Benchmarking

Benchmarking: maak je er gebruik van in jouw franchiseformule?

Training & Opleiding
Financiering & Crowdfunding

Ben je als franchisegever volledig op de hoogte van de financiële gezondheid van jouw franchisenemers? Heb je ook concrete plannen om hun winstgevendheid te maximaliseren?

Als je nee hebt geantwoord, ben je niet alleen. Veel franchisegevers ontvangen geen maandelijkse financiële rapporten van hun franchisenemers. Hierdoor kun je jouw franchisenemers minder goed helpen om efficiënter en uiteindelijk winstgevender te worden. Aan het begin van het jaar maak je een planning met de franchisenemers, met de wederzijdse doelstellingen en verwachtingen. Maar wat houdt dat benchmarking nou eigenlijk in?

Wat is benchmarking?

Definitie van benchmarking

De definitie van benchmarking is het uitvoeren van een analyse en het vergelijken van de bevindingen van de franchisenemers om het concurrentievermogen, de productiviteit en de efficiëntie van een onderneming te beoordelen. Benchmarking is het proces waarbij de prestatiecriteria (Kern Prestatie Indicatoren - KPI's) en bedrijfsprocessen van een franchise worden vergeleken met andere franchisenemers binnen de franchiseformule.

Sommige prestaties die veelal worden gebenchmarkt zijn:

 • het gemiddelde bruto winstpercentage dat in een maand is bereikt,
 • personeelskosten als een percentage van de omzet,
 • huur en andere kosten als een percentage van de omzet.

Door alle franchisenemers in dezelfde franchiseformule op dergelijke KPI's te vergelijken, kan de franchisegever vaststellen wat de gemiddelde normen zijn en waar franchisenemers presteren in vergelijking met de norm.

De franchisecoach

De franchisecoach moet de financiële rapporten van de franchisenemer van de vorige maand als kern van zijn bezoek gebruiken. Door benchmarking te gebruiken, kan de franchisecoach wijzen op de KPI’s die aandacht behoeven. Indien franchisenemers net break-even draaien of verliesgevend zijn, moeten deze franchisenemers extra aandacht krijgen van het franchisemanagement.

De voordelen van benchmarking

Vanuit het perspectief van de franchisenemer

 • Het dwingt de franchisenemer om maandelijks de financiële rapporten te beoordelen en hiermee hun bedrijf volledig te analyseren
 • Ze kunnen hun doelprestaties en ratio’s vergelijken met die van hun collega franchisenemers
 • Ze kunnen zichzelf meetbare doelen stellen die ze moeten bereiken
 • Ze zullen inzien en geloven dat de franchisegever echt waarde toevoegt aan hun onderneming
 • Problemen kunnen in een vroeg stadium worden opgepakt en verholpen

Vanuit het perspectief van de franchisegever

 • Je bent nu volledig op de hoogte van de prestaties van jouw franchisenemers en hiermee kun je hen helpen de winstgevendheid te maximaliseren. Want: “een winstgevende franchisenemer is een gelukkige franchisenemer”.
 • Je kunt waarde toevoegen voor jouw franchisenemers
 • Je kunt franchisenemers die break-even draaien of verliesgevend zijn op tijd helpen, door hen extra aandacht te geven
 • Je kunt er op grote lijnen conclusies uittrekken. Bijvoorbeeld dat alle franchisenemers een lage marge hebben. Wat kun je als franchisegever hier aan doen?

Hoe benchmark je effectief?

Meet de prestaties van de franchisenemer

Om goed te kunnen benchmarken is het van essentieel belang om de prestaties juist en objectief te meten. Hoe dichter bij de bron, hoe beter. Financiële prestatie-statistieken zijn eenvoudig te kwantificeren door een analyse te maken van de financiële administratie. Klanttevredenheid kan worden vastgesteld via een Net Promoter Score (NPS), Google Reviews of een andere klanttevredenheidstool. Kortom, zorg ervoor dat de prestaties gebaseerd zijn op “harde cijfers” en niet op een perceptie van de franchisenemer en/of franchisegever. Dit zorgt voor uniformiteit in de benchmarking tussen de franchisenemers.

Vergelijk prestaties van de franchisenemers

Bij de vergelijking van de prestaties van de franchisenemers zal er een top drie “beste franchisenemers” uitkomen. Zet deze franchisenemers in het zonnetje, door bijvoorbeeld een franchisenemer award van het kwartaal uit te reiken zoals McDonalds doet. Laat deze franchisenemers ook spreken over hun succes, zodat de andere franchisenemers hiervan kunnen leren en geïnspireerd worden om ook die award te behalen. Bij de franchisenemers die onder de maat presteren, is het verstandig om hier extra aandacht aan te besteden door meer franchisemanagement bezoeken of het faciliteren van training. 

Hoe moet je omgaan met het niet behalen van de KPI’s?

Indien een KPI niet behaald wordt, is het van belang hoe je daar mee omgaat. Bij sommige KPI’s moet een franchisenemer meteen actie ondernemen en bij andere KPI’s kan het een leerschool zijn voor in de toekomst. Hierin maken we onderscheid in proactief of reactief reageren.

 • Proactief: maakt deel uit van het planningsproces van de franchisenemer, door te streven naar een betere KPI.
 • Reactief: bijvoorbeeld in reactie op een overtreding van een audit. Verbeterpunten kunnen ook komen door de brede analyse vanuit het hoofdkantoor, die voor alle franchisenemers gelden en waar meteen iets mee gedaan moet worden.

Maak een project of actieplan

Een omzetdoel is niet enkel voldoende om een franchisenemer te motiveren om dit doel te behalen. Hij of zij weet misschien wel niet hoe ze dat omzetdoel kunnen behalen. Dus in plaats van te denken aan dat omzetdoel, is het advies om de doelen die eronder liggen concreet te maken. Bijvoorbeeld één klantafspraak per week, aantal leads per week of aantal bezoekers. Actieplannen zijn de bouwstenen voor doelen. Laat de franchisenemer dan ook de acties concreet maken om het doel te bereiken.

Benchmarking in jouw franchiseformule implementeren

Ontwikkel een sjabloon voor financiële rapportage zodat alle inkomsten- en uitgavenstaten in een standaard format worden ingediend. Ook wel een financieel dashboard genoemd. Vraag alle financiële dashboards op van de franchisenemers om daar een gemiddelde van te berekenen, zodat de gemiddelde prestaties van de groep beoordeeld kunnen worden. Op basis van het verkregen gemiddelde kunnen de (financiële) prestaties ontwikkeld worden waar alle franchisenemers naar moeten streven. Dit kan worden opgesplitst in verschillende fases van de levenscyclus van de franchiseondernemingen zoals een startende onderneming, een onderneming die in de groeifase zit en een gevestigde onderneming.

Zodra benchmarking is geïntegreerd in jouw franchiseformule, kan de franchisenemer zich weer op een effectievere manier concentreren op de dagelijkse praktijk. Hulp nodig bij het implementeren van benchmarking? Bekijk dan onze pagina's over training om je hierbij te assisteren. Of vul het onderstaande formulier in. We gaan er graag met jou over in gesprek!