Heb jij de AVG goed geborgd?

Heb jij de AVG goed geborgd?

Juridisch

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds medio 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele EU, wat voor Nederland een flinke aanscherping van de wetgeving heeft betekend. Als jouw franchiseorganisatie er niet aan voldoet, of als je niet voldoende kunt aantonen dat je er mee bezig bent, heeft dit potentieel hoge boetes tot gevolg.

Specifieke kennis

Het is belangrijk om specifieke kennis van deze wet te hebben en geborgd te hebben in jouw organisatie. Het is onder andere goed om het volgende na te gaan: welke verplichtingen brengt de AVG voor jou als franchisegever en jouw franchisenemers met zich mee? Welke elementen moeten er mogelijk in het contract opgenomen of aangepast worden? Welke processen en protocollen moeten vastgelegd zijn? Gaat dit veel bureaucratie betekenen? Brengt dit veel kosten met zich mee? En kun je deze kosten (deels) doorbelasten aan jouw franchisenemers? 
Koelewijn & Partner adviseert en ondersteunt franchiseorganisaties op praktische wijze met betrekking tot de AVG.