Diversiteit franchise

Franchising is van alle markten thuis

Franchiseformule versterken
Franchise Discovery
Franchise Business Plan

Interview met Pieter Koelewijn

Kun je franchising in een paar zinnen neerzetten?

“Franchising is naar mijn mening een kansrijke en doelmatige benaderingswijze voor groei in de breedste zin van het woord. Franchising is het in de markt vermenigvuldigen van een bewezen businessmodel door samenwerking met zelfstandige ondernemers. Kennisoverdracht is de filosofie. Je moet aan twee basisprincipes voldoen om succesvol te kunnen zijn in franchising: op de eerste plaats moet je de toegevoegde waarde die je biedt overdraagbaar maken en ten tweede moet er sprake zijn van een bewezen onderscheidend vermogen. Die elementen bepalen of je ondernemers voldoende te bieden hebt om een langdurige relatie met jouw organisatie aan te gaan.”

Waarom zouden ondernemers kiezen voor franchise, het is toch veel leuker om voor volledige ondernemersvrijheid te gaan?

“Dat hangt af van je persoonlijkheid en je bereidheid om grote risico’s aan te gaan. Franchising maakt je kans op succes groter. In de huidige markt met enorme dynamiek en het concurrentiegeweld voor grote bedrijven, is het als zelfstandig ondernemer niet altijd makkelijk om je weg te vinden. Als franchisenemer kies je voor het uitgangspunt samen sterk, terwijl er meestal genoeg ruimte is om je eigen ondernemersgeest in te zetten.”

Voor welke markten is franchising interessant?

“Alles wat je kunt verkopen, kun je franchisen. Ik moet hier wel het voorbehoud van de twee basisprincipes maken, maar als je goed weet wat je toegevoegde waarde is en je voldoende onderscheidend vermogen bezit, dan kun je overal een franchisebedrijf van maken: van winkelformule tot huisartsenpraktijk.”

Bij franchising denken we toch vooral aan retail, hoe komt dat?

“Franchising wordt het meest zichtbaar in de retail, maar de dienstverlening past ook steeds vaker franchising toe. Winkelformules worden al decennia geëxpandeerd door franchising. Veel bekende formules hebben onderkend dat zelfstandig ondernemers die een winkel runnen, de succesfactor van het bedrijf vergroten. De nieuwste ontwikkeling is franchising in de vrije beroepen: notarissen, huisartsen en tandartsen die hun bedrijfsvoering in hoge mate professionaliseren en dat gaan franchisen. Zij bieden hun collega’s op deze wijze de mogelijkheid om tegen vergoeding, een bewezen efficiënte en effectieve bedrijfsvoering toe te passen, waardoor meer tijd overblijft voor de klanten c.q. patiënten. Zeer relevant voor de zelfstandige specialist die niet is opgeleid in bedrijfsvoering, maar er wel steeds meer tijd mee kwijt is.

Franchising is dus vooral samenwerken. Hoe organiseer je dat goed?

“Dat is de kracht van Koelewijn & Partners. Wij weten hoe je een samenwerking zo inricht dat er voor beide partijen een win-winsituatie ontstaat. Voorwaarde is dat je de kennis van het businessmodel overdraagbaar maakt. Dit doe je door het op de eerste plaats vast te leggen en door de kennis toepasbaar te maken voor elke locatie. Het businessmodel wordt door ons eerst getoetst op haalbaarheid voor franchising. Alle onderdelen van de bedrijfsvoering worden beoordeeld, eventueel aangescherpt en daarna vastgelegd in een franchisehandboek. Als het aan de basis goed is, dan is de kans op succes het grootst. Een andere belangrijke voorwaarde is een goede en heldere relatie met de ondernemers. Het kritisch kiezen van de ondernemers en het uitgangspunt om de ondernemer voldoende handvatten te bieden voor succes, bepalen of franchising rendement en continuïteit zal brengen voor beide partijen. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer zaken die goed geregeld moeten zijn en waarover wij adviseren. Franchising is een groeistrategie die in vrijwel alle commerciële en non-profit omgevingen toepasbaar is.”