Social Media in franchising: Hoe maak je er optimaal gebruik van?

Social Media in franchising

Marketing

Hoe maak je als franchiseformule optimaal gebruik van Social Media? 

Franchisegevers geven sturing aan de markcommunicatie. Soms wil dan ook een franchisegever de Social Media liever volledig zelf  in de hand houden.  Echter, een franchisenemer mag niet verboden worden om een eigen Social Media pagina te gebruiken. Deze wordt immers, net als een reguliere website, gezien als passieve promotie, waaraan de franchisegever alleen kwalitatieve beperkingen (bijvoorbeeld gebruik logo en huisstijl) mag opleggen. De praktijk leert dat franchiseformules er juist bij gebaat zijn als franchisenemers eigen Social Media pagina’s gebruiken. Zeker wanneer ‘er een gedachte achter zit’. En hier kun je als franchisegever natuurlijk de helpende hand bieden. Het gebruik van Social Media wint aan effectiviteit wanneer er duidelijke (formule)doelen worden bepaald. Afhankelijk van het doel kan je denken aan de volgende toepassingen:

Klantenbinding 

Social Media kunnen worden gebruikt om klanten aan je te binden. Dit zal in de meeste gevallen niet andere instrumenten overbodig maken, maar aanvullend zijn op persoonlijk contact en andere communicatie-instrumenten. Zo krijgt de franchisenemer door het gebruik van Social Media een extra tool in handen om de relatie met zijn klanten te verstevigen. 

Nieuws 

Je kunt Social Media natuurlijk ook gebruiken om nieuws te communiceren. Realiseer je wel dat Social Media nog vluchtiger van karakter zijn dan bijvoorbeeld een e-mailnieuwsbrief. Door de steeds grotere hoeveelheid Social Media berichten die we dagelijks te verstouwen krijgen, is lang niet zeker dat jouw boodschap via Social Media opvalt, laat staan dat hij altijd wordt gelezen. Wil je het bereik van je nieuwsbericht maximaliseren dan zal je dus meerdere communicatie-instrumenten moeten inzetten. 

Sales promotion 

We zien steeds vaker voorbeelden van succesvolle sales promotion activiteiten die via Social Media zijn gecommuniceerd. Een goed voorbeeld is een downloadbare kortingsbon op Facebook of Twitter. Daarnaast kan dankzij sales promotion acties via Social Media ook het aantal ‘volgers’ of ‘likers’ worden verhoogd. Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten. 

Mond-tot-mond reclame 

Dankzij het interactieve karakter van Social Media, kunnen zij een belangrijke rol vervullen in het verspreiden van gebruikerservaringen. Natuurlijk kan een ontevreden klantervaring helaas ook een keer voorkomen. Echter, juist dan is het zaak om hierop snel en positief te reageren.

Marktonderzoek 

Social Media worden steeds vaker gebruikt voor het analyseren van consumentenbehoeften. Door gebruikerservaringen en andere berichten over uw formule te analyseren, kan veel worden geleerd. Een voorbeeld zijn de fashion ketens die bij het vernieuwen van hun collecties steeds vaker kijken naar Social Media. 

Conclusie: of je het nu op kleine of grote schaal toepast, je kunt met relatief beperkte middelen veel bereiken met Social Media. Wel is van belang dat er een gedachte achter zit. Franchisegevers die doelen opstellen op het gebied van Social Media en heldere afspraken hierover maken met hun franchisenemers, zijn duidelijk in het voordeel.