Waardebepaling

Waardebepaling

Hoeveel is uw onderneming eigenlijk waard?

Ondernemen is hard werken. In de loop der jaren heeft u uw bedrijf elke dag een stukje verder opgebouwd. Hoewel u er niet dagelijks bij stilstaat, komt er een moment dat u afstand moet doen van uw bedrijf. Wat de reden ook is, overdracht is een normale fase in de levensloop van een bedrijf. Maar tegelijkertijd is het een ingrijpende gebeurtenis. Bij verkoop krijgt u te maken met fiscaal-juridische kanten en uw (financiële) toekomst. Hindernissen die met een goede voorbereiding beter te nemen zijn. Koelewijn & Partners helpt u graag, want we weten uit ervaring: ieder bedrijf, proces en ondernemer is uniek.

Het vakgebied “waarderen” is aan het veranderen. Waar voorheen veel gebruik gemaakt werd van de DCF methode (op basis van prognoses en eeuwig durende groei) wordt tegenwoordig veelal weer de multiple methode (multiple * EBITDA) gebruikt. Maar ook veel “zachte factoren” worden nadrukkelijker meegenomen wat dan tot uiting komt in de hoogte van de multiple.

Deze beweging wordt mede ingegeven door het feit dat de economie steeds meer kort cyclisch wordt. Door de snel veranderende marktontwikkelingen kan men niet meer ver in de toekomst kijken en de markt is daarom ook niet meer bereid om fors voor eventuele toekomstige verwachtingen te betalen.

Als gekeken wordt naar factoren die van invloed zijn op te waarde van een onderneming kunnen veel elementen opgenoemd worden, waaronder:

  • Levensfase van de onderneming
  • Plaats van vestiging
  • Afhankelijkheid ondernemer
  • Historische performance, toekomstverwachting
  • Rentestanden
  • Economische ontwikkeling

U ontvangt een concreet advies over de waarde van het huidige winkelconcept met daarbij een overnamevoorstel waarin de kennis en know how van de huidige onderneming is opgenomen.