Bent u al klaar voor de AVG?

Bent u al klaar voor de AVG?

Juridisch

In april 2018 heeft Koelewijn & Partners in samenwerking met Franchise+ voor haar relaties een themabijeenkomst over de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR), die vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd wordt, georganiseerd.

Mogelijk hoge boetes

Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de gehele EU dat voor Nederland een flinke aanscherping van de wetgeving betekent. Als uw franchiseorganisatie er niet aan voldoet, of als u niet voldoende kunt aantonen dat u er mee bezig bent, heeft dit potentieel hoge boetes tot gevolg.

De Lumen Group

Koelewijn & Partners heeft in de Lumen Group dé professionele partij gevonden om gezamenlijk op te trekken richting franchiseorganisaties op dit gebied. 

In voorbereiding op de bijeenkomst zijn meerdere franchisegevers bevraagd over dit traject. Hierdoor is inzichtelijk geworden tegen welke privacygevoelige aangelegenheden men aanloopt binnen franchiseorganisaties. Tevens is het centraal en/of decentraal genereren, bewaren en beheren van klantgegevens een issue binnen franchise wat goed vastgelegd moet worden in processen.

Specifieke kennis

Door deze concrete praktijk cases is er specifieke kennis opgedaan, waardoor de deelnemers bruikbare handvatten mee naar huis kregen. Zo kreeg men antwoord van de Lumen Group op onder andere de volgende vragen: Welke verplichtingen brengt de AVG voor u als franchisegever en uw franchisenemers met zich mee? Welke aanpassingen moeten er mogelijk in het contract gemaakt worden? Welke processen en protocollen moeten vastgelegd worden? Moet alles gereed zijn voor 25 mei aanstaande? Gaat dit veel bureaucratie betekenen? Brengt dit veel kosten met zich mee? En kunt u deze kosten (deels) doorbelasten aan uw franchisenemers? 
Koelewijn & Partner adviseert en ondersteunt franchiseorganisaties op praktische wijze met betrekking tot de AVG.

Zelftoets?

Klik hier om de zelftoets aan te vragen.