Internationaal consultancy bedrijf

Internationaal consultancy bedrijf

Franchise Discovery
Franchise Business Plan
Franchise Exploitatie Model
Franchisecontracten
Franchisehandboek
Internationaal
Franchiseformule starten

Doelstelling

Doel is om moderne kwaliteitsmanagement-principes in een internationale niche-markt te introduceren door consultancy, trainingen en interim management.

Uitdagingen

Vanwege de grote druk die ligt op lopende internationale consultancy opdrachten, is de capaciteit en beschikbaarheid van het betrokken team vaak uitdagend. Echter, door gebruik te maken van video conferences en een goede focus op de juiste zaken is het in gezamenlijkheid met Koelewijn & Partners gelukt om grote overschrijdingen van deadlines te voorkomen.

Over het bedrijf

Dit consultancy bureau is gevestigd in Nederland en ondersteunt al meer dan 25 jaar grote internationale bedrijven in een zwaar gereguleerde niche-markt op het gebied van kwaliteitsmanagement implementaties. Daarnaast is zij gespecialiseerd in Audit- en Training  gerelateerde activiteiten.

Er wordt nationaal en internationaal business gegenereerd. Echter, de fysieke inspanningen die er daartoe vanuit Nederland gepleegd moeten worden,  hebben een enorme impact op beschikbare tijd en energie. Mede vanuit die reden is er de ambitie verder door te groeien naar een wereldwijde organisatie via franchising.

Onze aanpak

Als eerste stap in het traject is de Franchise Discovery uitgevoerd; een compacte methode om een franchisability analyse te maken van het te franchise concept. De belangrijkste vragen die in de Franchise Discovery worden beantwoord zijn met name of zij als franchiseorganisatie potentie heeft, en welke stappen er gezet moeten worden om tot een duurzaam succesvolle franchiseorganisatie te komen. 

De conclusie die getrokken werd was dat er volop mogelijkheden voor de ontwikkeling van een internationale franchise organisatie zijn. Qua ondernemerschap, kennis, ervaring en vaardigheden is het team er goed voor uitgerust. Daarbij  zijn er echter nog wel de nodige aandachtspunten gesignaleerd waarmee ‘slim’ omgegaan dient te worden.

Om het project zo efficiënt mogelijk op te pakken is er een multidisciplinair team samengesteld met twee senior consultants vanuit Koelewijn & Partners en vier vertegenwoordigers vanuit o.a. de directie, training & consultancy en sales vanuit de organisatie zelf.

Internationaal Consultancy Bedrijf aan het woord

“Koelewijn & Partners heeft boven verwachting gezorgd voor bedrijfsmatige inzichten in meer dan alleen het inrichten van de franchise processen. Er is ook gekeken naar het bedrijf als geheel. Voor ons was dit een onverwachte, maar zeer waardevolle bijvangst!”

- CEO

Het resultaat

Duidelijk was dat allereerst het franchise ondernemingsplan voor de franchise organisatie zelf en de financiële exploitatie verder uitgewerkt en onderbouwd moesten worden. Ook de entree fee, de  franchise fee en eventuele marketing dan wel automatisering fees konden op basis daarvan daarna vastgesteld worden.

Vervolgens werd de organisatie als franchise gereed gemaakt  door het nog beter borgen van de aanwezige kennis door het opstellen van onder andere het franchisehandboek en de juridische documenten als het franchisecontract met bijbehorende voorovereenkomst en geheimhoudingsverklaring. Ook is de wervings- en gespreksdocumentatie opgesteld.

Hiermee staat het bedrijf in de startblokken en is het  klaar om de eerste ondernemers te contracteren. De focus ligt dan ook op goede werving & selectie en tegelijkertijd doorlopend blijven professionaliseren als organisatie om de juiste ondersteuning van partners en formuleontwikkeling mogelijk te maken.

Om ook na de initiële voorbereidingen ook succesvol uit te kunnen groeien tot internationale speler blijven de senior consultants vanuit een meer coachende rol betrokken bij de organisatie.