Eigen vestigingen in franchise

Franchisegever: heb je ook aan eigen vestigingen gedacht?

Expansieplan
Franchiseformule uitbreiden

Met de groei van het aantal franchiseformules groeit ook het aantal franchiseorganisaties dat vanaf de start uitsluitend werkt met franchisenemers. Er kunnen goede redenen zijn om uitsluitend met franchisevestigingen te werken. Toch hebben wij de indruk dat te weinig franchiseformules de optie van zowel eigen vestigingen als franchisevestigingen serieus onderzoeken.

Natuurlijk zijn de voordelen van franchisevestigingen tegelijk ook redenen om het aantal eigen vestigingen te beperken. Er moet extra geïnvesteerd worden in panden en personeel bijvoorbeeld. Dit zorgt ervoor dat menig manager zegt: "we richten alles op franchising". Terecht vereist franchising soms gewoonweg alle focus. Echter, vooral de laatste tijd winnen de argumenten om naast franchisevestigingen ook een aantal eigen vestigingen te exploiteren, sterk aan terrein.

Franchiseformules moeten steeds vaker en sneller hun formule aanpassen aan nieuwe marktomstandigheden. Dit vraagt weer om investeringen aan de zijde van de aangesloten ondernemers. Dan helpt het natuurlijk als je als franchisegever kunt bewijzen dat geld stoppen in bijvoorbeeld lokale promotie, winkeluitstraling of de inzet van slimme winkelautomatisering, ook daadwerkelijk resultaat oplevert. De eigen vestigingen vormen een ideale proeftuin voor het uittesten van nieuwe ontwikkelingen.

Daarnaast is het voor de relatie tussen franchisegever en franchisenemer goed als de franchisegever ook zelf vestigingen exploiteert. Dit voedt het vertrouwen bij de franchisenemer in de kennis en kunde van de franchisegever. Tevens geeft dit de ondernemer nog meer het gevoel dat de franchisegever zich kan verplaatsen in de dagelijkse praktijk.

Tot slot biedt het hebben van een aantal eigen vestigingen een stukje extra zekerheid en inzicht voor partijen die een formuleorganisatie willen overnemen of wanneer de formuleorganisatie op zoek is naar additionele financiering. Niet onhandig dus, gelet op de vele overnames en kapitaalsinjecties die we de laatste jaren al hebben gezien en ook de komende jaren weer veel tegen zullen komen.