Waar te beginnen met de werving & selectie van franchisenemers?

Waar te beginnen met de werving & selectie van franchisenemers?

Recruitment

De voorbereiding

In de voorbereidingsfase wordt de structuur van het proces bepaald. Welke medewerker heeft welke verantwoordelijkheden? Wie beoordeelt de kandidaat en wie beslist of het tot een samenwerking komt? Welke instrumenten worden er gebruikt en welke wervingskanalen worden er ingezet? Dit zijn zo maar een paar vragen, die iedere franchiseorganisatie zich moet afvragen in de voorbereidingsfase.

Voor een franchiseorganisatie is expansie van het ondernemersnetwerk (nieuw te openen) en opvolging van bestaande franchisenemers (overname) van cruciaal belang. De nieuwe franchiseondernemers moeten zich kunnen vinden in de missie, visie en strategie van de organisatie maar uiteraard ook voldoen aan het ondernemersprofiel. De voorbereiding begint dan ook met het opstellen van het normprofiel van de franchiseondernemer. 

Welke kennis, capaciteiten, vaardigheden en competenties moet de franchiseondernemer hebben? Dit kan op twee verschillende manieren onderzocht worden. Met de 'outside-in' methode wordt een aantal sleutelfiguren van de franchiseorganisatie gevraagd naar het gewenste functieprofiel van de franchiseondernemer. Franchiseorganisaties laten zich hierbij vaak bijstaan door Recruitment Consultants of andere (ervarings-)deskundigen.
Met de 'inside-out' methode wordt een aantal bestaande franchiseondernemers geïnterviewd en getest om zodoende tot het normprofiel te komen. 

De analyse van het normprofiel gaat verder dan alleen de competenties en vaardigheden van het individu. Zo is het ook belangrijk om te weten waar de doelgroep (de potentiële franchiseondernemer) zich on- en offline begeeft. Welke interesses heeft de doelgroep, aan welke sporten doen ze, welke kranten worden er gelezen en welke social media gebruiken zij? Er zijn verschillende organisaties en stichtingen die jaarlijks het zoekgedrag van werkzoekenden in kaart brengen. Deze rapporten leveren waardevolle informatie op voor het kiezen voor bepaalde wervingskanalen die aansluiten op de doelgroep van de franchiseorganisatie.

Ook de wervingsdocumenten worden in de voorbereidingsfase op orde gebracht. On- en offline advertentie, standaard mailings met informatie, afwijzing en uitnodiging, een aanmeldformulier met specifieke vragen en een digitale franchisebrochure zijn de meest gebruikelijke documenten die de franchiseorganisatie goed kan voorbereiden. Het is van groot belang dat de structuur van het recruitmentproces vooraf in kaart is gebracht. Het is wenselijk dat iedere kandidaat hetzelfde proces doorloopt. Dit is een veel gemaakte fout door franchiseorganisaties. Zo komt het regelmatig voor dat een kandidaat uit het eigen netwerk (familie, vrienden en zakelijke relaties) een andere procedure doorloopt dan een 'onbekende' kandidaat. Dit levert per definitie een subjectieve en dus niet goede beoordeling op. Een goede structuur bevordert duidelijkheid voor iedere betrokkene en vergroot de kwaliteit van de selectie. Ook de effectiviteit en efficiëntie van het proces stijgt hierdoor aanzienlijk. Een globaal en beproefd proces ziet er als volgt uit: 

  1. Opvragen CV, motivatie en aanmeldformulier 
  2. Telefonische intake 
  3. Eerste selectiegesprek (kennismaking) 
  4. Evaluatie (telefonisch) 
  5. Tweede selectiegesprek (verdieping) 
  6. Evaluatie (telefonisch) 
  7. Derde gesprek (ondertekening) 
  8. Opening franchiseonderneming 

Het franchise-recruitmentproces wordt doorgaans vastgelegd in het recruitment draaiboek en gaat natuurlijk verder dan alleen deze acht punten. Een uitgebreidere toelichting op deze punten, lees je in de komende nieuwsbrieven. 
Wil je meer informatie over franchiserecruitment of ben je benieuwd wat Koelewijn & Partners voor je franchiseorganisatie kan betekenen? Neem dan contact op met ons op via onderstaand formulier.