Groeipijn in je franchisebedrijf? Zo voorkom je vertraging!

Groeipijn in je franchisebedrijf? Zo voorkom je vertraging!

Training & Opleiding

Je hebt een succesvol concept in handen, je voelt dat de markt op jouw formule zit te wachten, je vindt de eerste franchisenemers en je wilt vol vertrouwen verder groeien. Dan is het belangrijk om goed om te gaan met groeipijn. Want groeipijn hoort nu eenmaal bij een groeispurt, maar kan de groei tegelijkertijd afremmen. Hoe kun je risicobewust doorgroeien naar de volgende fase?

Verrast door de groei van het bedrijf

Het is een bekend fenomeen bij franchiseformules die een succesvolle start hebben doorgemaakt. De formule slaat aan, de eerste locaties draaien goed en voor je het weet meldt de ene na de andere kandidaat-franchisenemer zich aan. Er verschijnen publicaties in de (lokale) media, je wordt overstelpt door aandacht uit allerlei hoeken en daardoor lijk je soms door de bomen het bos niet meer te zien.

Hier blijken franchisegevers niet altijd goed op voorbereid. Ze nemen doelbewust risico’s om de groei te faciliteren, maar dat pakt in de praktijk niet altijd goed uit. Vaak lukt het wel om de groei met het huidige team en de huidige werkprocessen te realiseren. Alle zeilen bijzetten en een tandje erbovenop gooien, kan lang goed gaan. Maar er komt een moment dat het proces serieus begint te piepen en te kraken. Zaken lopen mis, omdat het overzicht ontbreekt, leveringen gaan verkeerd of komen te laat en voor je het weet zijn franchisenemers ontevreden.

Stel een concreet groeiplan op en behoud de focus!

Zorg dat je gecontroleerd groeit. Een 'meerjaren-groeiplan' helpt daarbij. Bedenk waar je over vijf jaar wilt staan en wie of wat je daarvoor nodig hebt in de komende jaren. Blijf vooruitkijken naar de volgende fase, baseer daar je keuzes op. Een hulpmiddel kan daarbij zijn het Franchise Exploitatie Model waarin vanaf de start een vijfjarige periode wordt gepland, waarin financiële verwachtingen als investeringen en opbrengsten laten zien welke groei er mogelijk is. Bijsturing is uiteraard altijd noodzakelijk als ofwel inkomsten als uitgaven tegenvallen of juist als er zich buitengewone kansen voordoen en daardoor een omzet boost te verwachten valt. 

Van pioniers tot ambassadeurs

Blijf de eerste franchisenemers aandacht geven die zij verdienen. Zij waren namelijk de eerste pioniers die zich aansloten bij jouw formule in een fase waar misschien de formule nog niet helemaal uitgekristalliseerd was. Onder andere dankzij hun ervaringen, feedback en leermomenten staat de formule steviger in het fundament. Als je hen blijft betrekken in de verdere ontwikkeling, kom je samen in de volgende fase terecht waarin ze jouw enthousiaste ambassadeurs kunnen worden; de beste reclame en imagoversterker die je je kunt wensen.  

Ga niet ten onder aan je eigen succes! Groeipijn hoort erbij!

Het zal niet voor het eerst zijn dat de keerzijde van succes desastreuze gevolgen heeft. De groeispurt die je bedrijf doormaakt, zorgt ervoor dat er een enorme druk op de bestaande organisatie komt te staan. Wanneer breekt het optimale moment aan dat je gecontroleerd kunt opschalen in medewerkers op centraal niveau? Daar is (helaas!) geen eenduidig antwoord op te geven. De personeelskosten lopen wellicht voor de baten uit, maar deze post moet wel blijvend opgebracht kunnen worden. Eén en ander is dan ook afhankelijk van onder andere de financiële positie van de franchisegever, de te verwachten marktontwikkelingen en het aanbod van nieuwe franchisenemers.

Toch is er een advies te geven; wacht niet te lang met het aannemen van de juiste mensen op de juiste plekken. Zo kan het aantrekken van een franchisemanager een goede toevoeging in het team zijn om de bestaande franchisenemers begeleiding te blijven geven. Maar ook om nieuwe locaties te zoeken, rendement optimalisatie te creëren en trainingsprogramma's op te stellen om het beste uit de franchiselocaties te halen.

Schakel in deze hectische groeiperiode regelmatig even terug en maak pas op de plaats. Stap in de helikopter om overzicht te krijgen en breid het team uit met nieuwe ervaren mensen. Deze stap zal er uiteindelijk voor zorgen dat je zelf kunt blijven focussen op strategische keuzes en de doorontwikkeling van de formule.

Groei vraagt om training!

In elke nieuwe fase in de groei van een franchisebedrijf zijn er specifieke elementen die voor zowel franchisegever als franchisenemer nieuw zijn. Zo is het goed om, als de eerste groeifase achter de rug is, bijvoorbeeld een nieuwe marketingstrategie te ontwikkelen met nieuwe (wervings)kanalen. Maar na de eerste drukke opstartfase waarin er vooral aandacht naar de operationele kant van de zaak is gegaan, zullen franchisenemers vooral 'aan hun zaak moeten gaan werken, in plaats van in hun zaak'! Een doelgerichte training vanuit de franchisegever is hierin voor bijna elke franchiseorganisatie onmisbaar.

Daarnaast zal ook franchisegever in de veranderende organisatie misschien wel nieuwe leiderschapsstijlen nodig hebben.

Groei vraagt om andere communicatie!

Niets nieuws onder de zon: communicatie is in elke ontwikkelingsfase belangrijk! Echter, het op tijd meenemen en betrokken houden van franchisenemers in de groei van de formule is misschien wel de sleutel tot duurzaam succes. Dit vergt een communicatiestroom die gestructureerd, compleet en beheersbaar is. De beste manier om dit te doen is het opzetten van een online communicatie- / kennisplatform. Een centrale plek voor;

  • alle nieuwtjes, zowel vanuit franchisegever als tussen franchisenemers onderling
  • (training)films,
  • een chatfunctie,
  • èn het franchise handboek

Het franchise handboek in een online omgeving werkt het meest optimaal. Het voorkomt discussies met franchisenemers achteraf zoals; dat wist ik niet, ik kon het niet vinden, wanneer is die procedure gewijzigd, etc. Het online communicatieplatform zorgt ervoor dat iedereen op hetzelfde moment op de hoogte is van het nieuws vanuit franchisegever en van alle kennis voorzien is om zijn zaak zelfstandig en zo goed mogelijk te runnen.

Nieuwe bedrijfsactiviteiten

Het gebeurt regelmatig dat franchisegevers in hun groeiproces nieuwe kansen grijpen en zijweggetjes inslaan. Een slager die ook catering gaat verzorgen, een bakker die een lunchroom start. Ook die ontwikkelingen kunnen groeipijn opleveren. Er moeten namelijk nieuwe werkprocessen ingericht worden en het vergt andere investeringen. Waar franchisegevers misschien niet bij stilstaan, is dat die nieuwe activiteiten ook andere wettelijke rechten en plichten opleveren.  

Vraag specialisten om advies

Laat je daarom over dergelijke bedrijfsgroei in franchise informeren door franchise specialisten. In de genoemde voorbeelden met nieuwe activiteiten binnen de formule, kan er namelijk sprake zijn van een zogenaamde ‘Afgeleide formule’.  

Een afgeleide formule, zoals bedoeld onder de Wet Franchise, is een formule die in de beleving van de consument veel overeenkomsten  vertoont met de ‘oorspronkelijke’ franchiseformule en daardoor sterke associaties oproept met die franchiseformule. De franchisegever heeft door de inwerkingtreding van de Wet Franchise per 1 januari 2021 de voorafgaande instemming van de franchisenemers nodig als hij van plan is een afgeleide formule te starten en deze plannen misschien financiële gevolgen hebben voor de franchisenemer. 

Een goed advies bespaart je tijd en voorkomt dat je dure fouten maakt. Ook ten tijde van groeipijn.

Koelewijn en Partners helpt franchiseorganisaties groei realiseren, in elke ontwikkelingsfase van de franchiseorganisatie. Wij adviseren jou hoe je vraagstukken aanpakt of wij kunnen het doen voor jou. Alleen of met professionele partners. Ook als je overweegt te gaan starten in de franchise kunnen wij jou ondersteunen.