Stroomlijn de financiering van uw nieuwe franchisenemers met een crowdfund arrangement

Stroomlijn de financiering van jouw nieuwe franchisenemers met een crowdfund arrangement

Financiering & Crowdfunding

In het verleden hadden veel formules een arrangement bij een bank om franchisenemers snel aan financiering te helpen voor hun nieuwe vestiging. Tegenwoordig lopen banken - op volumineuze financieringen na - niet meer echt warm voor arrangementen. Zeker als het om kleinere bedragen gaat en als er geen goed onderpand beschikbaar is. Als franchisegever kun je jouw nieuwe ondernemers echter nog wel degelijk helpen bij hun financiering. Daarvoor bieden wij het crowdfunding-arrangement aan.

Hoe werkt crowdfunding?

Bij crowdfunding wordt financiering opgehaald vanuit vele, kleine investeerders (de crowd). Deze investeerders zijn mensen die een hoger rendement op hun geld willen dan de traditionele spaarrekeningen bieden, en daarbij een iets hoger risico voor lief nemen.

Hoe begeleidt Koelewijn & Partners bij crowdfund trajecten?

Wij begeleiden crowdfund trajecten om de kans van slagen bij een crowdfundplatform te verhogen. Dit doen wij onder andere door te ondersteunen met het business plan en de financiële uitwerking daarvan scherp te stellen. Onze connecties bij crowdfundplatformen kennen tevens onze kwaliteit en nemen de aanvraag altijd serieus. Het resultaat is dan ook dat alle financieringsdossiers die wij tot op heden bij crowdfundplatformen aangeboden hebben, succesvol zijn gefinancierd. 

Daarnaast kunnen wij via deze werkwijze ook begeleiden bij hybride financieringen, die bijvoorbeeld deels via crowdfunding en deels via de traditionele banken gefinancierd worden.

"Dankzij het arrangement met Koelewijn & Partners kunnen nieuwe franchisenemers sneller van start met hogere succeskans en tegen lagere kosten."
Jos Vermeer – Franchisegever Personal Fitness Nederland 

Hoe werkt het crowdfund arrangement?

Het crowdfund arrangement werkt op veel vlakken vergelijkbaar als het traditionele financieringsarrangement bij de bank. Omdat wij als intermediair de formule goed kennen en weten dat het een goede fundering heeft, kunnen wij het financieringsproces stroomlijnen en de financieringskosten verlagen. 

Onderdeel hiervan is tevens dat er een standaard financieel prognose-model wordt opgesteld waarin de franchiseondernemer zijn of haar aannames in kan vullen. Dit model helpt de startende franchisenemer om relatief snel en eenvoudig omzet-, liquiditeits-, en balansprognoses op te stellen. Dit heeft een aantal voordelen:

  • De ondernemer kan dit model gebruiken als onderdeel van de eigen onderzoek plicht.
  • De ondernemer kan sneller en eenvoudiger zijn business plan onderbouwen op een grondige manier die financiers waarderen.
  • Wij kunnen als intermediair de casus sneller beoordelen, optimaliseren en begeleiden naar financiering.

Als formule wil je dat kandidaten zo snel mogelijk van start kunnen. Ons crowdfunding-arrangement kan hierbij helpen. Voorbeeld van een formule die dit met succes toepast is Personal Fitness Nederland. Franchisegever Jos Vermeer beaamt dit: “Dankzij ons arrangement met Koelewijn & Partners kunnen nieuwe franchisenemers sneller van start. En dit maakt het een zeer waardevolle toevoeging voor ons concept.”