Valt jouw samenwerkingsorganisatie onder de Wet Franchise?

Valt jouw samenwerkingsorganisatie onder de Wet Franchise?

Franchisegevers
Juridisch

De Wet Franchise is sinds 1 januari 2021 van kracht, maar wanneer valt een organisatie onder de Wet Franchise? Voor de Wet Franchise had het “plakken van een label” op een organisatie niet veel consequenties, omdat er geen franchise wetgeving was. Door de Wet Franchise is hier verandering in gekomen. Wanneer het woord franchise in de overeenkomst wordt genoemd, zal een organisatie onder de Wet Franchise vallen. Echter gaat het veel verder dan dat. In de Memorie van toelichting staat namelijk het volgende:

“Dit wetsvoorstel ziet op alle soorten franchise, ongeacht de typering die partijen zelf aan hun samenwerking geven.”

Geen gebruik van de term franchise, maar toch een franchiseformule

Dus een formule die bijvoorbeeld kiest voor de termen zoals: “partners” of “samenwerkingsovereenkomst”, om franchise te omzeilen, zullen in veel gevallen ook onder de Wet Franchise vallen. Oftewel, als iets eruitziet als een eend, zwemt als een eend en kwaakt als een eend, dan is het waarschijnlijk een eend. Maar wanneer valt een organisatie onder de Wet Franchise?

Definitie van een franchiseformule in de Wet Franchise

In de Wet Franchise is de volgende definitie opgenomen van een franchiseformule:

“Operationele, commerciële en organisatorische formule voor de productie of verkoop van goederen dan wel het verrichten van diensten, die bepalend is voor een uniforme identiteit en uitstraling van de franchiseondernemingen binnen de keten waar deze formule wordt toegepast, en die in ieder geval omvat:

  1. Een handelsmerk, model of handelsnaam, huisstijl of tekening
  2. Knowhow, zijnde een geheel van niet door een intellectueel eigendomsrecht beschermde praktische informatie, voortvloeiend uit de ervaring van de franchisegever en uit de door hem uitgevoerde onderzoeken, welke informatie geheim, wezenlijk en geïdentificeerd is”

Gedurende de looptijd van een schriftelijke franchiseovereenkomst, die voor dit doel tussen partijen is gesloten, heeft de individuele franchisenemer het recht en de plicht om tegen directe of indirecte financiële vergoeding gebruik te maken van de handelsnaam en/of het handelsmerk en/of het dienstmerk van de franchisegever, de knowhow (*), de zakelijke en technische methoden, de werkwijze en andere zaken die industrieel en/of intellectueel eigendom zijn van de franchisegever, ondersteund door voortdurende commerciële en technische hulp door de franchisegever.

Kort samengevat: Heeft de organisatie een gezamenlijke handelsnaam, worden de ondernemers getraind in bepaalde kennis/werkwijzen etc. en betalen ze hiervoor? Dan zal de Wet Franchise van toepassing zijn.

Knowhow: Geheim, wezenlijk en geïdentificeerd

In de Wet Franchise wordt de knowhow bij een franchiseformule gekwalificeerd als geheim, wezenlijk en geïdentificeerd. Maar wanneer is dit van toepassing? Heeft een hamburger franchiseformule knowhow die geheim, wezenlijk en geïdentificeerd is? De recepten voor het maken van een hamburger is namelijk allang geen geheim meer. Dit soort vragen komen op als we de Wet Franchise naar de letter volgen.

De rechter zal deze vraag uiteindelijk definitief moeten beantwoorden. Onze verwachting is dat, indien een soortgelijk vraagstuk bij de rechter wordt voorgelegd, diegene hoogstwaarschijnlijk zal bepalen dat het een franchiseformule is. Dit omdat het gaat om de ervaring van de franchisegever en het overdragen van knowhow in het totaalconcept. Dit is niet algemeen bekend, anders zou er bij de toetreding tot de organisatie geen training benodigd zijn. Het totaalconcept dat is precies waar het succes van de formule zit. Een perfect voorbeeld hiervan is McDonald’s.

Twijfel je nog? Zoek dan duidelijkheid!

De Wet Franchise is dwingend recht. Het niet naleven hiervan kan leiden tot nietigverklaring van jouw samenwerkingsovereenkomst en andere onwenselijke gevolgen. Heb je toch nog twijfels of jouw organisatie onder de Wet Franchise valt vanwege de knowhow of anderzijds? Vul dan onderstaand formulier in en dan bespreken we of de Wet Franchise bij jou van toepassing is.