Hoe voorkomt u vertraging in het selectieproces door de Wet Franchise?

Hoe voorkomt u vertraging in het selectieproces door de Wet Franchise?

Juridisch
Recruitment

Het is u vast niet ontgaan; sinds 1 januari 2021 is de Wet Franchise van kracht. U heeft nog tot 31 december 2022 om uw franchiseovereenkomst aan te passen voor uw huidige franchisenemers. Voor het aansluiten van nieuwe franchisenemers bent u al verplicht om een franchiseovereenkomst in overeenstemming met de Wet Franchise aan te bieden samen met het Precontractueel Informatie Document. Veel franchiseorganisaties hebben al maatregelen genomen, omdat het nu eenmaal ontzettend belangrijk is om te voldoen aan de Wet Franchise vanwege het feit dat dwingend recht van toepassing is (zie ook ons artikel: Wat zijn de consequenties van het niet naleven van de Wet Franchise?). Mocht u door onvoorziene omstandigheden uw juridisch pakket nog niet hebben aangepast, dan adviseren we u om dit zo snel mogelijk op te pakken.

U wilt namelijk niet in de volgende situatie terecht komen:

Yes, eindelijk een franchisenemer gevonden!

Goed bericht; de recruiters hebben goede gesprekken gehad met een kandidaat-franchisenemer voor een vestiging in Leeuwarden. Het heeft véél moeite gekost om een geschikte kandidaat-franchisenemer en een pand te vinden. Het laatste gesprek tussen de kandidaat-franchisenemer en de franchisegever is ingepland en beide partijen zijn enthousiast. Het aanbod van het huurpand is echter maar 2 weken geldig. Franchisegever wil het pand niet verliezen en voorkomen dat ze de interesse van een kandidaat-franchisenemer verspelen, omdat het vinden van een geschikt pand zo lang kan duren. Maar ja, wat nu? Alle juridische documenten moeten worden opgesteld, waaronder een Precontractueel Informatie Document met inbegrepen een stand-still periode van 4 weken. Die 4 weken komen nu niet goed uit. De franchiseformule besluit om het gesprek aan te gaan met de kandidaat-franchisenemer en heeft de kandidaat-franchisenemer ‘overgehaald’ om de franchiseovereenkomst in te laten gaan over 2 weken. Deze kans is namelijk te mooi om te laten liggen. De stand-still periode wordt hiermee overgeslagen en het verstrekken van de informatie is summier geweest.

Kat in de zak ondertekend?

De franchisenemer is vol enthousiasme begonnen met zijn vestiging in Leeuwarden. In het begin is er veel aandacht van de franchisegever, de klanten zijn enthousiast en de zaken gaan voorspoedig. Naarmate de tijd vordert, merkt de franchisenemer dat de resultaten tegenvallen. Hij had verwacht dat de omzet hoger zou zijn en de kosten lager zouden uitvallen. Dit hebben de recruiters en de franchisegever namelijk geschetst tijdens de gesprekken. De franchisenemer besluit om het gesprek aan te gaan met de andere franchisenemers en hoort dat zij hetzelfde is overkomen. Ook hun is een rooskleurige situatie geschetst en hebben zij geen vergelijkbare cijfers van andere vestigingen gekregen. De franchisenemer in Leeuwarden heeft nu wel een financieel probleem.

Franchisenemer gesteund door Wet Franchise

De franchisenemer besluit om juridisch advies in te winnen. De jurist bevestigt dat de franchisegever zich niet heeft gehouden aan de Wet Franchise. De franchisenemer in Leeuwarden besluit om de andere franchisenemers hiervan op de hoogte te stellen. Na een aantal overleggen hebben de franchisenemers besloten om de franchisegever collectief aan te klagen. Na een lang en ingewikkeld proces hebben de franchisenemers de rechtszaak gewonnen. De rechter heeft besloten dat de franchisegever zich niet heeft gehouden aan artikelen 7:913 (de verplichtingen tot het verstrekken van bepaalde informatie tijdens de looptijd) en artikel 7:914 (de verstrekking van de informatie geschiedt ten minste vier weken voor het sluiten van de franchiseovereenkomst en het verbod om tijdens de stand-still periode aan te zetten tot het doen van betalingen of investeringen). Het gevolg is vernietiging van de overeenkomst met bijbehorende terugbetalingen en/of te betalen schadevergoedingen door de franchisegever.

Hoe voorkomt u deze situatie?

Allereerst, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen; houd u aan de Wet Franchise, zorg dat deze wettelijke vereisten zijn geborgd in uw organisatie en processen. Er zijn al verscheidene rechtszaken hieromtrent geweest en u wilt zich niet bevinden in een situatie zoals hierboven beschreven met alle ongemakken, (financiële) consequenties en wellicht imagoschade van dien. Echter, we horen van meerdere franchisegevers dat onder andere het verstrekken van het PID het onboarding proces vertraagt en dat hierdoor kandidaat-franchisenemers afhaken door bijvoorbeeld het niet op tijd vinden van een geschikt pand. Dit is geen gewenste situatie, maar hier zijn wel degelijk meerdere oplossingen voor, afhankelijk van de concrete situatie. Bijvoorbeeld het strakker inrichten van het selectieproces of het laten ondertekenen van een voorovereenkomst direct na het verstrijken van de stand-still periode. Ondervindt u ook problemen binnen uw franchiseorganisatie vanwege de Wet Franchise en/of bent u op zoek naar een oplossing hiervoor? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.