Meer rendement als franchisegever? Help uw franchisenemer meer verdienen!

Meer rendement als franchisegever? Help jouw franchisenemer meer verdienen!

Training & Opleiding
Financiering & Crowdfunding

Als ondernemer kunt u op drie manieren uw rendement vergroten:

  • meer klanten
  • hogere omzet per klant
  • kosten beperken

Als franchisegever zijn jouw franchisenemers jouw klant. Wil je meer rendement? Zorg dan dat franchisenemers succesvoller worden!

Als franchisenemers meer omzet realiseren, gaan jouw franchise-inkomsten omhoog. Daarnaast wordt jouw formule interessanter voor nieuwe franchisenemers en krijg je meer schaalvoordelen. Gelukkig zijn er praktische stappen om dit te bereiken.

Veel franchisenemers ondernemen vanuit passie

Franchisenemers sluiten zich vaak bij een formule aan vanuit een passie voor een bepaald product, zoals koffie, of voor een dienstverlening, zoals de psychologie. Hierbij ligt hun focus op de dagelijkse bedrijfsvoering. Als franchisegever zijn dit ideale franchisenemers. Mensen die er met de volle 100% voor willen gaan en volledig achter het product of de dienst staan. Vaak is het alleen wel zo dat door deze passie, andere randzaken niet snel aan het licht komen. Bijvoorbeeld het optimaliseren van de kosten en het streven naar nog meer succes. Juist hier ligt een mooie kans voor de franchisegever!

Indien we aan een franchisenemer vragen hoe het er financieel voor staat, weten ze vaak de dagomzet te noemen en hun banksaldo. Franchisenemers zijn zich er vaak niet van bewust dat dit onvoldoende informatie is om te weten hoe men er financieel écht voor staat. Kort gezegd wordt de ondernemingswinst van de franchisenemer beïnvloed door de formule, de locatie en de ondernemer. Het verhogen van omzet of brutomarge en het beheersen van de indirecte kosten (bijvoorbeeld personeelsinzet) zijn punten waarbij de franchisenemer in belangrijke mate zelf ‘aan de knoppen draait’. De invloed van een franchisenemer gaat vaak verder dan hij denkt, zeker wanneer hij actief stuurt op punten die het rendement verhogen.

Kijk naar de administratie van franchisenemers!

Om goed te kunnen coachen op het rendement, adviseren wij franchisegevers om inzage te krijgen in de administratie van de franchisenemers. Op deze manier kun je als franchisegever franchisenemers op adequate wijze adviseren. Je kunt dan niet alleen kijken naar de omzet, maar ook naar de (in)directe kosten. Door te kijken naar andere franchisenemers en te vergelijken wordt snel duidelijk waar voordeel te behalen is. Door hierover het gesprek aan te gaan met franchisenemers wordt voor iedereen snel duidelijk hoe de beste franchisenemers bepaalde kosten onder controle houden. Dit biedt inspiratie voor de andere franchisenemers en tevens voor franchisegever ter verbetering van de algehele formule.

Maak rendement & potentie inzichtelijk

Wij adviseren je als franchisegever tools aan de franchisenemers aan te bieden die het mogelijk maken om het rendement snel en eenvoudig inzichtelijk te krijgen. Weten jouw franchisenemers bijvoorbeeld hoeveel ze meer gaan verdienen als ze verkopen aan één klant extra per dag? Training, coaching en (financiële) modellen ter invulling helpen franchisenemers dergelijk inzicht te krijgen. Hierdoor worden ze zich meer bewust van alle kansen die er nog liggen. Een franchisenemer met passie voor het vak is namelijk goed. Een franchisenemer die aanbiedt wat zijn klant wil, is echter nog veel beter! En wat wil je als franchisegever nou meer dan een franchisenemer die zowel de klant, als zichzelf en jou (financieel) gelukkig maakt?

Train jouw franchisenemers om hun rendement te verbeteren

Weten hoe wij franchisegevers en franchisenemers helpen succesvoller te ondernemen? Bekijk de pagina master in franchise, of vul onderstaand formulier in. We gaan graag met jou in gesprek om ook het rendement van jouw formule verder te vergroten!