De 10 vragen die je als Franchisegever moet kunnen beantwoorden!

De 10 vragen die je als Franchisegever moet kunnen beantwoorden!

Recruitment
Franchiseformule uitbreiden

De recruiters van Koelewijn & Partners houden zich dagelijks bezig met het werven, informeren, adviseren van aspirant-ondernemers. Een grote stap voor velen. 

Ondernemen is immers geen vak, het is een manier van leven. Aansluiten bij een franchiseorganisatie, waarbij het concept en het verdienmodel al bewezen zijn en waarbij hij/zij kan terugvallen op de dagelijkse ondersteuning van de franchisegever en diens team, kan deze stap vergemakkelijken.

Franchise past echter niet bij iedereen. Als Franchisegever ga je een lange termijn-relatie met franchisenemers aan. Een gezamenlijke ‘klik’ en wederzijds vertrouwen is essentieel.

Tijdens de onderzoeksfase benadrukken wij als recruiters richting aspirant-franchisenemer dan ook altijd het belang om zich goed te verdiepen in de formule, de mensen die erbij betrokken zijn en in de kansen.

Graag geven wij enkele waardevolle tips aan jou als franchisegever, zodat je weet welke vragen je kunt verwachten van een oprecht geïnteresseerde aspirant-franchisenemer. De antwoorden zijn niet goed of fout. Ze maken wel inzichtelijk vanuit welke idealen de franchiseorganisatie geleid wordt.

10 vragen die je als franchisegever moet kunnen beantwoorden:

 1. Waarom zijn jullie een franchiseorganisatie begonnen?
  Wat zijn de ambities van de franchiseorganisatie? Welke visie heeft de franchiseorganisatie?
   
 2. Welke doelen streef je als franchisegever na? 
  Voor de aspirant-franchisenemer geeft dit inzicht in de ambitie van de organisatie. Gaat de organisatie voor snelle expansie, winstgevendheid, innovatie of zijn er internationale ambities? Ligt de nadruk op: omzet, service, kwaliteit? Denk goed na wat deze antwoorden voor de aspirant-franchisenemer kunnen betekenen (en de ondersteuning die men van de organisatie verwacht).
   
 3. Waarom moet de aspirant-franchisenemer niet gaan franchisen bij de concurrent?
  Jij als franchisegever zult geneigd zijn USP’s op te sommen. Je wilt natuurlijk zo goed mogelijk voor de dag komen en zult wellicht dieper op bepaalde aspecten van de formule ingaan. Dit maakt voor de aspirant-franchisenemer inzichtelijk hoe jouw organisatie tegen de concurrent aankijkt.
   
 4. Mag een aspirant-ondernemer bestaande franchisenemers persoonlijk benaderen?
  Jouw antwoord op deze vraag kan veelzeggend zijn. 
  Als er weifelend gereageerd wordt en de kandidaat krijgt een lijstje mee wie wel of niet benaderd kan worden, zegt dat vaak wat. Als de kandidaat toestemming heeft om zelf ondernemers te benaderen, ook. Bestaande franchisenemers kunnen uit de eerste hand hun ervaringen over de formule en de franchiseorganisatie met kandidaat-ondernemers delen en hen hopelijk verder enthousiasmeren! Vertrouwen win je met openheid.
   
 5. Hoeveel ondernemersvrijheid heeft een franchisenemer bij uw organisatie?
  Er wordt vaak gesproken over ‘soft’ en ‘hard’ franchise. Het is voor de kandidaat belangrijk om te weten hoeveel ondernemersvrijheid hij/zij bij uw organisatie heeft. Kan de franchisenemer bijvoorbeeld zelf een deel van het assortiment of de prijzen bepalen of extra diensten aanbieden?
   
 6. Hoe is het interne overleg en de begeleiding vanuit de organisatie geregeld? 
  Is dit overleg geformaliseerd door middel van een franchiseraad of vindt het op een meer informele wijze plaats? Zijn er commissies die zich met bepaalde vraagstukken bezighouden? Belangrijk is ook dat je duidelijkheid verschaft over hoe de training/ begeleiding voorafgaand aan de start en tijdens de start is geregeld voor de franchisenemer. Door wie wordt de kandidaat ingewerkt en op wie kan hij/zij terugvallen bij de dagelijkse vragen? Bij menig organisatie is het voor de nieuwe franchisenemers verplicht ook een kennismaking met een lid van de franchiseraad te hebben.
   
 7. Wat is jouw visie op online verkopen / e-commerce?
  Door de opkomst van online verkopen hebben veel franchiseorganisaties hier beleid op gemaakt. Het is voor een kandidaat van belang om helderheid te hebben voor wiens rekening de investeringen die hiermee gemoeid zijn komen en hoe de omzet verdeeld wordt.
   
 8. Hoe hoog is de investering en hoe is deze te financieren?
  Ondernemerschap brengt een investering met zich mee. Het is belangrijk om inzicht te geven in het bedrag waar rekening mee gehouden moet worden en hoe groot de eigen inbreng voor een franchisenemer moet zijn. Heb jij als franchisegever relaties of arrangementen met financiële instellingen en bieden zij hulp bij het aanvragen van een financiering?
   
 9. Hoe zorg je als franchisegever er voor dat de franchisenemer goed rendeert? 
  Succes is van meerdere factoren afhankelijk. Dit zou natuurlijk een gezamenlijke inspanning moeten zijn waarbij beide partijen maximaal van elkaars kwaliteiten gebruik maken. Jij hebt immers veel kennis en ervaring. Het is belangrijk dat de franchisenemer er vertrouwen in heeft.
   
 10. Passen wij bij elkaar?
  De ultieme laatste vraag! Jij kunt met de kandidaat bespreken waarom hij of zij voor dit gesprek is uitgenodigd. Hebben jullie er beiden vertrouwen in dat er een sterk team gevormd kan worden?

Het is van belang dat jij en de kandidaat-franchisenemer samen de tijd nemen om elkaar goed te leren kennen en de wederzijdse verwachtingen duidelijk te hebben aan het eind van de oriëntatiefase. Door de wederzijdse verwachtingen duidelijk te maken, kunnen jullie zeker zijn of er een goede match is. Bij positief resultaat kan er vervolgens in de opstartfase snel geschakeld worden en ontstaat het gevoel dat '1+1=3' is.

Voor ons als recruiters zijn deze vragen én antwoorden ook van belang om de juiste kandidaat voor jouw franchiseformule te vinden! Uiteraard informeren wij je graag over jouw vraagstukken en wensen omtrent het werving en selectieproces van franchisenemers.