Wake up call: E-commerce verandert uw franchiseformule!

Wake up call: E-commerce verandert jouw franchiseformule!

Omni-channel
Juridisch

Introductie van een webshop in een franchiseformule heeft grote gevolgen voor de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemers. Wat voor een filialenorganisatie relatief eenvoudig lijkt, betekent voor een franchiseretailer een heus transformatieproces.

Bij de introductie van een webshop in jouw franchiseorganisatie spelen juridische aspecten een belangrijke rol. Dit zien we dan ook regelmatig terug in de media. Echter, het gaat om veel meer dan de juridische kant. Cruciaal is dat zowel de franchisegever als de franchisenemers zich realiseren dat introductie van een webshop de franchiseformule op meerdere terreinen beïnvloedt. 

Onderstaand een beknopt overzicht van zaken die je als franchisegever moet regelen:

  • Overtuig jouw franchisenemers ervan dat zij beter af zijn met één overkoepelende webshop in plaats van dat elke ondernemer zijn eigen webshop gaat exploiteren.
  • Maak een inschatting hoe E-commerce het aankoopproces van jouw klanten en de bedrijfsvoering in jouw winkels zal gaan beïnvloeden. Willen klanten jouw product liever thuis ontvangen of gaan zij in liever naar de winkel om hun bestelling op te halen? Hoe zit het met retouren?
  • Stel op basis van deze inschatting vast welke impact je verwacht van de webshop op zowel de formule als de samenwerking met jouw franchisenemers.
  • Maak een voorstel hoe de kosten van de webshop (denk ook aan de promotie en vindbaarheid hiervan) moeten worden opgebracht en hoe de opbrengsten moeten worden verdeeld.
  • Bespreek de beoogde afspraken met betrekking tot de webshop met (een afvaardiging van) jouw franchisenemers. Belangrijk: communiceer hierbij ook de genoemde inschatting en impact, met andere woorden: zorg voor een onderbouwde argumentatie.
  • Leg de afspraken vast in jouw handboek en maak eventueel een extra bijlage of een addendum bij elke franchiseovereenkomst.
  • De algemene leveringsvoorwaarden moeten worden aangepast en worden aangevuld met bepalingen voor thuiswinkelen.

Een goede tip uit de praktijk is om gemaakte afspraken omtrent een webshop na verloop van tijd te evalueren (en dit van te voren ook aan te kondigen). De exacte uitwerking van E-commerce laat zich immers - hoe goed deze ook is doordacht - vaak moeilijk voorspellen. Indien duidelijk wordt aangegeven op welke gronden de franchisegever tot een bepaalde verdeling van kosten en opbrengsten is gekomen, kan ook een eventuele aanpassing hiervan beter worden beargumenteerd.

Meer weten?

Aan de hand van een eenvoudige scan kunnen wij jouw franchiseorganisatie ‘ E-commerce proof’ maken en je begeleiden bij de introductie van E-commerce. Als je meer wilt weten, neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.