwonen van en participeren in franchise overlegstructu(u)r(en)
 16. Leveren van een actieve bijdrage aan de (door)ontwikkeling van de franchiseorganisatie in het algemeen
 17. Bewaken van het proces en de kwaliteit van aan derden uitbesteed advieswerk

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de franchisemanager

De franchisemanager is verantwoordelijk voor en bevoegd tot:

 1. Behalen van gestelde doelstellingen (waaronder budgetten en kwaliteitsnormen)
 2. Volledig zelfstandig bevoegd tot het adviseren, begeleiden en coachen van de individuele ondernemers
 3. Uitdragen en bewaken van de gewenste sfeer en bedrijfscultuur
 4. Een optimale uitvoering van de tot de functie behorende taken en deeltaken
 5. Optimale planning en organisatie van het eigen werk
 6. Collegiale samenwerking met collega’s en individuele ondernemers
 7. Onderkennen van en inspelen op de informatiebehoefte van de individuele ondernemers en directie
 8. Goed beheer van de ter beschikking gestelde (hulp)middelen, apparatuur en materialen
 9. Goede externe (re)presentatie zowel vakinhoudelijk als voor wat betreft de persoonlijke presentatie
 10. Onderkennen van signalen in de markt en het vervolgens komen tot initiatieven

Gevraagde opleiding en ervaring

 • Relevante MBO+/HBO opleiding.
 • Heeft ervaring in (franchise)management
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Kunnen werken met voor de functie relevante computerprogramma's
 • Bereidheid om op onregelmatige tijden te werken
 • Rijbewijs B

Karaktereigenschappen en persoonlijkheidskenmerken

 1. Commercieel vermogen
 2. Initiatiefrijk
 3. Kwaliteitsgericht
 4. Ontwikkelen van ondernemers
 5. Overtuigingskracht
 6. Inlevingsvermogen
 7. Prestatiemotivatie
 8. Resultaatgerichtheid

(Interim-)franchisemanager

Het kan zijn dat u als franchiseorganisatie wel behoefte heeft aan ondersteuning in de begeleiding en coaching van franchisenemers, maar dit nog niet voldoende werk in beslag neemt om een fulltime franchisemanager hiervoor aan te nemen. Via Koelewijn & Partners is het mogelijk om ons als (interim-)franchisemanager in te schakelen. We nemen verscheidene taken uit handen, zodat u weer tijd vrij heeft om te focussen op de bedrijfsvoering en innovatie van uw franchiseformule. Zaken die we uit handen kunnen nemen zijn onder andere:

 • Het inplannen van afspraken (nieuwe kennismakingsgesprekken of contactmomenten met uw franchisenemers)
 • Documenten aanmaken (contracten, gespreksverslagen, dossieropbouw)
 • Verdiepingsgesprekken voeren met aspirant franchisenemers
 • Eerstelijns communicatie overnemen en onderhouden met alle franchisenemers en dit terugkoppelen aan franchisegever
 • Relatiebeheer franchisenemers (na eerste kennismakingsgesprek tot aan ongeveer een jaar na de start van de onderneming)
 • Etc.

Opleidingsmogelijkheden

Een andere mogelijkheid is het aanbieden van doorgroeimogelijkheden binnen uw organisatie. Wellicht heeft u een vestigingsmanager, met veel ambitie en kennis van uw organisatie, die geschikt kan zijn voor de rol van franchisemanager. In eerste instantie kunnen de werkzaamheden worden verdeeld tussen vestigingsmanager en franchisemanager, om daarna volledig door te groeien naar de rol van franchisemanager. Echter zal de vestigingsmanager weinig tot geen kennis of ervaring hebben met betrekking tot franchise. Via Koelewijn & Partners heeft u de mogelijkheid om uw personeel op te leiden tot franchisemanager. Aan de hand van de kennis en ervaring van de toekomstige franchisemanager, zullen we een plan op stellen om alle kennis over te dragen die belangrijk is. Verder helpen wij met het opstellen van een plan van aanpak en bieden we alle tools, zodat de franchisemanager zijn of haar werk goed kan uitvoeren.

Masterclass franchisemanagement

We kunnen ons voorstellen dat u eerst terug naar de tekentafel wilt, om te beoordelen of uw huidige proces voor de franchisenemersbegeleiding op orde is en of het moment voor u daar is om een franchisemanager aan te nemen. Via onze masterclass franchisenemersbegeleiding helpen we u hierin op weg. Benieuwd naar wat we voor u nog meer kunnen betekenen? Of heeft u interesse in een (interim-)franchisemanager op afstand of het coachen van uw franchisemanager? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.