Masterclass groei & expansie in franchise

Masterclass groei & expansie in franchise

Versnel de groei & expansie in franchise met de 5 groeistrategieën voor franchisegevers

Franchise is een fantastisch groeimodel voor bedrijven. Als franchisegever kan je in de regel harder groeien dan wanneer je alles in eigen beheer doet. Franchise is feitelijk de belichaming van het gezegde ‘wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen’. Onze ervaring is echter dat de meeste franchiseformules niet alle mogelijkheden voor groei optimaal benutten. Vaak wordt ingezet op slechts 1 of 2 strategieën, terwijl het via een andere groeistrategie wellicht veel gemakkelijker is de groei te realiseren. Leer meer over het inzetten van verschillende groeistrategieën tijdens onze masterclass groei & expansie in franchise.

Onderstaand de 5 strategieën voor de groei & expansie in franchise:

1. Extern nieuwe franchisenemers werven voor nieuwe vestigingen

Dit is vaak de strategie waar het meest bewust op wordt ingezet. Het werven van mensen die een nieuwe vestiging van de formule willen starten. Geen enkele franchiseformule kan blijvend groeien zonder nieuwe aanwas. Om verschillende redenen benutten veel franchiseformules echter niet het optimale potentieel van deze strategie.

Bijvoorbeeld geen duidelijk profiel van de juiste franchisenemer, geen goede opvolging van kandidaten, geen optimaal selectieproces, geen overtuigende salesmaterialen, gebrekkige wervingskanaalkeuze, te weinig budget beschikbaar stellen, et cetera.

2. Conversie franchise

Een misvatting die we regelmatig horen over franchise is dat je als franchisenemer een franchisevergoeding moet afdragen waardoor je alleen maar minder gaat verdienen. In vergelijking met een ondernemer die alles helemaal alleen doet biedt een franchiseformule echter vaak:

  • Betere inkoopcondities, doordat er op grote schaal wordt ingekocht;
  • Hogere omzet, door de hogere naamsbekendheid en sterkere marketing;
  • Betere kostenbeheersing, doordat de franchisegever benchmarkt en franchisenemers ondersteund.

Hierdoor is het rendement van een franchisenemer vaak direct vanaf de toetreding beter dan iemand die alles volledig zelf probeert te regelen. Veel zelfstandige ondernemers zijn zich echter onvoldoende bewust van deze voordelen. Dit moet echter goed worden uitgelegd, inclusief het financiële plaatje. Wordt dit op de geschikte overtuigende manier gebracht, met de juiste marketingmaterialen, kan vaak veel en vlug groei worden gerealiseerd door bestaande ondernemingen te converteren naar een franchisevestiging.

3. Intern franchisenemers werven

Vaak lopen er binnen de keten al fantastische kandidaten rond om een eigen vestiging te starten. Dit kunnen medewerkers op het hoofdkantoor zijn, maar ook vaak vestigingsmanagers en andere leidinggevenden in dienst van franchisenemers. Ambitieuze medewerkers perspectief bieden, om door te kunnen groeien naar een eigen vestiging maakt de gehele keten aantrekkelijker als werkgever en zorgt voor extra motivatie en binding bij medewerkers.

4. Meer vestigingen per franchisenemer (Multi unit franchise)

Goede franchisenemers meerdere vestigingen laten openen lijkt een voor de hand liggende strategie, maar uit onze ervaring blijkt dat franchisegevers vaak geen actief beleid hebben om dit te stimuleren. Dit ondanks de voordelen. De franchisenemer heeft zich immers al bewezen, kent de formule goed en weet waar hij of zij tegenaan loopt wanneer een nieuwe vestiging wordt gerealiseerd. Daarnaast vereist één franchisenemer met twee vestigingen minder aandacht van het franchisemanagement dan twee franchisenemers met ieder één vestiging.

5. Rendement per vestiging verhogen

De eerste 4 strategieën zijn allen gericht op het verhogen van het rendement van franchisegever door het realiseren van extra vestigingen. Onze ervaring leert echter dat veel franchisegevers én franchisenemers niet het uiterste halen uit de bestaande vestigingen. Wanneer het rendement van franchisegever afhankelijk is van een procentuele franchisevergoeding of bijvoorbeeld het totale bedrag aan inkoop binnen de franchiseketen, zorgt ook meer omzet per franchisevestiging onmiddellijk tot meer rendement voor franchisegever.

Masterclass groei & expansie in franchise, word master in franchise!

Op al deze strategieën is de wet van de verminderde meeropbrengst (in het Engels ‘The law of diminishing returns’) van toepassing. Wanneer je een strategie voor het eerst gaat inzetten is er vaak snel resultaat te realiseren. Naarmate je echter steeds intensiever inzet op een bepaalde succesvolle strategie zal deze verhoudingsgewijs steeds minder rendement gaan opleveren. De optimale groei in omzet, waarde en rendement van een franchiseformule wordt bereikt door alle strategieën te benutten en hier de juiste balans in te vinden. Kom te weten hoe jij ook groei van je omzet, bedrijfswaarde en rendement nog sneller verder kunt vergroten tijdens onze masterclass groei & expansie in franchise.