Multi-unit franchise

Voordelen en nadelen van multi-unit franchise

Training & Opleiding

Een succesvolle franchiseorganisatie groeit in financieel resultaat en in het aantal vestigingen. Bij franchisegevers heet dit organische en strategische groei. Bij strategische groei sluit de franchisegever nieuwe franchisenemers aan. Bij organische groei wordt het rendement van de bestaande vestigingen verbeterd. Zodoende kunnen franchisenemers de mogelijkheid krijgen om een tweede vestiging te openen. Dan worden ze multi-unit franchisenemer genoemd. Voor de franchisegever kan dit heel aantrekkelijk zijn. De franchisenemer heeft voor een extra vestiging veel minder training en begeleiding nodig dan een nieuwe franchisenemer. Maar wat zijn nou de voordelen en nadelen van multi-unit franchisenemers voor een franchiseorganisatie?

Voordelen van multi-unit franchisenemers

 1. Ervaring van de eerste vestiging

Een franchisenemer heeft praktische ervaring en kennis opgedaan in zijn eerste vestiging. De franchisenemer kan deze toepassen in de vestigingen die daarna worden geopend. De ondernemer is bijvoorbeeld al bekend met de locatie eisen, inrichting, opleiding van personeel, dagelijkse bedrijfsvoering, etc. Iets voor de tweede keer doen is altijd gemakkelijker dan voor het eerst. Oftewel, de franchisenemer is nog beter voorbereid om eventuele verrassingen en uitdagingen aan te gaan bij het opzetten van een tweede of opvolgende vestiging(en).

 1. Schaalvoordeel bij multi-unit franchising

Multi-unit franchise biedt franchisenemers de mogelijkheid om hun kosten per onderneming te verlagen. De vaste kosten kunnen immers over meerdere locaties verspreid worden. Door deze schaalvoordelen wordt het bedrijf in de loop van de tijd winstgevender en efficiënter. Schaalvoordelen zoals voorraadinkoop, marketing, reclame, personeel en training zullen hoger zijn bij meerdere vestigingen dan het beheer van één vestiging door een franchisenemer.

 1. Risicospreiding dankzij meerdere vestigingen

Het in bezit zijn van meerdere franchiseondernemingen biedt stabiliteit als het gaat om groei en succes. De kans om te slagen zal namelijk niet alleen afhankelijk zijn van één vestiging of onderneming. Gezien alle kostenbesparingen, voordelen van schaalvoordelen en een grotere kans op succes, verdienen franchisenemers met meerdere vestigingen vaak een hoger rendement op de investering.

 1. Ondersteuning vanuit franchisegever

Multi-unit franchising heeft ook invloed op de tijd die de franchisegever moet besteden aan franchisenemers. Eén franchisenemer met vier vestigingen kost minder tijd qua begeleiding dan vier franchisenemers met allemaal één vestiging. Zodra een franchisegever de knowhow heeft overgedragen aan een franchisenemer voor zijn eerste vestiging, vereisen de tweede en volgende vestigingen die door dezelfde franchisenemer worden geopend veel minder input van de franchisegever. De franchisegever bespaart hiermee waardevolle tijd en kosten.

 1. Potentie personeel

Op het gebied van personeel zijn er ook een aantal voordelen te behalen:

 • Het personeel van de eerste vestiging kan het personeel van de tweede en volgende vestigingen trainen.
 • De franchisenemer kan het personeel meer doorgroeimogelijkheden bieden, zoals bijvoorbeeld de functie van vestigingsmanager.
 • Bij een ziekmelding kan de franchisenemer beroep doen op het gehele personeelsbestand van alle vestigingen.
 • De franchisenemer kan kortingen krijgen op de werknemersverzekering als de aantallen in het personeelsbestand toenemen.

Nadelen van multi-unit franchisenemers

 1. Beloning vs. risico

Een franchisenemer met meerdere vestigingen heeft meer te verliezen als de franchisegever failliet gaat. Hierdoor is het belangrijk om de beloningsfactor te vergelijken met het risico wat een franchisenemer loopt. Als de vestigingen goed lopen is de beloning groot, maar bij een (inter)nationale crisis is het tegenovergestelde waar. Daarnaast kan het hebben van meerdere vestigingen uiteindelijk winstgevender zijn. Het kan echter langer duren om deze winstgevendheid te bereiken vanwege de hogere investering en gespreide focus van de franchisenemer. Hierdoor is het belangrijk te voorkomen dat de franchisenemer last krijgt van serieuze cashflowproblemen, als gevolg van het feit dat een groot deel van het geld in de vestigingen is geïnvesteerd.

 1. Personeelsrisico

Een franchisenemer met één vestiging staat vaak zelf “achter de toonbank”. Dit kan een franchisenemer niet bij meerdere vestingen doen. Hierdoor wordt een franchisenemer afhankelijk van zijn vestigingsmanagers. Dit kan de nodige risico’s met zich meebrengen. Een ondernemer zet zich vaak harder in voor de onderneming. Voor veel franchisegevers is dit dan ook één van de primaire redenen om te gaan franchisen. Een minder goede manager zal bijvoorbeeld klokslag einde diensttijd naar huis gaan. Een ondernemer zal zijn klanten zo lang als nodig bedienen en pas afsluiten wanneer de laatste klant uit eigen wil is vertrokken. Het selecteren van de juiste vestigingsmanager wordt daarom van essentieel belang.

 1. Management skills

Niet alleen het selecteren van een goede vestigingsmanager is cruciaal. Dit geldt ook voor het ontwikkelen van de eigen management skills. De franchisenemer dient ervoor te zorgen dat hij gemist kan worden in de dagelijkse bedrijfsvoering. Het managen van de winkels is nu prioriteit. Daar is een goed georganiseerde interne organisatie voor nodig. De franchisenemer heeft personeel, systemen en financiële mogelijkheden nodig om te slagen. Het hebben van een plan is essentieel, omdat de franchisenemer hierdoor kan groeien in een tempo dat te realiseren valt. Zonder een plan, en zonder leiderschaps- en managementvaardigheden, kan uitbreiden serieuze problemen voor opleveren voor de franchisenemer.