Volhouden

Franchisen is een kwestie van lange adem

Franchiseformule starten

Ieder jaar spreken wij ondernemers die een franchiseformule willen opstarten. De meeste met een goed idee, stevige groeiambities en vol vertrouwen in de toekomst. Ze zien volop kansen voor het concept waarmee ze zelf vaak veel succes hebben behaald. Toch zijn er maar weinig ondernemers in staat daadwerkelijk een franchiseformule van enige betekenis op te zetten. Waarom redden zo veel formules het niet of blijven ze steken bij een beperkt aantal vestigingen? 

Er zijn veel oorzaken te benoemen maar we willen er twee belangrijke uitlichten: 

De benodigde voorbereidingen onderschatten

Allereerst is er de ondernemer die denkt dat franchisen wel even gedaan kan worden. Snel een handboek en een contract, er staan immers al ‘hele goede’ franchisenemers te wachten die graag met het concept willen starten. En misschien wordt hij/zij wel ingehaald door een concurrent. Ons advies om toch even rustig de tijd te nemen om de zaken goed voor te bereiden wordt nogal eens met een vriendelijke glimlach ontvangen. Ondertussen zijn er al verregaande toezeggingen gedaan zodat de eerste twee franchisenemers alvast gaan beginnen. Een valse start! Afspraken zijn niet goed op papier gezet of uitgesproken en ondertussen is de franchisegever natuurlijk ook nog druk met zijn eigen business. De noodzakelijke begeleiding schiet er bij in. Belangrijke aspecten als training en opleiding en (onderdelen van) ICT-systemen moeten nog ontwikkeld worden. Als de resultaten van de eerste franchisenemers ook nog tegenvallen dan slaat het aanvankelijke enthousiasme al snel om. Jammer, omdat met wat meer geduld en beleid een goede start veel waarschijnlijker is. 

Te weinig financiële middelen

Dan is er de geldkwestie. Een franchiseformule opzetten zonder een flinke dosis financiële middelen is onmogelijk. Diegenen die beweren dat dat wel kan, schetsen een onrealistisch beeld van de werkelijkheid. De meeste franchiseformules realiseren pas winst vanaf het tweede of derde jaar na de start. Veel kosten voor met name expansie, ICT en personeel tegenover de beperkte inkomsten zorgen voor verlies in de eerste twee jaar. Bijzonder? Nee. Iedere ervaren ondernemer van zowel binnen als van buiten de franchisewereld, zal beamen dat in de beginfase vooral geïnvesteerd moet worden om op de lange termijn te kunnen oogsten. Franchise is geen geschikte organisatievorm om op korte termijn veel geld mee te verdienen. Kijk naar de succesformules in Nederland. De meeste hebben al een zeer lange historie en zijn langzaam aan gerijpt tot wat ze nu zijn. 

Succesvol franchisen vereist lange adem

Om uiteindelijk succesvol te worden is dus een lange adem nodig. Realiseert u zich dat voordat u begint. Maakt u dan toch de keuze om te starten, zorg dan voor voldoende financiële middelen en goede relaties met banken, adviseurs en collega-franchisegevers. Zij kunnen u daar waar nodig van advies voorzien. Neem deze adviezen serieus en de kans om uit te groeien tot een formule van betekenis neemt aanzienlijk toe!